InfoDnes.cz » Zpravodajství » Domácí

Podpora zaměstnanosti věkové skupiny nad 50 let patří mezi priority Úřadu práce

11.02.2022
Za posledních osm let podpořil ÚP ČR v rámci nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) téměř 563 tis. uchazečů a zájemců o zaměstnání. Z toho přes 156 tis. (28 %) byli lidé starší 50 let. Jen během současného programového období zařadil Úřad práce ČR do regionálních projektů 6 720 uchazečů o zaměstnání (UoZ) z cílové skupiny 50plus. Celkem 2 810 z nich získalo zaměstnání prostřednictvím společensky účelných pracovních míst vyhrazených (SÚPM) nebo veřejně prospěšných prací (VPP). Podpora pracovního uplatnění této skupiny uchazečů o zaměstnání patří mezi priority ÚP ČR a úřad v tomto ohledu motivuje i zaměstnavatele.
Ilustrační snímek | Foto: MPSV
Lidé nad 50 let jsou nedílnou součástí celkového pracovního trhu a patří mezi klíčové hráče. Přesto jejich zaměstnávání často brání předsudky a obavy, že se starší ročníky hůře učí novým věcem a adaptují se na změny, jsou pomalejší a nezvládnou udržet krok s technologickým vývojem. Přitom jde často o lidi, kteří mají bohaté životní a profesní zkušenosti, mají odrostlé děti, a tudíž mohou věnovat své práci mnohem více času. Pokud jim zaměstnavatel dá šanci, může získat loajálního zaměstnance.

"Jedná se o skupinu uchazečů o zaměstnání, jejichž podíl v evidenci ÚP ČR postupně roste. Momentálně je to 37,7 % z celkového počtu nezaměstnaných. Důvodem jsou jednak bariéry, které jim brání získat pracovní uplatnění, ale také fakt, že česká populace stárne. A tento demografický vývoj se projevuje i ve sktruktuře evidovaných nezaměstnaných," shrnuje generální ředitel ÚP ČR Viktor Najmon a dodává: "Lidem nad 50 let proto věnujeme zvýšenou péči a snažíme se mnohdy zbytečné obavy u zaměstnavatelů prolomit. Například v rámci monitorovacích návštěv, kdy je naši zaměstnanci kontaktují a představují jim široké portfolio služeb, které jim Úřad práce ČR může nabídnout, včetně organizace výběrových řízení nebo možnosti podpory při umístění účastníků regionálních projektů spolufinancovaných z evropských peněz."

V současném programovém období, běží v rámci celé republiky hned několik projektů (Začínáme po 50 ve Středočeském kraji II., Jdi dál! 50+ v Moravskoslezském kraji, Nový start pro aktivní život v Pardubickém kraji, Šance pro padesátníky v Plzeňském kraji, Aktivní v padesáti v Královéhradeckém kraji, 50 PLUS v Jihomoravském kraji, Využij pracovní příležitost v Karlovarském kraji). Jejich cílem je komplexně řešit situaci této skupiny uchazečů a udržet je co nejvíce aktivní. Úřad práce ČR do projektů dosud zařadil 6 720 uchazečů z cílové skupiny. Celkem 4 404 osob absolvovalo skupinové poradenství (např. v oblasti finanční gramotnosti, pracovního práva apod.), 716 účastníků úspěšně ukončilo některý z rekvalifikačních kurzů, 2 749 uchazečů získalo zaměstnání v rámci SÚPM a 61 lidí pak krátkodobé pracovní uplatnění na VPP. Zaměstnavatelé také mohou využít podporu v rámci Generačního tandemu, jehož cílem je udržet v pracovním poměru zkušené zaměstnance v předdůchodovém věku, kteří své znalosti předají nastupující generaci.

Zaměstnávání osob v předdůchodovém věku podporuje ÚP ČR i prostřednictvím klasických nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti. Jedná se například o rekvalifikace, podporu veřejně prospěšných prací, individuální poradenství, příspěvek na zahájení podnikání nebo příspěvky na zřízení či vyhrazení SÚPM. Zejména posledně jmenovaný nástroj sklízí v tomto ohledu velké úspěchy.

Mezi nejčastější překážky na cestě k získání zaměstnání patří nedostatečná znalost cizích jazyků a ovládání počítačové techniky. Na druhou stranu jsou tito uchazeči zodpovědní, velmi dobře spolupracují a mají reálné požadavky. Přes veškeré snahy ze strany Úřadu práce ČR pomoci lidem starším 50 let na trh práce, může být překážkou jejich zdravotní omezení. Výsledkem je pak kumulace několika handicapů, a tím pádem mnohem nižší šance na získání zaměstnání. I zde nabízí Úřad práce ČR pomocnou ruku. Pokud tito lidé už nezvládají práci na plný úvazek, může zaměstnavatel získat finanční podporu na tzv. sdílené místo, tedy místo, na kterém se střídají zaměstnanci se zkrácenými úvazky.

S ohledem na současnou situaci na trhu práce, kdy zaměstnavatelé poptávají nové zaměstnance, mají i lidé nad 50 a 55 let mnohem vyšší šance na pracovní uplatnění. Ovšem - v souvislosti s technickým pokrokem - se také mění požadavky a potřeby zaměstnavatelů a je nutné na to reagovat. Na důležitosti tak získává celoživotní vzdělávání. Úřad práce ČR může i v tomto případě zájemcům pomoci. A to prostřednictvím projektu "POVEZ II". Díky němu mohou zaměstnavatelé získat finanční příspěvky na zvyšování odborných znalostí a dovedností stávajících a budoucích zaměstnanců. Pomůže i těm, kteří právě nastoupili a potřebují více času na zaučení. Zapojit se do něj mohou též osoby samostatně výdělečně činné, a to jak se zaměstnanci, tak i bez nich.

"Cílem projektu je udržení a zvýšení konkurenceschopnosti a adaptability firem díky vyšší profesní kompetenci jejich zaměstnanců. Přidanou hodnotou projektu je podpora vzdělávání zaměstnanců nad 54 let, kteří jsou vzhledem ke svým zkušenostem významným přínosem v pracovním týmu v organizaci," vyzdvihuje ředitelka Odboru zaměstnanosti a EU z Generálního ředitelství ÚP ČR Eva Stratilová.

POVEZ II sklízí od svého zahájení značný ohlas. Dosud ÚP ČR obdržel od 11 661 zaměstnavatelů celkem 41 680 žádostí o příspěvek na vzdělávání. V rámci uzavřených dohod podpořil v projektu 82 215 zaměstnanců, z toho jich bylo 9 495 starších 54 let.

Zdroj: Úřad práce ČR

Další články z rubriky Domácí

AV ČR: Revoluční metoda českých vědců odhalila strukturu chromozomu

Jako první na světě zobrazili celý chromozom v přirozeném stavu. Vědcům z Ústavu přístrojové techniky AV ČR ve spolupráci s Ústavem experimentální botaniky AV ČR se díky revoluční metodě podařilo to, o co se pokoušeli experti nejprestižnějších ...

Piráti navrhnou opatření pro snížení konzumace alkoholu

Alkohol představuje v České republice závažný problém s významnými zdravotními a sociálními důsledky. Piráti proto plánují změny v regulaci alkoholu, ...

STUDENT AGENCY TRAVEL zveřejňuje trendy v prodeji letenek pro letní sezonu

Společnost STUDENT AGENCY TRAVEL, přední český prodejce letenek, přináší nejnovější přehled cestovatelských trendů pro letní prázdniny 2024. Analýza r ...

Ministerstvo zdravotnictví představilo médiím stav plnění dohody z 8. prosince loňského roku

Ministerstvo zdravotnictví představilo médiím stav plnění dohody s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, zdravotnickými odbory a Českou lékařskou komorou ...

Česká republika obdržela od EU další refundaci za vojenský materiál dodaný na Ukrajinu

Česká republika patří mezi významné dodavatele vojenské techniky Ukrajině, která již více než dva roky čelí ruské agresi. Česko za vojenský materiál, ...

DoporučujemeNeděle 21.7.2024
Počasí v ČR
Počasí v regionech »