InfoDnes.cz » Zpravodajství » Domácí

Český statistický úřad přináší nový pohled na domácnosti

03.02.2022
Český statistický úřad jako jeden z prvních statistických úřadů světa začal poskytovat údaje o finanční situaci domácností založené na kombinaci makroekonomických dat z národních účtů a výsledků sociálních šetření v domácnostech.
Ilustrační snímek | Foto: pixabay.com
V reakci na poslední finanční krizi v roce 2008 vzešel zejména od centrálních bank požadavek na podrobnější statistické informace o vývoji aktiv a závazků domácností. "Jednoznačně se ukázalo, že sledování hrubého domácího produktu jako jediného ukazatele ekonomického blahobytu domácností je nedostatečné. Podstatné jsou detailnější informace o chování domácností, jejich příjmech, výdajích a bohatství a také o způsobu přerozdělování prostředků ve společnosti," říká Marek Rojíček, předseda Českého statistického úřadu.

Statistické zkoumání se zaměřilo na získání dalších informací o domácnostech a nalezení způsobu, jak skloubit mikro data zjištěná šetřeními v domácnostech s existujícími makro údaji ze systému národních účtů. Těmi jsou disponibilní důchod, výdaje na konečnou spotřebu a úspory domácností. Výsledky distribuce těchto ukazatelů mezi skupiny domácností poukazují na vliv makroekonomických trendů na ekonomické postavení vybraných skupin, a to v souladu s vývojem dalších makroekonomických agregátů, včetně HDP.

Aktuálně zveřejněné výstupy zaměřené na příjmy, výdaje a úspory domácností dostupné v Satelitním účtu domácností jsou zatím součástí tzv. experimentální statistiky a popisují údaje za roky 2015-2019. Výsledky za rok 2020 zveřejní ČSÚ ještě letos. V současné době publikují obdobné údaje kromě Česka také Austrálie, Francie, Kanada, Nizozemí, Slovinsko a Velká Británie.

"V průměru 70 % všech prvotních důchodů domácností v české ekonomice získaly v letech 2015-2019 bohaté domácnosti. Na druhou stranu důchody nízkopříjmových domácností se vlivem sociální politiky a přerozdělení ve stejném období v průměru zvýšily o 60%," upozorňuje Vladimír Kermiet, ředitel odboru národních účtů ČSÚ.

Procesy přerozdělování prostřednictvím běžných transferů tak účinně snižovaly disparity ve společnosti. Střední příjmové skupiny byly ochuzeny vlivem přerozdělovacích transakcí o 3 % svých prvotních důchodů. S nejvyššími ztrátami příjmů vlivem zdanění a odvodů na sociálních příspěvcích musely počítat bohaté domácnosti, a to v průměru ve výši 30 % svých prvotních důchodů.

"Míra příjmové nerovnosti měřená podílem prvotních důchodů na osobu u 20 % domácností s nejvyššími příjmy k výši prvotních důchodů na osobu u 20 % domácností s nejnižšími příjmy dosahovala v letech 2015-2019 hranice sedminásobku," dodává Zuzana Ptáčková z odboru národních účtů ČSÚ.

Zdroj: ČSÚ

Další články z rubriky Domácí

AV ČR: Revoluční metoda českých vědců odhalila strukturu chromozomu

Jako první na světě zobrazili celý chromozom v přirozeném stavu. Vědcům z Ústavu přístrojové techniky AV ČR ve spolupráci s Ústavem experimentální botaniky AV ČR se díky revoluční metodě podařilo to, o co se pokoušeli experti nejprestižnějších ...

Piráti navrhnou opatření pro snížení konzumace alkoholu

Alkohol představuje v České republice závažný problém s významnými zdravotními a sociálními důsledky. Piráti proto plánují změny v regulaci alkoholu, ...

STUDENT AGENCY TRAVEL zveřejňuje trendy v prodeji letenek pro letní sezonu

Společnost STUDENT AGENCY TRAVEL, přední český prodejce letenek, přináší nejnovější přehled cestovatelských trendů pro letní prázdniny 2024. Analýza r ...

Ministerstvo zdravotnictví představilo médiím stav plnění dohody z 8. prosince loňského roku

Ministerstvo zdravotnictví představilo médiím stav plnění dohody s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, zdravotnickými odbory a Českou lékařskou komorou ...

Česká republika obdržela od EU další refundaci za vojenský materiál dodaný na Ukrajinu

Česká republika patří mezi významné dodavatele vojenské techniky Ukrajině, která již více než dva roky čelí ruské agresi. Česko za vojenský materiál, ...

DoporučujemeSobota 20.7.2024
Počasí v ČR
Počasí v regionech »