InfoDnes.cz » Zpravodajství » Domácí

ČOI: Někteří obchodníci stále blokují nákupy evropských spotřebitelů

30.12.2021
Česká obchodní inspekce kontrolovala dodržování povinností, které obchodníkům vyplývají z nařízení Evropského parlamentu a Rady, které řeší neoprávněné zeměpisné blokování a další formy diskriminace založené na státní příslušnosti, místě bydliště či místě usazení zákazníků v rámci vnitřního trhu. ČOI provedla celkem 15 kontrol a porušení tohoto nařízení zjistila ve 2 případech.
Foto: coi.cz
Česká obchodní inspekce pokračovala v kontrolách dodržování povinností, které obchodníkům vyplývají z nařízení (EU) 2018/302 Evropského parlamentu a Rady ze dne 28. 2. 2018, o řešení neoprávněného zeměpisného blokování a dalších forem diskriminace založených na státní příslušnosti, místě bydliště či místě usazení zákazníků v rámci vnitřního trhu.

V období od 8. března do 30. září 2021 provedla 15 kontrol. Ve 2 případech došla k podezření na porušení dodržování článku 3 nařízení (EU) 2018/302, týkajícího se zákazu blokování nebo omezení přístupu k on-line rozhraní, příp. zákazu přesměrování bez souhlasu zákazníka.

Součástí této akce byla i kontrola dalších právních předpisů. Jednalo se především o zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, který byl porušen v 15 případech. V 5 případech prodávající řádně neinformovali spotřebitele o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění reklamace, spolu s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit (§ 13), ve 2 případech prodávající neinformoval spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (§ 14 odst. 1), ve 2 případech došlo k porušení ustanovení § 4 odst. 4 v návaznosti na ustanovení § 5a odst. 2, kdy došlo ke klamavému opomenutí nebo zatajení podstatných informací, příp. poskytnutí podstatných informací nejasným nebo nesrozumitelným způsobem. Porušení dalších ustanovení bylo zjištěno pouze v jednotlivých případech. V některých kontrolních případech bylo zjištěno porušení více zákonů, resp. ustanovení, současně.

Uložené sankce a opatření
Česká obchodní inspekce pravomocně uložila v období od 8. března do 30. září 2021 7 pokut v celkové výši 47 000 Kč.


Zdroj: ČOI

Další články z rubriky Domácí

Během první poloviny roku převzaly České dráhy do provozu 55 nových vlaků a lokomotiv

Celkem 22 elektrických jednotek RegioPanter, 15 motorových jednotek RegioFox, 17 lokomotiv Vectron a první jednotku ComfortJet v přechodném řazení převzaly v první polovině roku České dráhy do provozu. Hodnota nových vlaků převyšuje 7 miliard Kč. ...

Ministerstvo zdravotnictví představilo médiím novelu zákona o specifických zdravotních službách

Ministerstvo zdravotnictví včera novinářům představilo novelu zákona o specifických zdravotních službách. Novela zákona reaguje na potřebu sjednocení ...

Bezpečnostní komise Ministerstva dopravy: Dotazník spokojenosti strojvůdců již pomáhá ve zlepšování české železnice

Na dalším jednání železniční bezpečnostní komise svolané ministrem dopravy Martinem Kupkou byly mj. představeny konkrétní příklady zlepšení práce a zv ...

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil fúzi v oblasti informačních technologií

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil ve zjednodušeném řízení spojení soutěžitelů, v jehož důsledku má společnost J&T Thein SICAV, a. s., získa ...

ČOI: Vánoční světelný řetěz Iron curtain lamp představuje pro uživatele vážné riziko úrazu elektrickým proudem

Česká obchodní inspekce zjistila, že na trhu v ČR je v nabídce pro spotřebitele elektrické zařízení, které může znamenat pro uživatele vážné riziko úr ...

DoporučujemeČtvrtek 25.7.2024
Počasí v ČR
Počasí v regionech »