InfoDnes.cz » Zpravodajství » Domácí

Ministerstvo zdravotnictví podporuje vznik páteřní sítě nemocničních heliportů

08.12.2021
Zástupci Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva dopravy, Úřadu pro civilní letectví, provozovatelů vrtulníků letecké záchranné služby, Asociace zdravotnických záchranných služeb České republiky a Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, kteří se sešli na jednání expertní skupiny, jejímž úkolem je realizace aktivit, vedoucích k naplňování Memoranda Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva dopravy o spolupráci při vytváření podmínek pro zajišťování bezpečnosti provozu a rozvoje letecké záchranné služby v České republice (dále jen "Memorandum"), jednomyslně vyjádřili podporu dalšího rozvoje této služby a s ní související infrastruktury a shodli se na následujícím prohlášení.
Foto: mzcr.cz
Zástupci výše uvedených subjektů shledávají, že mezi základní pilíře provozu letecké záchranné služby v České republice patří stabilní a standardizovaná síť heliportů u páteřních poskytovatelů akutní lůžkové péče, umožňující rychlou návaznost přednemocniční neodkladné péče poskytované posádkami letecké záchranné služby na akutní péči nemocniční při současném zajištění vysoké úrovně bezpečnosti letového provozu.

V rámci naplňování ustanovení Memoranda proto vytyčují pro nadcházející roky 2022 - 2024 následující základní cíle v této oblasti:

I. Vytvoření páteřní sítě heliportů

Ve spolupráci s poskytovateli akutní lůžkové péče s urgentním příjmem I. typu zajistit heliporty vrtulníkové letecké záchranné služby (dále jen "heliporty HEMS") se schváleným nepřetržitým provozem ve dne i v noci. Ve spolupráci s poskytovateli akutní lůžkové péče s urgentním příjmem II. typu zajistit heliporty HEMS se schváleným nepřetržitým provozem ve dne.

II. Zajištění metodické podpory provozovatelům heliportů HEMS s cílem jejich unifikace

Metodicky podporovat provozovatele heliportů HEMS, a to především ze strany Úřadu pro civilní letectví a státního podniku Řízení letového provozu České republiky. Definovat jednotné technické požadavky na heliporty HEMS pro poskytovatele akutní lůžkové péče s urgentním příjmem I. typu a II. typu v rámci předpisové základny platné v České republice.

III. Bezpečnost letového provozu

Ve spolupráci s provozovateli vrtulníků letecké záchranné služby a provozovateli heliportů HEMS sdílet informace důležité pro bezpečné provedení letu na základě využívání společné softwarové platformy.

Při naplňování výše uvedených cílů budou zúčastněné subjekty vycházet z požadavků zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů, a dále pak dle leteckého předpisu L 14H - Heliporty, metodik Úřadu pro civilní letectví Doporučený postup pro výstavbu nemocničního heliportu a Doporučený postup pro transformaci stávajících ploch na nemocniční heliport a dle Metodického pokynu Ministerstva zdravotnictví pro zřízení a vedení urgentních příjmů poskytovateli akutní lůžkové péče.

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví

Další články z rubriky Domácí

Během první poloviny roku převzaly České dráhy do provozu 55 nových vlaků a lokomotiv

Celkem 22 elektrických jednotek RegioPanter, 15 motorových jednotek RegioFox, 17 lokomotiv Vectron a první jednotku ComfortJet v přechodném řazení převzaly v první polovině roku České dráhy do provozu. Hodnota nových vlaků převyšuje 7 miliard Kč. ...

Ministerstvo zdravotnictví představilo médiím novelu zákona o specifických zdravotních službách

Ministerstvo zdravotnictví včera novinářům představilo novelu zákona o specifických zdravotních službách. Novela zákona reaguje na potřebu sjednocení ...

Bezpečnostní komise Ministerstva dopravy: Dotazník spokojenosti strojvůdců již pomáhá ve zlepšování české železnice

Na dalším jednání železniční bezpečnostní komise svolané ministrem dopravy Martinem Kupkou byly mj. představeny konkrétní příklady zlepšení práce a zv ...

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil fúzi v oblasti informačních technologií

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil ve zjednodušeném řízení spojení soutěžitelů, v jehož důsledku má společnost J&T Thein SICAV, a. s., získa ...

ČOI: Vánoční světelný řetěz Iron curtain lamp představuje pro uživatele vážné riziko úrazu elektrickým proudem

Česká obchodní inspekce zjistila, že na trhu v ČR je v nabídce pro spotřebitele elektrické zařízení, které může znamenat pro uživatele vážné riziko úr ...

DoporučujemeČtvrtek 25.7.2024
Počasí v ČR
Počasí v regionech »