InfoDnes.cz » Zpravodajství » Domácí

Strategie Evropa 2020 v ČR: nízko nastavené cíle i minimální vyhodnocování dopadů evropských dotací

01.11.2021
NKÚ se zaměřil na peníze určené na monitorování a vyhodnocování přínosů evropských strukturálních a investičních fondů k naplnění unijní strategie "Evropa 2020". Kontrolory konkrétně zajímalo, jak si Česká republika stanovila národní cíle, které by vedly k naplnění této strategie; zabývali se dále tím, jakým způsobem Úřad vlády ČR (ÚV ČR) monitoroval a vyhodnocoval, jak a jestli se daných cílů skutečně daří dosahovat a také jaký dopad mají na naplňování této strategie dotace a podpory dlouhodobě rozdělované v ČR prostřednictvím evropských fondů. Kontrola ukázala, že Úřad vlády vyhodnocoval dopady peněz na naplňování strategie "Evropa 2020" velmi omezeně. Národní cíle pak byly v některých případech stanoveny příliš nízko.
Ilustrační snímek | Foto: NKÚ
Dopady peněz poskytnutých České republice z evropských strukturálních a investičních fondů na plnění strategie "Evropa 2020" ÚV ČR téměř nevyhodnocoval - řádné hodnocení provedl jen v 9 % případů. ÚV ČR přibližně za dva miliony korun vytvořil pouze studii o příspěvku fondů k hospodářskému růstu, nikoliv ale k jejich vlivu na plnění cílů strategie. NKÚ předal ÚV ČR analýzu, která se zabývá možnostmi, jak takové vyhodnocení provést, a doporučuje ji k možnému využití. Příklady dobrého vyhodnocení lze také najít v zahraničí - například v Polsku nebo Itálii, jak zjistil NKÚ.

Dobře provedené hodnocení dopadů peněz evropských fondů na plnění vytyčených cílů přitom poskytuje důležité informace a zpětnou vazbu pro správné nastavení i vyhodnocování cílů pro následující programové období a ovlivňuje i využití peněz z evropských fondů. V programovém období 2014-2020 měla v rámci těchto fondů ČR k dispozici 624 miliard korun, pro období 2021 až 2027 se pak má jednat o 610 miliard korun.

Kontroloři se zaměřili i na to, jak si ČR nastavila národní cíle, které měly vést k naplnění strategie "Evropa 2020". Česká republika si konkrétní úroveň některých cílů nastavila na nízké hodnoty. U čtyř z celkových 13 cílů byla překročena cílová hodnota o více než 20 %, což ukazuje spíše na nízko nastavené cíle než na úspěch při dosahování hodnot, které nastínila Evropská unie. Na nízko vytyčené cíle ukazuje i fakt, že pět cílů se podařilo splnit už v roce 2014, tedy v prvním roce sedmiletého programového období.

Naopak tři cíle se splnit nepodařilo, z části i kvůli nedostatečným kompetencím ÚV ČR spojených s možností účinně koordinovat ministerstva. Konkrétně se jednalo o nedosažení cíle zvýšit podíl obnovitelných zdrojů v dopravě na 10 % - ČR dosáhla 7,8 %. Dále nebyl splněn cíl dosáhnout úrovně veřejných výdajů na vědu, výzkum a inovace ve výši 1 % HDP, ČR byla na hodnotě 0,79 % HDP, a splněn nebyl ani cíl snížit počet osob předčasně odcházejících ze vzdělávání na 5,5 % - hodnota za ČR dosahovala 7,6 %.

Strategie "Evropa 2020" reagovala na globální hospodářskou krizi z roku 2010 a její podstatou bylo podpořit inteligentní hospodářský růst, který měl zohledňovat udržitelnost i sociální začleňování. Mezi cíle strategie patřilo například to, aby do konce roku 2020 byla alespoň 3 % HDP Evropské unie investována do výzkumu a vývoje, o 20 % klesly emise a o stejnou hodnotu se naopak zvýšil podíl obnovitelných zdrojů. V neposlední řadě se měl alespoň o 20 milionů snížit počet obyvatel ohrožených chudobou a podobně.

Zdroj: NKÚ

Další články z rubriky Domácí

AV ČR: Revoluční metoda českých vědců odhalila strukturu chromozomu

Jako první na světě zobrazili celý chromozom v přirozeném stavu. Vědcům z Ústavu přístrojové techniky AV ČR ve spolupráci s Ústavem experimentální botaniky AV ČR se díky revoluční metodě podařilo to, o co se pokoušeli experti nejprestižnějších ...

Piráti navrhnou opatření pro snížení konzumace alkoholu

Alkohol představuje v České republice závažný problém s významnými zdravotními a sociálními důsledky. Piráti proto plánují změny v regulaci alkoholu, ...

STUDENT AGENCY TRAVEL zveřejňuje trendy v prodeji letenek pro letní sezonu

Společnost STUDENT AGENCY TRAVEL, přední český prodejce letenek, přináší nejnovější přehled cestovatelských trendů pro letní prázdniny 2024. Analýza r ...

Ministerstvo zdravotnictví představilo médiím stav plnění dohody z 8. prosince loňského roku

Ministerstvo zdravotnictví představilo médiím stav plnění dohody s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, zdravotnickými odbory a Českou lékařskou komorou ...

Česká republika obdržela od EU další refundaci za vojenský materiál dodaný na Ukrajinu

Česká republika patří mezi významné dodavatele vojenské techniky Ukrajině, která již více než dva roky čelí ruské agresi. Česko za vojenský materiál, ...

DoporučujemePondělí 22.7.2024
Počasí v ČR
Počasí v regionech »