InfoDnes.cz » Zpravodajství » Domácí

Kontroly České obchodní inspekce prokázaly prodej alkoholu a tabáku mladistvým

27.09.2021
Česká obchodní inspekce ve 2. čtvrtletí 2021 pokračovala v kontrolách nabídky, prodeje, skladování alkoholických nápojů a tabákových výrobků. V tomto období uskutečnila 1 646 kontrol a porušení zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek a zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních zjistila v 60 případech. V 11 případech proběhly kontroly s mladistvými figuranty. V 6 případech osobě mladší 18 let prodejci prodali nebo podali alkoholický nápoj, ve 4 případech prodejci prodali kuřácké pomůcky a v 1 případě prodejce porušil zákaz prodávat nebo podávat mladistvým tabákové výrobky, bylinné výrobky určené ke kouření a elektronické cigarety.
Foto: coi.cz
Česká obchodní inspekce kontrolovala od 1. dubna do 30. června 2021 dodržování právních předpisů, které upravují nabídku, prodej a skladování alkoholických nápojů a tabákových výrobků, kuřáckých pomůcek, bylinných výrobků určených ke kouření a elektronických cigaret, zejména zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, zákona č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu a zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních.

ČOI v tomto období provedla celkem 1 646 kontrol. U 693 kontrol zjistila porušení právních předpisů, což je 42,1 % z celkového počtu provedených kontrol. Porušení zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek a zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních zjistila v 60 případech.

Součástí kontrolní akce bylo prověřit i dodržování dalších právních předpisů, především zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

ČOI využila své pravomoci a k 11 kontrolám byly přizvány osoby mladší 18 let. Jedna kontrola byla provedena za účasti Policie ČR.

Zjištěné nedostatky


Česká obchodní inspekce zjistila porušení zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek a zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, v 60 případech.

Porušení zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, bylo zjištěno v 58 případech:

*- v 31 případech prodejci porušili ustanovení § 13 odst. 1, neboť prodejci neumístili na místech prodeje alkoholických nápojů pro spotřebitele zjevně viditelný text týkající se zákazu prodeje těchto nápojů osobám mladším 18 let, případně nebyl tento text pořízen v zákonem stanoveném provedení, tj. v českém jazyce, černými tiskacími písmeny na bílém podkladě o velikosti písmen nejméně 2 cm

*- v 6 případech bylo zjištěno porušení ustanovení § 11 odst. 5, které zakazuje prodávat nebo podávat alkoholický nápoj osobě mladší 18 let

*- v 9 případech prodejce na místě prodeje tabákových výrobků, kuřáckých pomůcek, bylinných výrobků určených ke kouření a elektronických cigaret neumístil pro spotřebitele zjevně viditelný text o zákazu prodeje tohoto zboží osobám mladším 18 let, případně nebyl tento text pořízen v zákonem stanoveném provedení, tj. v českém jazyce, černými tiskacími písmeny na bílém podkladě o velikosti písmen nejméně 2 cm, čímž porušili ustanovení § 5 odst. 2

*- ve 4 případech bylo zjištěno porušení ustanovení § 3 odst. 4, neboť prodávající porušili zákaz prodávat nebo podávat kuřácké pomůcky osobě mladší 18 let

Porušení dalších ustanovení zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, bylo zjištěno v menším počtu případů.

Porušení některého z ustanovení zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, bylo zjištěno ve 2 případech. V 1 případě byl zjištěn prodej cigaret konečnému spotřebiteli za cenu nižší, než byla cena uvedená na tabákové nálepce, čímž došlo k porušení ustanovení § 110 odst. 1 a v 1 případě byl zjištěn prodej cigaret konečnému spotřebiteli za cenu vyšší, než byla cena uvedená na tabákové nálepce, čímž došlo k porušení ustanovení § 112.

Porušení zákona č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu, nebylo ve sledovaném období zjištěno.

Porušení některého z ustanovení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, bylo prokázáno celkem v 886 případech. Nejčastěji obchodníci porušili tato ustanovení - ve 357 případech neseznámili spotřebitele s cenou nabízených výrobků a poskytovaných služeb (§ 12), v 258 případech porušili zásady poctivosti prodeje (§ 3), ve 133 případech nevydali doklad o zakoupení výrobků, ačkoli si o něj spotřebitel požádal nebo vydání dokladu bez potřebných náležitostí (§ 16). Porušení dalších ustanovení zákona o ochraně spotřebitele bylo zjištěno v menším počtu.

Ve 109 případech bylo zjištěno porušení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve 34 případech došlo k porušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1007/2011 o názvech textilních vláken a souvisejícím označování materiálového složení textilních výrobků a o zrušení směrnice Rady 73/44/EHS a směrnic Evropského parlamentu a Rady 96/73/ES a 2008/121/ES a ve 103 případech bylo kvalifikováno porušení dalších zákonů, resp. jejich jednotlivých ustanovení, v dozorové kompetenci České obchodní inspekce.

V některých kontrolních případech bylo zjištěno porušení více zákonů, resp. jednotlivých ustanovení, současně.

Uložená opatření


Česká obchodní inspekce v období od 1. dubna do 30. června 2021 pravomocně uložila celkem 508 pokut v hodnotě 1 783 500 Kč.

Pro porušení povinností stanovených zvláštními předpisy uložila zákaz prodeje na 1 458 kusů výrobků v celkové hodnotě 71 055 Kč a zákaz používání na 105 kusů neověřených měřidel, která neodpovídala obecně závazným právním předpisům, technickým normám, jiným technickým předpisům, popřípadě schválenému typu.
Zdroj: ČOI

Další články z rubriky Domácí

CzechInvest upozorňuje na podvodné e-maily a zprávy

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest (dále jako "Agentura") varuje před případy, kdy se neznámí pachatelé nebo osoby s falešnou identitou vydávají za zaměstnance agentury či přímo generálního ředitele agentury a rozesílají podvodné ...

Sněmovna ustanovila vyšetřovací komisi ke střelbě na fakultě v Praze, fungovat by měla půl roku

Při Poslanecké sněmovně začala dnes 12. července zvolením předsedy Pavla Kašníka fungovat vyšetřovací komise ke střelbě na Filozofické fakultě Univerz ...

Nákupem speciálního piva můžete podpořit sbírku na opravu parní lokomotivy Šlechtična

ČD Minibary, železniční muzeum v Lužné u Rakovníka a nově i restaurace Zastávka by Pivstro na plzeňském hlavním nádraží. Tam všude najdete pivní speci ...

Předseda vlády Fiala jednal s předsedou izraelského Knesetu Amirem Ohanou

Ve čtvrtek 11. července 2024 přijal ve Strakově akademii premiér Petr Fiala předsedu Knesetu Státu Izrael Amira Ohanu. Ten přijel do Česka na pozvání ...

Vláda se zabývala návrhy k posílení vnitřní bezpečnosti České republiky

Návrhy opatření, které předložila ministerstva vnitra a spravedlnosti, souvisí jak se střelbou na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, tak s posilo ...

DoporučujemeSobota 13.7.2024
Počasí v ČR
Počasí v regionech »