InfoDnes.cz » Zpravodajství » Domácí

Ministryně Maláčová: Nedostatky, které vytýká NKÚ u investic do sociálních služeb byly napraveny

17.08.2021
Podle Nejvyššího kontrolního úřadu přispěly dotace vyplacené v letech 2017 až 2019 k dosahování cílů jednotlivých programů, nejvíce výtek NKÚ pak bylo k posilování kapacit pobytových sociálních služeb. V současnosti je právě navyšování počtu lůžek jednou z hlavních priorit MPSV. S většinou kritizovaných pochybení se už povedlo vypořádat.
Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová | Foto: Úřad vlády ČR
V předchozích letech byl vyčleněn na navyšování pobytové kapacity poměrně nízký rozpočet (například v roce 2017 byl celkový rozpočet dvou programů, které jsou předmětem kontroly NKÚ cca 233 milionů korun). "V nejnovější aktualizaci programu jsme navýšili cílový počet nových lůžek. Rozdělení finančních prostředků je přizpůsobené tomu, aby sice pokrylo všechny cíle programu, ale větší důraz dáváme i na pobytové kapacity," uvedla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). Ta doplnila, že v roce 2021 bylo například v rámci jednoho z kontrolovaných programů vyhlášeno 6 nových výzev, přičemž na podporu poskytovatelů sociálních služeb jsou připraveny finanční prostředky ve výši 1,1615 miliardy korun.

Při přípravě dokumentace programu se vycházelo při stanovení potřebného počtu lůžek z odborného odhadu a ze šetření u krajských úřadů. "Víme samozřejmě, jaký je demografický vývoj, a to, že pravděpodobně vzroste potřeba počtu lůžek v sociálních zařízeních. Musíme ale také vycházet z možností, které jsou dány státním rozpočtem. Letos i tak počítáme s vyššími investicemi právě na vytváření lůžkových kapacit," dodává ministryně. Ta připomíná, že sice populace stárne, ale důležitý je rovněž rozvoj terénních služeb, protože ústavní péče je až jako nejzazší východisko. "Pro lidi je mnohem lepší být, pokud to jen jde, v domácí péči. Tomu jsme podřídili například i podporu dlouhodobého ošetřovného. Širší možnosti pečovat o své blízké doma za využití terénních služeb je smyslem i dalších legislativních změn, které MPSV připravovalo a z velké části už i prosadilo," vyzdvihuje Jana Maláčová.

Nejvyšší kontrolní úřad také vytýká MPSV, že vyplatilo vyšší dotace, než mělo. Akce kritizovaná NKÚ však byla podle ministerstva financována v souladu s řídícím dokumentem, při jehož vydávání je vždy sledována účelnost a hospodárnost vynaložení finančních prostředků státního rozpočtu. "V tomto konkrétním případě MPSV dotaci nekrátilo. Při administraci projektů ale vždy postupujeme v souladu se zákonem. Podle závěru Nejvyššího kontrolního úřadu měla být krácena dotace příjemci za situace, kdy celkové skutečné náklady na realizaci akce byly vyšší než náklady, s nimiž se počítalo při stanovení dotace poskytnuté ze státního rozpočtu," vysvětluje ministryně.

Dílčí nedostatky vesměs formálního charakteru byly odstraněny ještě v rámci kontroly, případně MPSV nastavuje taková opatření, aby k těmto dílčím pochybením v budoucnu už nedocházelo.

Podpora investic v oblasti sociálních služeb, která byla předmětem kontroly, zahrnuje široké spektrum potřeb. Obecně je cílena na zařízení sociálních služeb poskytující péči formou pobytové, ambulantní a terénní péče, tedy na týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy se zvláštním režimem, chráněné bydlení, odlehčovací služby. O dotaci mohou žádat kraje, obce, obecně prospěšné společnosti, církve a náboženské společnosti, ústavy, sociální družstva, spolky a obchodní společnosti.

Zdroj: MPSV

Další články z rubriky Domácí

Během první poloviny roku převzaly České dráhy do provozu 55 nových vlaků a lokomotiv

Celkem 22 elektrických jednotek RegioPanter, 15 motorových jednotek RegioFox, 17 lokomotiv Vectron a první jednotku ComfortJet v přechodném řazení převzaly v první polovině roku České dráhy do provozu. Hodnota nových vlaků převyšuje 7 miliard Kč. ...

Ministerstvo zdravotnictví představilo médiím novelu zákona o specifických zdravotních službách

Ministerstvo zdravotnictví včera novinářům představilo novelu zákona o specifických zdravotních službách. Novela zákona reaguje na potřebu sjednocení ...

Bezpečnostní komise Ministerstva dopravy: Dotazník spokojenosti strojvůdců již pomáhá ve zlepšování české železnice

Na dalším jednání železniční bezpečnostní komise svolané ministrem dopravy Martinem Kupkou byly mj. představeny konkrétní příklady zlepšení práce a zv ...

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil fúzi v oblasti informačních technologií

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil ve zjednodušeném řízení spojení soutěžitelů, v jehož důsledku má společnost J&T Thein SICAV, a. s., získa ...

ČOI: Vánoční světelný řetěz Iron curtain lamp představuje pro uživatele vážné riziko úrazu elektrickým proudem

Česká obchodní inspekce zjistila, že na trhu v ČR je v nabídce pro spotřebitele elektrické zařízení, které může znamenat pro uživatele vážné riziko úr ...

DoporučujemeČtvrtek 25.7.2024
Počasí v ČR
Počasí v regionech »