InfoDnes.cz » Zpravodajství » Domácí

Nestátní muzea a galerie mohou žádat o mimořádnou covidovou dotaci na provoz

27.05.2021
Ministerstvo kultury vyhlašuje mimořádnou dotační výzvu Program udržitelnosti pro muzea II. O dotaci mohou žádat nestátní subjekty, které provozují muzea či galerie, které mají hlavní činnost v oblasti kultury a spravují sbírku zapsanou v Centrální evidenci sbírek nebo zajišťují celoroční, či sezónní provoz za účelem prezentace sbírek a mobiliárních fondů v rámci poskytování veřejných kulturních služeb. Žádosti o dotaci bude možné podávat od 31. 5. 2021 do 30. 6. 2021.
Foto: mkcr.cz
Žadatelé mohou být podnikatelé, ale i neziskové organizace včetně příspěvkových organizací obcí či krajů. Rozhodným obdobím pro udělení dotace jsou měsíce, kdy byl provoz těchto subjektů v roce 2020 znemožněn či výrazně limitován v přímé souvislosti s mimořádnými proticovidovými opatřeními Vlády ČR.

"Jsem rád, že po týdnech příprav a debat se zástupci Asociace muzeí a galerií můžeme představit konkrétní parametry pomoci těm kulturním subjektům, které běžně žijí ze zisku, ale i těm neziskovým, protože koronavirová epidemie zvláště kulturnímu sektoru přinesla velké ztráty. V této mimořádné dotační výzvě pro muzea a galerie máme připraveno 100 milionů korun, přičemž podpora poskytnutá formou dotace může příjemci pokrýt až 80 % uznatelných provozních nákladů za rok 2020," uvedl ministr kultury Lubomír Zaorálek.

Předložené žádosti budou zařazeny do výběrového dotačního řízení a odborná komise Ministerstva kultury, tvořená odborníky a lidmi z oboru, je následně posoudí a ohodnotí.

Podpora bude příjemci poskytnuta ve formě dotace ex post na provozní náklady v souvislosti s vykonávanou kontinuální činností při správě nestátních muzeí a galerií v roce 2020. Jako podklad k identifikaci propadu obratu, podle kterého bude komise žádosti posuzovat, bude rozdíl prodaných vstupenek v roce 2019 a 2020. V žádosti tak bude třeba uvést celkové počty prodaných vstupenek a výnosy za vstupné v letech 2019 a 2020. Jako rozhodné období bude bráno období od 12. března do 31. prosince 2020, kdy vznikly ztráty z prodeje vstupenek v roce 2020 v důsledku vládních opatření kvůli minimalizaci dopadů pandemie COVID-19. Žadatel pak musí prokázat minimální roční návštěvnost ve výši 500 návštěvníků v roce 2019, nebo v některém z předchozích tří roků provozování dané činnosti.

Vyhodnocení žádostí odbornou komisí proběhne po uplynutí lhůty pro sběr žádostí. S výsledky výběrového dotačního řízení budou žadatelé seznámeni zveřejněním na internetových stránkách Ministerstva kultury.

Konkrétní podmínky a kritéria pro žadatele o finanční příspěvek najdou žadatelé v textu samotné výzvy na této stránce.

Zdroj: Ministerstvo kultury

Další články z rubriky Domácí

AV ČR: Revoluční metoda českých vědců odhalila strukturu chromozomu

Jako první na světě zobrazili celý chromozom v přirozeném stavu. Vědcům z Ústavu přístrojové techniky AV ČR ve spolupráci s Ústavem experimentální botaniky AV ČR se díky revoluční metodě podařilo to, o co se pokoušeli experti nejprestižnějších ...

Piráti navrhnou opatření pro snížení konzumace alkoholu

Alkohol představuje v České republice závažný problém s významnými zdravotními a sociálními důsledky. Piráti proto plánují změny v regulaci alkoholu, ...

STUDENT AGENCY TRAVEL zveřejňuje trendy v prodeji letenek pro letní sezonu

Společnost STUDENT AGENCY TRAVEL, přední český prodejce letenek, přináší nejnovější přehled cestovatelských trendů pro letní prázdniny 2024. Analýza r ...

Ministerstvo zdravotnictví představilo médiím stav plnění dohody z 8. prosince loňského roku

Ministerstvo zdravotnictví představilo médiím stav plnění dohody s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, zdravotnickými odbory a Českou lékařskou komorou ...

Česká republika obdržela od EU další refundaci za vojenský materiál dodaný na Ukrajinu

Česká republika patří mezi významné dodavatele vojenské techniky Ukrajině, která již více než dva roky čelí ruské agresi. Česko za vojenský materiál, ...

DoporučujemePondělí 22.7.2024
Počasí v ČR
Počasí v regionech »