InfoDnes.cz » Zpravodajství » Domácí

Podíl nevyhovujících nálezů cizorodých látek v živočišných produktech loni dále klesal

08.04.2021
Státní veterinární správa (SVS) ve spolupráci s Ústavem pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL) v loňském roce v rámci každoročního monitoringu cizorodých látek v potravinovém řetězci provedla bezmála 93 000 vyšetření na obsah reziduí a kontaminantů. Meziročně se počet vyšetření zvýšil takřka o 600. Podíl nevyhovujících nálezů se meziročně mírně snížil z 0,06 % na 0,05 % a pokračoval tak několikaletý trend poklesu tohoto ukazatele. Ubylo nevyhovujících nálezů u lovné a farmové zvěře i sladkovodních ryb. Počty odebraných vzorků i rozsah provedených vyšetření nebyl nepříznivě ovlivněn pandemií COVID-19 a opakovaně vyhlášeným nouzovým stavem.
Foto: svscr.cz
"Vzhledem k nízkému procentu záchytu nevyhovujících výsledků lze hodnotit zdravotní nezávadnost surovin a potravin živočišného původu z pohledu obsahu reziduí a kontaminantů nadále za příznivou a s významně menším počtem záchytů nevyhovujících výsledků vyšetření oproti roku 2018 a 2019," uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád.

V krmivech pro hospodářská zvířata nebyla prokázána žádná rezidua zakázaných veterinárních léčiv.. Vyšetření podobně jako v předchozích letech nezjistila v chovech hospodářských zvířat a ryb ani nepovolené preventivní podávání léčiv prostřednictvím krmiv ani vody k napájení.

Stanoveným limitům vyhověly také všechny vzorky syrového ovčího a kravského mléka. S výjimkou jednoho vzorku nebyly zbytky veterinárních léčiv ani doplňkových látek (tzv. antikokcidik) zjištěny ani ve vzorcích vajec.

Příznivé byly také výsledky vyšetření medů, v nichže nebyly zjištěny měřitelné koncentrace chorovaných pesticidů a polychlorovaných bifenylů (PCB), insekticidů ani léčivých veterinárních přípravků včetně těch zakázaných.

V chovech skotu nebylo prokázáno žádné nepovolené použití stimulátorů růstu či dalších zakázaných léčiv. Vzorky svaloviny a vnitřností telat a mladého skotu vyhověly také hygienickým limitům z hlediska těžkých kovů či pesticidů. Pouze u jednoho telete byly zjištěny nadlimitní množství léčiva amoxicilinu. V rámci plánovaného vyšetření byla ve třech případech zjištěna také nadlimitní koncentrace kadmia v ledvinách. Krávy pocházely z oblastí, které lze považovat za kontaminované po předchozí průmyslové výrobě. Ve všech případech vyhověly vzorky tkání ovcí a koz.

Překročení limitů pro veterinární léčiva a ostatní sledované látky nebylo až na jednu výjimku zjištěno ani v chovech prasat na výkrm. Výjimkou byl vzorek s měřitelnou koncentrací zakázaného antibiotika pro potravinová zvířata - nitrofurazonu. Rozsáhlé následné vyšetřování v chovu původu prasete však neprokázalo použití tohoto léčiva. Celkově se u prasat jedná o výrazně příznivější výsledky proti předchozím rokům. Příznivě lze hodnotit zejména fakt, že podobně jako v chovech skotu nebyl loni zaznamenán žádný nový případ kontaminace PCB

"Ke zlepšení stavu v chovech skotu a prasat z hlediska sanace stájí a odstranění starých nátěrů s obsahem PCB přispěla významně důsledná kontrola a rozsáhlá informační kampaň vedená Státní veterinární správou," poznamenal k tomu Semerád.

Pokud jde o drůbež, nevyhověl limitům pouze jeden vzorek. Jednalo se o přítomnost nepovoleného antibiotika ve svalovině nosnice. V uvedeném hospodářství provedli úřední veterinární lékaři rozsáhlé šetření s odběrem vzorků, nepodařilo se však prokázat, že by chovatel nebo ošetřující veterinární lékař antimikrobiálnílátku použil. Všem parametrům vyhovělo také veškeré vyšetřované maso křepelek, pštrosů i králíků. Žádné překročení limitů neodhalila vyšetření ani u farmově chované zvěře.

Meziročně výrazně lepší výsledky přinesl monitoring v chovech sladkovodních ryb, kde je z dlouhodobého hlediska hlavním problémem pravděpodobné používání zakázané malachitové zeleně coby léčiva. V loňském roce bylo nadlimitní množství této látky detekováno pouze u jednoho vzorku pstruha duhového, to je významně méně než v roce 2019, kdy byl nevyhovující nález učiněn v pěti chovech pstruhů. Vzhledem k tomu, že od 28. listopadu 2022 bude platit pro malachitovou zeleň čtyřikrát přísnější limit, je třeba, aby veterinární dozor i chovatelé věnovali této problematice nadále zvýšenou pozornost.

U jednoho vzorku masa kachny divoké a jednoho bažanta byla zjištěna nadlimitní koncentrace olova, které se do těla dostává prostřednictvím střel použitých při lovu. Podobný problém byl zjištěn také u tří prasat divokých. U dvou divočáků bylo zjištěna nadlimitní koncentrace DDT, chlorovaného pesticidu, který se v České republice v zemědělství nepoužívá od roku 1974. Uvedené nálezy potvrzují, že v některých lokalitách i po téměř půlsoletí zátěž v prostředí přetrvává.

Vyšetřovány, tak jako každoročně, byly také vzorky potravinářských výrobků. U třech vzorků uzených výrobků byla prokázána nadlimitní koncentrace polycyklických aromatických uhlovodíků. Jednalo se o malé výrobní provozy s "klasickou" technologií uzení, kdy je uzené maso vystaveno kouřovým zplodinám s vysokým obsahem zdraví škodlivých látek U dvou masných výrobků ze zvěřiny byla zjištěna nadlimitní koncentrace olova. Limitům na všechny sledované kontaminanty vyhověly všechny testované mléčné i vaječné výrobky.

Zdroj: SVS ČR

Další články z rubriky Domácí

Azyl a migrace v Evropské unii: fakta a čísla

Omezení pohybu zavedená v důsledku pandemie koronaviru migraci v minulém roce potlačila, a to jak tu legální, tak nelegální. Důvodem byla skutečnost, že země uzavřely hranice, limitovaly cesty legální migrace a omezily programy přijímání ...

Navzdory pandemii čerpala e-auta v prvním čtvrtletí na stanicích ČEZ o 1/3 více energie

Dobíjení stouplo o třetinu, čerpání pohonných hmot klesá * Počet stanic provozovaných ČEZ brzy protne 300 * Síť se za poslední dva roky zdvojnásobila ...

Piráti: Testy pro školáky, které nakoupila vláda, nebyly původně vůbec určeny pro samotestování

Piráti včera během interpelací na premiéra upozornili na závažné zjištění svého analytického týmu týkající se testů Singclean, které jsou nyní distrib ...

Ve čtvrtek v Česku přibylo 3 238 nakažených covidem-19

Dne 15. 4. 2021 bylo provedeno 16 458 testů PCR a 140 616 antigenních testů, a to u 156 450 unikátních testovaných osob. Testy s preventivní indikací ...

Chemičtí experti v armádě: Jak jednotlivci dokážou ochránit celou jednotku

Česká armáda nemá chemiky pouze v Liberci, specialisty na radiační, chemické a biologické zabezpečení najdete u většiny útvarů. Jde sice pouze o malé ...

DoporučujemeSobota 17.4.2021
Počasí v ČR
Počasí v regionech »


Copyright © 1/2009-2021 M+MP spol. s r.o. InfoDnes.cz | Webdesign & webprogramming © PD | RSS
Tento web používá cookies, jeho dalším používáním s touto skutečností souhlasíte. Další informace najdete zde.