InfoDnes.cz » Zpravodajství » Regiony

AOPK: Obnova mokřadních biotopů v přírodní rezervaci Kotvice pokračuje

15.04.2024
V chráněné krajinné oblasti Poodří začala na počátku března rozsáhlá obnova mokřadních biotopů v přírodní rezervaci Kotvice.
Foto: Václav Osmančík
Z důvodu časného příchodu jara a blížícího se začátku vegetačního období bylo po předání staveniště zhotoviteli ihned přikročeno k pokácení dřevin. Kácení proběhlo citlivě a v nezbytně nutném rozsahu, a to tak, aby nebyla znemožněna následná úprava jednotlivých stavebních objektů. Dřevní hmota ze staveniště byla postupně přemísťována na odvozní místa. Hodnotné dřeviny podél staveništních cest, které by mohly být při stavbě poškozeny, byly opatřeny dřevěným bedněním.

Z důvodu podmáčeného terénu na loukách bylo před zahájením pojezdů stavební mechanizace přistoupeno k dočasnému zpevnění přístupové cesty od místní části Nová Horka. V současné chvíli je dokončeno také zpevnění zařízení staveniště.

Nyní probíhají práce na obnově obtokové stružky po obvodu lesního porostu, čímž dojde ke zlepšení hydrických podmínek a mikroklimatických poměrů v okolí vodních ploch. Stavební práce budou probíhat co nejšetrněji, aby byl zásah při provádění obnovy co nejmenší. Zemina z prohrábky koryta je odvážena na dočasnou deponii u rybníka Kotvice. V nejbližší době budou zahájeny stavební práce na rybničních ostrovech.

Vzhledem k tomu, že se Kotvice nachází v jádrové I. zóně CHKO, je stavební činnost průběžně monitorována biologickým dozerem zhotovitele. Snahou je minimalizovat negativní vlivy na zájmy chráněné zákonem (rozmnožování obojživelníků, hnízdění ptactva, ochrana dřevin).

Zdroj: AOPK ČR

Další články z rubriky Regiony

Zámek v Lysicích láká na procházku obnovenou zahradou

BLANENSKO - Na začátku letošní návštěvnické sezóny byla po více jak dvouleté obnově otevřena veřejnosti zahrada na státním zámku v Lysicích na Blanensku. Její slavnostní otevření a prezentaci výsledku generální opravy za takřka 200 milionů korun si ...

Olomoucký podchod Pionýrská čeká kompletní oprava za 24 milionů korun

Podchod "Pionýrská" pod frekventovanou Brněnskou ulicí čeká kompletní rekonstrukce. Práce na opravě podchodu začínají v tomto týdnu, hotovo by mělo bý ...

Praha začíná aktivně řešit nedostatek zdravotníků

Závěry analýzy zaměřené na nedostatek lékařů ve vybraných oborech včera představila náměstkyně pražského primátora pro zdravotnictví Alexandra Udženij ...

Turistická sezóna je v plném proudu: pozor na létání s drony nad vodními plochami a pohyb u vodárenských nádrží

Povodí Ohře - Na celém našem spravovaném území udržujeme celkem 6 840 km vodních toků, 59 jezů a 22 velkých vodních nádrží, které svojí krásou lákají ...

DPMB spouští dvě interaktivní herní trasy v MHD, slaví tak 155 let své existence

Dopravní podnik města Brna (DPMB) před letními prázdninami spouští dvě interaktivní herní trasy. Zájemci si kromě cestování různými dopravními prostře ...

DoporučujemeÚterý 25.6.2024
Počasí v ČR
Počasí v regionech »