InfoDnes.cz » Zpravodajství » Ekonomika

MPO: Stát a ekologické spolky uzavřely dohodu o ochraně životního prostředí při realizaci strategického projektu u Dolní Lutyně

14.03.2024
Zástupci státu, Moravskoslezského kraje a ekologických spolků uzavřeli dohodu, která umožní prověřit lokalitu v Dolní Lutyni pro potenciální realizaci strategické investice. Zóna nebyla v minulosti na základě tzv. Deklarace porozumění z roku 2006 vymezena v Zásadách územního rozvoje Moravskoslezského kraje jako plocha pro ekonomickou aktivitu z důvodů ochrany blízké ptačí oblasti Heřmanský stav - Odra - Poolší. Nová dohoda stanovuje podmínky, které umožní prověření lokality a následně případnou realizaci záměru. Klíčová je ochrana fauny a flory a také zachování kvality a stavu vody.
Ilustrační snímek | Foto: pixabay.com
Strany projektu, kterými jsou Ministerstvo průmyslu a obchodu, CzechInvest, Moravskoslezský kraj a rozvojová agentura MSID, dohodu uzavřely s ekologickými spolky Děti Země, Spolek Beskydčan a Spolek Půda pro život a také s experty na právo životního prostředí z Frank Bold Society.

Dohoda o spolupráci umožňuje prověřit možnosti realizace podnikatelského parku v Dolní Lutyni pouze za splnění určitých podmínek. Zásadní je, že investice nesmí nad přijatelnou míru škodlivě ovlivňovat okolní faunu a flóru a že budou připravena kompenzační opatření vycházející ze stanovisek Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Zvláštní pozornost dohoda věnuje ochraně místní ptačí oblasti. Dohoda se zaměřuje především na kvalitu a stav vody a její monitoring. Podmínkou pro realizaci případné investice je také to, aby směřovala do technologií, které přispívají ke vzniku ekologicky udržitelné ekonomiky a celkovou dekarbonizací českého hospodářství.

"Naše jednání se státem probíhala přibližně od poloviny ledna, intenzivně pak i s dalšími organizacemi v posledních dvou týdnech. Vážíme si toho, že stát a Moravskoslezský kraj dlouhodobě držely závazky vyplývající z Deklarace porozumění a obrátily se na nás, zda jsme ochotni jednat o aktualizaci těchto závazků s ohledem na zájem potenciálního investora. Otevřený přístup zástupců státu nás přesvědčil o snaze řešit situaci konstruktivně, a proto jsme s jednáním souhlasili a nakonec našli shodu na podmínkách dohody," uvedl Pavel Franc, ředitel expertní skupiny Frank Bold.

"Oceňujeme zájem CzechInvestu a dalších institucí odborně prověřit vlivy uvažovaných záměrů v oblasti dekarbonizace na krajinu, přírodu a na chráněné druhy ptáků v této vodnaté oblasti s tím, že bude také řečeno, zda je území vhodné a případně za jakých zmírňujících a kompenzačních opatření," říká předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Stát může díky uzavření dohody zadat například zpracování biologického průzkumu, analýzy současného stavu kvality vod v ptačí oblasti a zejména studii proveditelnosti záměru strategického podnikatelského parku. "Jedním ze základních principů při přípravě tohoto strategického projektu z naší strany bude co největší ohled na životní prostředí a kvalitu života místních obyvatel. Vnímáme proto důležitou ochrannou funkci ptačí oblasti a projekt budeme realizovat tak, aby nedošlo k jejímu narušení. Tato dohoda je potvrzením toho, že to myslíme opravdu vážně a zároveň platí, že pokud průzkum a další studie ukáží, že příprava záměru není současně s ochranou místní přírody možná, zavázali jsme se od realizace investice upustit," říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela, který za stát dohodu podepisoval.

"Lokalita má z pohledu ochrany životního prostředí řadu limitů - hlavně co se týče evropsky významné ptačí oblasti i mokřadní krajiny. Ministerstvo životního prostředí bude postupovat tak, aby jejich ochranu zajistilo. I proto jsem rád, že se podařila společná dohoda s ekologickými organizacemi a bude tak od začátku zaručen maximálně citlivý postup vůči zdejší přírodě. Chystaný projekt je velkou příležitostí pro úspěšnou transformaci nejen české ekonomiky, ale hlavně Moravskoslezského kraje," reaguje ministr životního prostředí Petr Hladík.

Již v minulém týdnu vláda schválila zahájení přípravy projektu na výstavbu Strategického podnikatelského parku. Realizaci projektu vyjádřili ministři podporu kvůli jeho potenciálně zásadnímu významu, vysoké přidané hodnotě či příležitosti pro rozvoj českého hospodářství. Velmi pozitivní vliv může mít také na Moravskoslezský kraj, který čelí důsledkům ekonomické transformace jako útlum těžby uhlí a těžkého průmyslu. Koordinaci projektu dostalo na starost Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s agenturou CzechInvest.

Ministerstvo zároveň požádalo Moravskoslezský kraj o aktualizaci Zásad územního rozvoje (ZÚR), což je další krok v rámci realizace projektu. "Tato lokalita splňuje náročná kritéria možného koncového investora projektu. Má dostatečnou velikost a je v blízkosti elektrárny Dětmarovice. Zároveň je díky těsné blízkosti dálnice a železnice velmi dobře dopravně dostupná," zdůvodňuje, proč si potenciální investor vybral právě tuto lokalitu, Petr Očko, pověřený řízený agentury CzechInvest, a dodává: "Primárně byly investorovi nabízeny brownfieldy, s ohledem na požadovanou velikost záměru a technické požadavky investora je však výběr lokalit velmi limitovaný, proto bylo potřeba vybrat právě plochu u Dolní Lutyně. Rozvoj brownfieldů a bývalých těžebních lokalit však zůstává pro stát i kraj prioritou."

Nyní budou následovat průzkumy jako biologický, geoinženýrský, dopravní a další. Na ně naváže studie proveditelnosti projektu. Součástí další přípravy projektu bude také jednání s místními obcemi pro stanovení ideálních parametrů záměru tak, aby přinesl co nejvíce pozitiv pro své okolí. "Nabídneme obcím smluvní závazky, které jim umožní zapojit se do přípravy projektu, ale také dohlédnout na to, aby veškeré závazky ze strany investora a státu byly plněny. Dohoda by měla tedy definovat potřebná dopravní řešení, izolační pásy zeleně okolo parku, minimalizaci hluku a parametry rozvoje občanské vybavenosti, jako vzdělávání, zdravotní systém. Součástí projektu bude samozřejmě analýza dopadu projektu a potřeb okolních obcí, od které se bude odvíjet konkrétní podoba kompenzací," vyjmenovává ministr Síkela.

Zdroj: MPO

Další články z rubriky Ekonomika

Konference Hospodářské komory a České asociace umělé inteligence ukáže firmám, jak používat AI

Praktické ukázky využití v podnicích, konzultační zónu a workshopy, na kterých si zástupci firem vyzkouší AI nástroje, chystají Hospodářská komora a Česká asociace umělé inteligence. Na konferenci AI inspiration v pražském Cubexu na konci května ...

První investiční VC fond z Národního plánu obnovy ČR bude spravovat Tensor Ventures

Investiční společnost Tensor Ventures byla vybrána jako správce prvního fondu rizikového kapitálu (VC), který bude financován z Národního plánu obnovy ...

ČSOB Index očekávání firem: Optimismus podnikatelů a firem roste, chuť investovat je nejvyšší od roku 2019

Nálada malých a středních firem a podnikatelů se mění k lepšímu. Největší posun od podzimu nastal v investiční aktivitě, která je na nejvyšší úrovni z ...

Výzva všem samosprávám: Vypravte se na URBIS pro know-how, dobrou praxi i kontakty

Brno - Už 4. června 2024 otevře své brány brněnský URBIS. Letošní ročník nabídne v Česku doposud nevídaný třídenní program s účastí ministrů, předních ...

AMSP: Vyzkoušejte si Akademii podnikání České spořitelny

Máte hlavu plnou nápadů a snů a nechybí vám ambice je realizovat? Svého podnikavého ducha můžete ze řetězu pustit třeba právě teď! V Akademii podnikán ...

DoporučujemePondělí 27.5.2024
Počasí v ČR
Počasí v regionech »