InfoDnes.cz » Zpravodajství » Ekonomika

Zemědělský svaz ČR ocenil vítěze soutěže Odpovědně ke krajině 2023

28.11.2023
Zemědělský svaz ČR vyhlásil vítěze 3. ročníku soutěže Odpovědně ke krajině, ve které chce podpořit produkční zemědělce, kteří hospodaří udržitelným způsobem a v souladu s přírodními principy. Letošním vítězem se stala Zemědělská akciová společnost Mžany z Královehradeckého kraje, která dokázala nejlépe skloubit zemědělské parametry, péče o krajinu, podporu okolní komunity a ekonomické ukazatele. ZAS Mžany je zejména vyhlášená chovem sumečka afrického, kterého také dodává do školních jídelen v několika krajích, čímž podporuje zdravé stravování dětí z lokálních zdrojů.
Ilustrační snímek | Foto: pixabay.com
Do letošní soutěže Odpovědně ke krajině bylo vybráno sedm zemědělských podniků, z nichž vzešli tři finalisté. Kromě vítěze ZAS Mžany se do finále dostalo Zemědělské obchodní družstvo Rataje a 1. Hradecká zemědělská a. s.

"O Zemědělské akciové společnosti Mžany, a.s. jakožto vítězi rozhodlo, že k hospodaření na půdě a v krajině přistupuje komplexně. Společnost získala nejlepší bodové ohodnocení, co se týče biologické ochrany, bilance organické hmoty, kvality půdy, zakládání krajinných prvků, práce s lokální komunitou i podle ekonomického zhodnocení," vysvětluje Martin Pýcha, předseda Zemědělského svazu ČR. K hlavním hodnotícím kritériím dále patřila bohatost osevních postupů, způsoby signalizace výskytu škodlivých organismů nebo používání vhodných technologií na půdě.

Zemědělský podnik ZAS Mžany, a.s. se nachází v Královéhradeckém kraji 15 km jihovýchodně od okresního města Hradec Králové v řepařské oblasti, kde dávají příznivé půdně-klimatické podmínky předpoklad vyšším výnosům a kvalitním rostlinným produktům. V ZAS Mžany, a. s. se věnují jak rostlinné (plodiny vhodné pro daný region), tak i živočišné výrobě. "Kromě šlechtitelského chovu krav - Červenostrakatého plemene - pro produkci mléka a masa jsme vybudovali ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou akvakulturní chov sumečka afrického, kterého chováme v areálu Stračov v nádržích s cirkulující vodou, která je čerpána z podzemních vrtů. Sumečka následně dodáváme do školních jídelen v celkem třech krajích. Chceme tím podpořit zdravé stravování dětí z lokálních zdrojů," říká Luděk Homoláč, předseda představenstva ZAS Mžany.

Členové hodnotící komise také ocenili, že tento podnik využívá moderních technologií precizního zemědělství - variabilní setí na základě výnosových map, hnojení minerálními hnojivy a cílené a lokální používání přípravků na ochranu rostlin, a zaujal je i způsob signalizace výskytu škodlivých organismů a způsoby ochrany rostlin - například využití Integrované ochrany rostlin, zakládání širokořádkových plodin, používání metody stip-till, plečkování cukrovky a kukuřice, aplikace vosiček trichoderma do kukuřice).

Ve svém hodnocení členové komise vyzdvihli také spolupráci tohoto podniku s obcemi a veřejností - ZAS Mžany a.s. spolupracují s ČZU a MZe, podporují střední školy se zemědělským zaměřením i další školy, sváží bioodpad, spolupracují na pozemkových úpravách, věnují finanční i materiální podporu spolkům, soutěžím a dalším kulturním akcím v regionu, realizují a udržují polní cesty, vysazují zeleň, spolupracují se spolkem TYTO, z. s. na lokalizaci a ochraně motáka lužního nebo s Českou společností ornitologickou (ochrana čejky chocholaté, usazení a obnova populací dutinových pěvců) a s mysliveckými sdruženími.

U dalšího z finalistů, Zemědělského obchodního družstva Rataje odborná komise ocenila, že využívá principy precizního zemědělství a že ve spolupráci s obcí vysadilo toto družstvo několik alejí ovocných stromů a zbudovalo protierozní meze.

U třetího finalisty, 1. Hradecké zemědělské a. s. komise vyzdvihla její bilanci živin a organických látek, výsadbu stromořadí ořešáku černého a financování čištění příkopů a úpravu terénu podél asfaltové cyklostezky včetně výsadby a údržby zeleně podél ní.

Soutěž Odpovědně ke krajině inicioval Zemědělský svaz ČR. Členy hodnotitelské komise jsou zástupci zemědělských výzkumných ústavů (VÚMOP, VÚRV), České zemědělské univerzity, ministerstva zemědělství a ministerstva životního prostředí. Cílem je motivovat zemědělce k hospodaření udržitelným způsobem na základě zkušeností produkčních zemědělců.

Zdroj: Zemědělský svaz ČR

Další články z rubriky Ekonomika

Konference Hospodářské komory a České asociace umělé inteligence ukáže firmám, jak používat AI

Praktické ukázky využití v podnicích, konzultační zónu a workshopy, na kterých si zástupci firem vyzkouší AI nástroje, chystají Hospodářská komora a Česká asociace umělé inteligence. Na konferenci AI inspiration v pražském Cubexu na konci května ...

První investiční VC fond z Národního plánu obnovy ČR bude spravovat Tensor Ventures

Investiční společnost Tensor Ventures byla vybrána jako správce prvního fondu rizikového kapitálu (VC), který bude financován z Národního plánu obnovy ...

ČSOB Index očekávání firem: Optimismus podnikatelů a firem roste, chuť investovat je nejvyšší od roku 2019

Nálada malých a středních firem a podnikatelů se mění k lepšímu. Největší posun od podzimu nastal v investiční aktivitě, která je na nejvyšší úrovni z ...

Výzva všem samosprávám: Vypravte se na URBIS pro know-how, dobrou praxi i kontakty

Brno - Už 4. června 2024 otevře své brány brněnský URBIS. Letošní ročník nabídne v Česku doposud nevídaný třídenní program s účastí ministrů, předních ...

AMSP: Vyzkoušejte si Akademii podnikání České spořitelny

Máte hlavu plnou nápadů a snů a nechybí vám ambice je realizovat? Svého podnikavého ducha můžete ze řetězu pustit třeba právě teď! V Akademii podnikán ...

DoporučujemeNeděle 26.5.2024
Počasí v ČR
Počasí v regionech »