InfoDnes.cz » Zpravodajství » Regiony

Budova ministerstva obrany padá lidem na hlavu, rekonstrukce je nezbytná

14.09.2023
Fakta o připravované rekonstrukci budovy MO (budova A) v Bubenči a nutnosti dočasného přestěhování úřadu do náhradních prostor.
Foto: mocr.army.cz
Ministerstvo obrany přichází po mnoha letech s reálným plánem na obnovu historického komplexu jedné z hlavních úředních budov, která se nachází na náměstí Svobody v Praze 6, a je v havarijním stavu. O nutnosti zásadní rekonstrukce věděli řadu let i předchozí ministři obrany, ale nikdo z nich o realizaci nerozhodl.

Památkově chráněný objekt s označením "A" pochází z roku 1924 a slouží od té doby nepřetržitě. Nikdy neprošel generální opravou, která si dnes díky tomu vyžádá několik let. Situaci komplikuje i fakt, že po dobu nevyhnutelné rozsáhlé rekonstrukce bude nezbytné přemístit více než 800 zaměstnanců do náhradních prostor.

Jak již bylo zmíněno, budova A byla vystavěna téměř před 100 lety, a to jako dočasné sídlo Ministerstva národní obrany, které mělo být po výstavbě stálé budovy přestavěno na byty. Tento záměr však zůstal nenaplněn a takřka po sto letech, kdy je areál ve službě resortu, nejen že nevyhovuje nárokům dnešní doby na adekvátní a dokonce důstojné pracovní podmínky, ale jeho stav je pro zaměstnance značně rizikový. Střešní krytina budovy se rozpadá, krovy jsou narušené. Elektroinstalace je na hraně životnosti, ještě původní rozvody topení jsou zkorodované, a to není zcela všechno. Většina původních oken nedovírá, v suterénu chybí izolace, je zde vysoká vlhkost a tvoří se plísně. Ve stejném stavu je i výměníková stanice, dřevěné podlahy či trafostanice.

Tento stav se v posledním období rapidně zhoršil, neboť byl neřešen či odkládán více jak deset let nazpět. Rozhodnutí o rekonstrukci bylo vždy odsunuto buď s ohledem na vysokou finanční nákladnost, která narážela na to, že minulé vlády na resortu obrany šetřily, nebo kvůli neschopnosti nalézt optimální variantu realizace této rekonstrukce, která navíc zahrnuje nejen otázku zajištění náhradních prostor pro zaměstnance 15 organizačních celků a složek MO, ale i složitou logistiku stěhování, zaměření budovy, vypracování odborných posudků, vypracování několika stupňů projektové dokumentace, pečlivou obnovu pod dohledem památkářů a dalších nezbytných úkonů, které je nutné řádně zajistit. Při rekonstrukci je třeba nejen vyřešit rozsáhlé problémy, ale i přivést objekt do stavu, který bude vyhovovat novodobým potřebám resortu a nárokům 21. století, a to jak z hlediska zabezpečení, tak komfortu zaměstnanců.

Před tím, než došlo k jakémukoli rozhodnutí, bylo nutné prověřit stav budovy a nechat si příslušným úsekem předložit možné varianty řešení. Tak bylo zjištěno, že minulým vedením resortu byla zvažována varianta výstavby provizorního "buňkoviště" pro zaměstnance v nedalekém areálu resortu obrany v ulici Heliodora Píky. Ta se ovšem jevila jako zcela nereálná a nakonec chyběla odvaha rozhodnout o jakémkoliv řešení. Ve hře byly rovněž úvahy o rekonstrukci "Áčka" po třetinách, která by však byla zcela neefektivní, drahá, a navíc by velmi citelně narušovala pracovní podmínky pro zaměstnance v aktuálně nerekonstruovaných částech.

Současné vedení resortu v čele s ministryní Černochovou se vzhledem ke stavu budovy, který se navíc postupem času zhoršuje, a rozsahu nutné rekonstrukce, rozhodlo najít náhradní kancelářské prostory v širším centru Prahy o celkové ploše cca 12 - 13 000 m2 pro osm stovek zaměstnanců s režimovým zabezpečením, jednacími místnostmi a odpovídajícím bezpečnostním a komunikačním zajištěním, parkováním atd.

V první fázi byl osloven Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, který sdělil, že požadovanými kapacitami nedisponuje a informoval resort o budově TOKOVO, ve které bude končit pronájem prostor Nejvyšším kontrolním úřadem. Následně byl proveden průzkum trhu oslovením realitních společností, z něhož nabídka na pronájem budovy TOKOVO vyšla ve všech ohledech jako nejvhodnější. Proto byla s majitelem této budovy zahájena jednání o podmínkách pronájmu.

Cena pronájmu budovy, která je nyní předmětem mediálních spekulací, stále není cenou, která by byla jakkoli zasmluvněna. Ministerstvo obrany nadále vyjednává o podmínkách smlouvy včetně cenových parametrů, výše nájmu by měla zohledňovat mimo jiné i nutné stavební úpravy. Přesto je nutné rozporovat srovnání s cenovými podmínkami, za kterých budovu pronajímal NKÚ. Předně platí, že vývoj cen nemovitostí na trhu v posledních letech zaznamenal dynamický vývoj, a proto je zkreslené jakékoliv srovnání s obdobím před 10 lety, kdy uzavíral nájemní smlouvu NKÚ. Ještě podstatnější je však rozdíl v tom, že MO poptává o třetinu větší plochu pro již zmíněných 800 úředníků oproti přibližně polovině pracovníků NKÚ. Daleko vyšší jsou pak nároky na stavební úpravy a zejména zabezpečení, ochranu informací a IT systémy.

Ačkoliv nabídka na pronájem budovy TOKOVO byla zvolena pro jednání na základě uvedeného průzkumu trhu, bude před finálním rozhodnutím o případném podpisu smlouvy zohledněn ještě znalecký posudek, který je nyní zpracováván, a který by měl přinést zcela nezávislou informaci o výhodnosti zvolené varianty dočasného přestěhování zaměstnanců. To by pak mělo začít již příští rok a skončit v roce 2031, neboť práce na budově A budou krom samotné rekonstrukce v letech 2028 - 2030 zahrnovat i detailní zaměření objektu, stavební, hydrogeologický a mykologický průzkum, práce s dohledem památkářů atd.

Celková cena rekonstrukce budovy A by se měla dle odhadů pohybovat okolo 5 mld. Kč včetně zpracování projektové dokumentace. Nyní probíhá předprojektová činnost, na níž v srpnu 2024 naváže projektová činnost zakončená zpracováním projektové dokumentace a v roce 2027 zadáním veřejné zakázky na stavební práce v souladu s platnou legislativou. Složitost, náročnost a rozsah rekonstrukce lze přirovnat např. ke generální rekonstrukci Invalidovny v Praze, k rekonstrukci Národního technického muzea, nebo rekonstrukci Veletržního paláce v 80. letech po jeho vyhoření. Výsledkem rekonstrukce bude historicky cenná budova splňující veškerou platnou legislativu z pohledu požadavků hygienických předpisů na pracoviště, která nebude ohrožovat zdraví a životy lidí. Vznikne energeticky úsporná stavba využívající v maximální možné míře současné požadavky na obnovitelné zdroje energie. Součástí zrekonstruovaného objektu bude vybudován nový podzemní objekt s umístěním garážových stání a vybraných technologií.

Zdroj: Ministerstvo obrany

Další články z rubriky Regiony

Železniční muzeum v Rosicích nad Labem se rozšíří, v plánu je i vlečka

Pardubický spolek historie železniční dopravy je veřejně prospěšná nezisková organizace, která vznikla v roce 1990. Stará se o Železniční muzeum v Rosicích nad Labem už od roku 1999. V letech 2021 až 2023 byl provoz kvůli zdvoukolejnění trati mezi ...

Ústecký kraj spustil příjem žádostí o dotace pro malé a střední podnikatele

Ústecký kraj spustil příjem žádostí o dotace pro malé a střední podnikatele z Operačního programu spravedlivá transformace 2021-2027. Jedná se o celke ...

V Olomouci začnou velké opravy komunikací už v půli března. Město pošle na opravy 130 milionů

Bezmála 130 milionů korun letos město pošle na opravy či úpravy vozovek, chodníků, autobusových zastávek, mostů, lávek a podchodů. Část peněz směřuje ...

Turistický ruch v Olomouckém kraji chytá druhý dech

Vloni se v Olomouckém kraji ubytovalo téměř 800 tisíc hostů. Je to o pět procent víc než v předcovidovém roce 2019 a zároveň jde o nejvyšší hodnotu od ...

Vodní elektrárna Hučák připravila na sobotu speciální program pro rodiny s menšími dětmi

Speciální naučné prohlídky Informačního centra pro rodiny s menšími dětmi si pro vás na tuto sobotu připravili průvodci na Hučáku. V sobotu 24. února ...

DoporučujemeStředa 21.2.2024
Počasí v ČR
Počasí v regionech »