InfoDnes.cz » Zpravodajství » Ekonomika

Češi a Britové budou spolupracovat na vývoji malých a středních jaderných reaktorů

12.09.2023
Nové obchodní příležitosti pro české firmy a využití know-how pro celý jaderný průmysl. Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela a britský ministr pro energetickou bezpečnost a klimatickou neutralitu Andrew Bowie podepsali v Praze společné prohlášení o spolupráci v oblasti vývoje a uplatnění malých a středních jaderných reaktorů (SMR). Velká Británie se tak stala první zemí, se kterou Česká republika takové prohlášení podepsala.
Ilustrační snímek | Foto: pixabay.com
"Malé a střední reaktory znamenají inovaci ve využívání jaderné energie, která může pro Česko znamenat novou příležitost a konkurenční výhodu. Zapojení českých firem do dodavatelských řetězců by znamenalo produkci s vysokou přidanou hodnotou," uvedl ministr Síkela. "Může představovat strategickou investiční a inovační činnost jak ze strany státu, tak i soukromého sektoru. Malé a střední reaktory jsou spolu s obnovitelnými zdroji perspektivním řešením pro energetickou bezpečnost ČR po ukončení využívání uhlí. Společně se silným partnerem, jakým je Velká Británie, můžeme ve společných projektech výstavbu urychlit a zefektivnit. Tato spolupráce je první vlaštovkou vznikajícího evropského rámce pro SMR partnerství, připravovaného Evropskou komisí," dodal ministr Síkela po podpisu.

"Spojené království již prokázalo historické prvenství v oblasti civilní jaderné energetiky jako první civilní jaderná země na světě a nyní jsme připraveni zahájit renesanci jaderné energetiky v celé Evropě. Úzká spolupráce v oblasti civilní jaderné energetiky s českou vládou, která je naším blízkým spojencem a se kterou nás pojí historické vazby, bude pro tuto misi klíčová, neboť se snažíme společně dosáhnout rychlého rozšíření jaderné energetiky, ukončit závislost na ruských dodávkách a posílit energetickou bezpečnost," uvedl ministr pro jadernou energetiku a sítě Andrew Bowie.

SMR jsou jaderné zdroje s elektrickým výkonem do 700 MW s možností modulární konstrukce. Jde o rozvíjející se technologii, jež má být komerčně dostupná počátkem 30. let. Kromě výroby elektrické energie jsou využitelné i pro teplárenské účely či výrobu vodíku. Svými rozměry a výkonem mohou být vhodnou náhradou dosluhujících uhelných elektráren. To potvrzuje i koncepce rozvoje malých a středních jaderných reaktorů, kterou před časem dokončilo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Tato koncepce v návaznosti na analýzy zveřejněné společností ČEPS uvádí potenciál těchto reaktorů o výkonu až 3 GWe v 30. letech. Příležitostí je sériová výroba (flotilový přístup), která zaručí dlouhodobé zakázky firmám v dodavatelských řetězcích.

Česká republika a Británie mají v úmyslu stimulovat obchodní a průmyslovou spolupráci vedoucí k možné realizaci společných projektů v oblasti jaderné energetiky a urychlení nasazení SMR pro zajištění energetické nezávislosti. Zároveň již začala praktická spolupráce jaderných dozorů. V návaznosti na postup nově založené společnosti Great British Nuclear (GBN), která začala soutěž na vývoj technologie malých a středních modulárních reaktorů, budou obě země usilovat o nastavení strategického dialogu pro konkrétní projekty.

Česká republika má dlouhou tradici jaderného průmyslu i bohatou vědecko-výzkumnou základnu. Tato konkurenční výhoda může být u technologie SMR klíčová, Česko má možnost zastávat už od počátku vedoucí roli, například se zapojit do vývoje zahraničního designu. Zde by se mohly uplatnit v Česku vyráběné komponenty pro jednotlivé moduly. Český dodavatelský řetězec je připraven pro nasazení technologie SMR, jak z pohledu personálních kapacit, tak z pohledu adaptace na různé normy a regulatorní prostředí.

První jadernou elektrárnu Velká Británie spustila v roce 1956. Nyní v zemi probíhá veřejná soutěž GBN k výběru vhodné technologie pro tamní budoucí flotilu SMR. Británie nabízí exportní financování podle pravidel OECD, závislé na celkovém způsobu financování a počtu projektů. Českým subjektům byla nabídka přiblížena v rámci Pracovní skupiny pro uplatnitelnost SMR v České republice, kterou vede Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Zdroj: MPO

Další články z rubriky Ekonomika

Evropská komise schválila Česku dalších 17,5 miliardy korun z Národního plánu obnovy

Evropská komise vydala kladné předběžné hodnocení splnění 28 dílčích milníků a cílů. Po schválení členskými státy Evropské unie tak Česká republika obdrží dalších více než 17,5 miliardy korun ve formě grantů z celkové částky 228,4 miliardy korun z ...

Ekonomika EU vstoupilo do nového roku se slabším růstem, než se očekávalo

Po loňském útlumu vstoupila ekonomika EU do nového roku se slabším růstem, než se očekávalo. V zimní průběžné prognóze snížila Evropská komise odhad r ...

MPO: Od 17. února je účinné DSA. Přinese mnoho výhod uživatelům digitálních služeb

Dne 17. února 2024 nabude plné účinnosti nařízení (EU) 2022/2065 o jednotném trhu digitálních služeb a o změně směrnice 2000/31/ES (tzv. nařízení DSA) ...

Vláda termín přijetí eura prozatím nestanoví

Vláda vzala na vědomí společné doporučení Ministerstva financí a České národní banky prozatím nestanovit termín přijetí společné evropské měny. Doporu ...

Společnost T-Mobile se stává novým partnerem Svazu průmyslu a dopravy ČR

Svaz průmyslu a dopravy ČR a společnost T-Mobile nyní výrazněji spojují své síly. Prohlubují tak vzájemnou spolupráci a navazují na dřívější společné ...

DoporučujemeStředa 21.2.2024
Počasí v ČR
Počasí v regionech »