InfoDnes.cz » Zpravodajství » Ekonomika

ČNB: Zátěžové testy opět prokázaly vysokou odolnost domácích bank a pojišťoven

07.08.2023
České banky a pojišťovny jsou i nadále schopné odolávat zhoršeným ekonomickým podmínkám. Bankovní sektor disponuje odpovídajícím kapitálovým polštářem, který umožňuje čelit i silným negativním šokům. Také pojišťovny jsou dostatečně kapitálově vybavené a dokážou absorbovat relativně významné změny rizikových faktorů. Vyplývá to z výsledků dohledových zátěžových testů České národní banky.
Ilustrační snímek | Foto: Archiv ID
Výsledky dohledových zátěžových testů bank podléhajících dohledu ČNB potvrdily odolnost bankovního sektoru vůči hypotetickému nepříznivému ekonomickému vývoji díky silné výchozí kapitálové vybavenosti. Kapitálový poměr testované části bankovního sektoru ke konci roku 2022 dosahoval na konsolidované úrovni 20,2 % a v případě nepříznivého scénáře, který předpokládal silný pokles ekonomické aktivity v ČR i v zahraničí, by se snížil na 17,5 %. I přesto celková kapitálová přiměřenost testované části bankovního sektoru zůstala výrazně nad regulatorním minimem 8 % a prokázala, že sektor v současnosti disponuje odpovídajícím kapitálovým polštářem. Ten umožňuje absorbovat i silné negativní šoky.

Dohledový zátěžový test bank využívá metodiku Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA) přizpůsobenou podmínkám bankovního sektoru v České republice. Do testu ČNB vybrala 12 tuzemských bank, které reprezentují zhruba 91 % aktiv bankovního sektoru ČR. Na datech ke konci roku 2022 ČNB testovala úvěrové, tržní a operační riziko, úrokové a neúrokové výnosy, náklady a kapitál v základním a v nepříznivém scénáři.

Také výsledky zátěžového testu pojišťoven ukázaly, že pojišťovací sektor jako celek byl ke konci roku 2022 dostatečně kapitálově vybaven a byl schopný absorbovat relativně významné změny rizikových faktorů. Celkový solventnostní poměr za testované pojišťovny by činil po aplikaci šoků pro tržní i pojistná rizika 156 % a nacházel by se tak dostatečně vysoko nad úrovní regulatorního minima ve výši 100 %. Ze sledovaných rizik měla na pojišťovny nejvýznamnější dopad rizika poklesu hodnoty akciových investic a poklesu hodnoty státních dluhopisů.

Dohledových zátěžových testů se v letošním roce zúčastnilo 18 tuzemských pojišťoven, jejichž tržní podíl podle hrubého předepsaného pojistného v roce 2022 dosahoval 99,9 % trhu. V zátěžovém testu se na datech ke konci roku 2022 vyhodnocoval dopad šoků u jednotlivých rizik na solventnostní poměr každé pojišťovny (tedy poměr jejího použitelného kapitálu a solventnostního kapitálového požadavku). Zátěžový test se zaměřoval na testování dopadu tržních rizik, rizika přírodních katastrof, rizika poklesu pojistného u neživotního pojištění a rizika okamžitého storna části životního portfolia pojišťovny.

Zátěžové testování využívá ČNB jako nástroj pro hodnocení odolnosti finančních institucí se sídlem v ČR a finančního systému jako celku. Pro hodnocení odolnosti jednotlivých bank a pojišťoven slouží České národní bance dohledové zátěžové testy. Testy od roku 2019 provádí každé dva roky ve spolupráci s vybranými bankami a pojišťovnami. Výsledky využívá pro účely dohledu a hodnocení bank a pojišťoven. ČNB provádí také makrozátěžové testy, které hodnotí odolnost sektoru bank, pojišťoven, penzijních společností a investičních fondů jako celku. Výsledky makrozátěžových testů jsou zveřejněny ve Zprávě o finanční stabilitě.

Zdroj: ČNB

Další články z rubriky Ekonomika

Evropská komise schválila Česku dalších 17,5 miliardy korun z Národního plánu obnovy

Evropská komise vydala kladné předběžné hodnocení splnění 28 dílčích milníků a cílů. Po schválení členskými státy Evropské unie tak Česká republika obdrží dalších více než 17,5 miliardy korun ve formě grantů z celkové částky 228,4 miliardy korun z ...

Ekonomika EU vstoupilo do nového roku se slabším růstem, než se očekávalo

Po loňském útlumu vstoupila ekonomika EU do nového roku se slabším růstem, než se očekávalo. V zimní průběžné prognóze snížila Evropská komise odhad r ...

MPO: Od 17. února je účinné DSA. Přinese mnoho výhod uživatelům digitálních služeb

Dne 17. února 2024 nabude plné účinnosti nařízení (EU) 2022/2065 o jednotném trhu digitálních služeb a o změně směrnice 2000/31/ES (tzv. nařízení DSA) ...

Vláda termín přijetí eura prozatím nestanoví

Vláda vzala na vědomí společné doporučení Ministerstva financí a České národní banky prozatím nestanovit termín přijetí společné evropské měny. Doporu ...

Společnost T-Mobile se stává novým partnerem Svazu průmyslu a dopravy ČR

Svaz průmyslu a dopravy ČR a společnost T-Mobile nyní výrazněji spojují své síly. Prohlubují tak vzájemnou spolupráci a navazují na dřívější společné ...

DoporučujemeStředa 21.2.2024
Počasí v ČR
Počasí v regionech »