InfoDnes.cz » Zpravodajství » Ekonomika

Stanovisko Předsednictva Asociace soukromého zemědělství ČR k vládnímu konsolidačnímu balíčku

17.07.2023
Ke skutečnému obratu v propadu veřejných financí samotné škrty a daně nestačí. Konsolidační balíček rozpočtových úprav, které zatím ne zcela detailně představila vláda s cílem snížit schodek státního rozpočtu, je, podle názoru Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ ČR), mimo jiné také jasnou příležitostí k důležitým restrukturalizačním změnám v českém zemědělství a k nastavení takového prostředí, které v souladu s programem této vlády skutečně systémově podpoří sedláky na rodinných farmách, jakožto nejčastější formy zemědělského podnikání. Bohužel v poslední době se vládní kroky k těmto potřebným změnám téměř zastavily.
Ilustrační snímek | Foto: pixabay.com
Předsednictvo ASZ ČR v obecné rovině plně chápe povinnost koaliční vlády přijímat i nepříjemná opatření ke snížení schodku veřejných peněz, které má na svědomí zejména bývalý kabinet Andreje Babiše, a v tomto kontextu i podporuje zamýšlené kroky ke snížení stávajícího objemu dotací, včetně dotací do zemědělství. Podle toho, co je zatím známo, ovšem vláda opět nevyužila možností, které se v této oblasti nabízejí. Jde především o stále nerealizované zastropování velkých průmyslových agroholdingů, ačkoli to má současná vládní garnitura ve svém programovém prohlášení. Předsednictvo ASZ ČR je přesvědčeno, že všechny zemědělské dotace musí mít svůj strop, jak je i ve všech kulturních státech (na rozdíl od nás) běžné. Je potřeba, aby vláda do budoucna jasně vymezila princip, že peníze daňových poplatníků prostě nemohou jít na dotování velkých koncernů v řádech desítek tisíc hektarů, ale (pokud nějaké prostředky zbydou) výhradně na podporu menších a středních podnikatelů. Je čím dál více evidentní, že jsme státem, který dotuje velkovýrobu v rozsahu, který nepotřebuje a už na ni ani nemá peníze.

Asociace proto obecně souhlasí s plánovanými škrty v neinvestičních podporách v rámci národních dotací, stejně jako s "vysušením" dotačního titulu 13, týkajících se v minulosti podpor vyhrazených pouze pro průmyslové potravinářské podniky nad 250 zaměstnanců, a v této souvislosti podotýká, že podle dat porovnávajících strukturu dotací v ČR a EU má naše země páté nejvyšší národní dotace v Evropě. Ještě před 10 lety se objem národních dotací pohyboval každoročně pod jednou miliardou korun a po prolobovaném navyšování především do oblastí, z nichž hlavně čerpají ti největší, dosáhl v minulém rozpočtu již 5 miliard korun, a nyní po škrtech činí 2,7 miliardy korun. ASZ ČR kromě toho vidí i jiné zcela konkrétní možnosti, kde na dotacích ušetřit a přitom nepoškodit ty oblasti, které jsou obtížně nahraditelné. Lze také případně uvažovat o mírném snížení kofinancování II. pilíře, které se ale nesmí týkat podpor pro menší subjekty. ASZ ČR připomíná, že ČR má v rámci EU druhé nevyšší kofinancování evropských peněz po Lucembursku, a i když by bylo na zvážení, v jakých konkrétních programech snížit podporu, prostor pro omezení i v tomto případě existuje.

Vyšší úspory by tak měly vykompenzovat nižší než vládou předpokládané příjmy, což je pro sedláky z ASZ ČR také přijatelnější způsob řešení než avizované zvyšování majetkových daní. Zásadní komplikací a jasným porušením vládních slibů jsou především vyšší odvody pro OSVČ, což je v této zemi naprostá většina sedláků. Dopady tohoto kroku na OSVČ v zemědělství budou navíc razantnější, než na jiné profese - budou se totiž týkat i rodinných příslušníků, tedy spolupracujících osob, což v praxi znamená, že příslušná farma bude zvýšenými odvody zatížena skutečně významně. Nejen pro sedláky z rodinných farem pak představuje další významnou komplikaci plánované zvýšení daně z nemovitostí, čili také ze zemědělské půdy. Její cena, nájmy, pachty i náklady na udržování půdy v potřebné kvalitě, což je mimochodem celospolečenská objednávka, neustále rostou, a zvýšení daně z nemovitostí se tak může negativně projevit i na kvalitě naší krajiny. Především je to ale znevýhodnění malých a středních zemědělců, kteří obhospodařují výrazně větší podíl vlastní půdy, než velké právnické osoby. Se zvýšením odvodů OSVČ ani se zvýšením daně z nemovitostí v sektoru zemědělství proto zásadně nesouhlasíme a požadujeme, aby vláda toto rozhodnutí přehodnotila.

Mnohem větší logiku by mělo například hledání vhodného řešení zdanění části komerčního prospěchu z myslivosti (nikoli ale danit činnost spolků jako takovou). Odstranit tuto anomálii mezi ostatními standardně zdaněnými hospodářskými činnostmi by bylo přinejmenším férové. Obecně katastrofální dopady soudobého mysliveckého působení, které jsou v tomto státě dlouhodobě přehlíženy, navíc představují nemalou rezervu ve snížení veřejných výdajů na škody působené vlastníkům lesních a zemědělských pozemků přemnoženou zvěří. Ty se pohybují každoročně podle odhadů v úrovni několika miliard korun, a tyto škody by měly být vlastníkům kompenzovány. Vzhledem k tomu, že zhruba polovina lesních porostů je v ČR ve vlastnictví státu, jsou to fakticky státní výdaje na obnovu porostů, které by se vůbec nemusely vynakládat. Postačí, pokud by vláda prosadila účinné nástroje pro vlastníky v mysliveckém zákoně k obhájení a prosazení jejich práv v naprosto přežitém konceptu lidové myslivosti. Snaha o systémové řešení ke snížení těchto škod v lesích a v zemědělství (a snížení potřeby kompenzací) by byla nepochybně lepším krokem, než například uvažované škrty podpor do oblasti lesního a vodního hospodářství.

Zcela zásadním problémem, který velmi zdražuje a zatěžuje nejen celý podnikatelský systém, ale vůbec fungování státu na všech úrovních je neúnosná byrokracie a přebujelý státní aparát. Tento problém je extrémně viditelný právě v zemědělství a je potřeba ho prioritně vyřešit. Také zde předsednictvo ASZ ČR očekává, že vláda a resortní ministerstvo předloží jasný plán, jak razantně sníží počet státních agend, jak sníží počty úředníků, jak zruší zbytečné organizační složky státu a také jak plošně i sektorově uleví od nepřínosných povinností, které stejně nikdy nemohou nahradit přirozenou odpovědnost živnostníka či zemědělce vůči svému okolí. Přehled takových opatření ke zrušení je přitom koalici dobře znám z podnětů nejen naší Asociace, ale i mnoha dalších profesních sdružení a je s podivem, že tyto kroky nejsou středobodem celého balíčku vůči podnikatelské sféře, která jej očekává a velmi potřebuje. Snížení zbytečné administrativní zátěže v podnikání by proto mělo být prvořadé před navyšováním daní, a to již proto, že by bylo bezesporu mnohem efektivnější a zejména by mělo trvalý přínos i do budoucna, neboť by odstraňovalo samotné příčiny neefektivního státu, čehož samotné škrty a daně dosáhnout nikdy nemohou.

Předsednictvo ASZ ČR vnímá, že ani v resortu zemědělství, ani v jiných oblastech není konkrétní podoba změn zcela známa, a apeluje proto na vládu a dotčená ministerstva, aby se plánované škrty a změny co nejrychleji zveřejnily. Především ale ASZ ČR zdůrazňuje, že k porozumění a tudíž k podpoře ze strany podnikatelské veřejnosti musí být z plánovaných opatření zjevné, že všeobecně deklarovaný zájem na udržení a rozvoji malého a středního podnikání v ČR (včetně toho zemědělského) jako jednoho z nosných základů prosperity celé naší země, bude tím, co bude konsolidační balíček charakterizovat. V jiném případě si tato vláda zahrává s důvěrou svých středopravicových voličů, neboť právě oni do ní prostřednictvím svých hlasů vložili dlouholetá očekávání konečně rozumného a strategického řízení státu. Balíček úspor je nutný a pochopitelný (a nejspíš nebude jediný), ale svým současným polovičatým obsahem není moc přesvědčivý a je třeba jej významně dopracovat.

Zdroj: ASZ ČR

Další články z rubriky Ekonomika

Spotřeba plynu v prvním čtvrtletí klesla o více než 4 procenta, především kvůli teplému počasí

Spotřeba zemního plynu v České republice v prvním čtvrtletí roku v meziročním porovnání znovu klesla. Za poklesem však tentokrát stálo především teplé počasí. Po očištění od teplotních vlivů spotřeba zemního plynu meziročně naopak mírně vzrostla. ...

RegioJet zahajuje sezónu spojů do Chorvatska s mimořádným zájmem. Prodaná je více než polovina míst

RegioJet, největší český dopravce v oblasti dálkové a mezinárodní autobusové dopravy, oznámil, že již za necelých 14 dní, v pátek 31. května, vypraví ...

S umělou inteligencí české firmy zatím příliš nepracují, ukázal průzkum

Víc než polovina firem v Česku zatím s umělou inteligencí ve svém podnikání nepracuje. Většina podniků, která AI využívá, pak s tímto nástrojem neprac ...

Na zaplacení daně z nemovitých věcí zbývá už jen pár dní

Finanční správa (FS) od druhé poloviny dubna rozesílá více než 4 milionům poplatníků platební údaje k uhrazení daně z nemovitých věcí v termínu do 31. ...

ČEZ Distribuce letos investuje do sítí rekordních 18,6 miliardy korun

Společnost ČEZ Distribuce letos investuje do své distribuční soustavy rekordních 18,6 miliard korun. Pro rychlejší připojení zákaznických požadavků ze ...

DoporučujemeStředa 29.5.2024
Počasí v ČR
Počasí v regionech »