InfoDnes.cz » Zpravodajství » Ekonomika

Novela zákona o zadávání veřejných zakázek bude účinná od 16. července

19.06.2023
Ve Sbírce zákonů byla v pátek 16.června zveřejněna novela zákona o zadávání veřejných zakázek (zákon č. 134/2016 Sb., dále jen "ZZVZ"). Účinnosti nabude 30. dnem od publikace, tedy od 16. července 2023. Jedná se v pořadí o již desátou změnu ZZVZ, poprvé se však jedná o novelizaci komplexní.
Ilustrační snímek | Foto: pixabay.com
Jejím hlavním smyslem je odstranění nedostatků transpozice unijních zadávacích směrnic, na něž upozorňovala Evropská komise. Dále dochází ke zpřesnění některých ustanovení zákona a provedení změn, které povedou ke snížení administrativního zatížení na straně zadavatelů i dodavatelů, odstraňuje nepřiměřenou přísnost některých pravidel, vyjasňuje výkladové nejasnosti a v neposlední řadě také odstraňuje legislativně technické nedostatky textu ZZVZ. Nejedná se však o zásadní koncepční změny procesu zadávání a nejsou zaváděny nová práva a povinnosti.

Změny se nevyhnuly ani části třinácté, která upravuje ochranu proti nesprávnému postupu zadavatele, tj. podávání a vyřizování námitek u zadavatele a následný dozor nad postupy zadavatelů ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Zadavatel bude moci nově v zadávací dokumentaci stanovit, že námitky proti ní lze podat nejpozději 72 hodin před koncem lhůty pro podání nabídek. Totéž bude platit i pro postup v soutěži o návrh. Měl by tak být zajištěn dostatečný prostor pro možnost zadavatele provést v reakci na námitky změnu či doplnění zadávací dokumentace, resp. soutěžních podmínek. Zákonná úprava podávání námitek je též nově doplněna o zvláštní pravidla týkající se zadávání veřejných zakázek na základě rámcových dohod a dynamického nákupního systému. Možnost uplatnění námitek proti obsahu výzvy k podání nabídek bude ve vztahu k těmto zvláštním postupům omezena koncem lhůty pro podání nabídek. Vedle toho námitky proti zadávacím podmínkám bude možné po zavedení dynamického nákupního systému uplatnit ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel o domnělém porušení ZZVZ dozví. Díky novele dochází i k vyjasnění některých sporných otázek týkajících se úpravy tzv. blokačních lhůt. Nově je např. výslovně stanoveno, že blokační lhůtu spouštějí pouze námitky podané včas.

Novela otevírá zadavatelům pohodlnější cestu ke splnění povinnosti zaslat Úřadu dokumentaci o zadávacím řízení nebo soutěži o návrh. Uvedenou povinnost bude moci zadavatel splnit jednoduše tak, že po celou dobu správního řízení zajistí Úřadu přístup k těmto dokumentům a souvisejícím informacím v certifikovaném elektronickém nástroji, pakliže jím využívaný certifikovaný elektronický nástroj takovou funkcionalitou bude disponovat. Pokud zadavatel této možnosti využije, bude povinen zajistit přístup k těmto dokumentům ve stejném rozsahu i soudu, bude-li proti rozhodnutí Úřadu podána žaloba. Poměrně zásadní změnu přináší nové pravidlo, dle něhož již Úřad nebude vyřizovat podnět k zahájení správního řízení z moci úřední podaný stěžovatelem, jenž v téže věci podal návrh, aniž by však zaplatil kauci. Uvedené pravidlo má být odrazem snahy alespoň částečně omezit nápad šikanózních podání a současně nekrátit oprávněná práva dodavatelů. V neposlední řadě v ZZVZ bude nově výslovně uvedeno, že za nabídkovou cenu se pro účely výpočtu kauce považuje rovněž cena uvedená v předběžné nabídce (např. v jednacím řízení s uveřejněním, řízení o inovačním partnerství).

Zdroj: ÚOHS

Další články z rubriky Ekonomika

Sloučení výpovědních důvodů v případě ztráty zdravotní způsobilosti pomůže zaměstnavatelům i zaměstnancům

Hospodářská komora vítá novela zákoníku práce přinášející pozitivní změny pro zaměstnavatele. Sloučení výpovědních důvodů v případě ztráty zdravotní způsobilosti do jedné kategorie, které přinese novelizovaný zákoník práce z dílny MPSV, pomůže ...

Konference Hospodářské komory a České asociace umělé inteligence ukáže firmám, jak používat AI

Praktické ukázky využití v podnicích, konzultační zónu a workshopy, na kterých si zástupci firem vyzkouší AI nástroje, chystají Hospodářská komora a Č ...

První investiční VC fond z Národního plánu obnovy ČR bude spravovat Tensor Ventures

Investiční společnost Tensor Ventures byla vybrána jako správce prvního fondu rizikového kapitálu (VC), který bude financován z Národního plánu obnovy ...

ČSOB Index očekávání firem: Optimismus podnikatelů a firem roste, chuť investovat je nejvyšší od roku 2019

Nálada malých a středních firem a podnikatelů se mění k lepšímu. Největší posun od podzimu nastal v investiční aktivitě, která je na nejvyšší úrovni z ...

Výzva všem samosprávám: Vypravte se na URBIS pro know-how, dobrou praxi i kontakty

Brno - Už 4. června 2024 otevře své brány brněnský URBIS. Letošní ročník nabídne v Česku doposud nevídaný třídenní program s účastí ministrů, předních ...

DoporučujemeStředa 29.5.2024
Počasí v ČR
Počasí v regionech »