InfoDnes.cz » Zpravodajství » Ekonomika

Ministr Síkela: České firmy nebudou v konkurenční nevýhodě oproti zahraničním podnikům

26.01.2023
Vláda schválila návrh nařízení, který určuje, jakou nejvyšší pomoc jim může v rámci zastropování cen energií poskytnout. Nařízení stanovuje pět kategorií, podle kterých bude možné získat od 48 milionů korun po 3,6 miliardy korun, což je maximální možná výše podpory pro energeticky náročné firmy v souladu s Dočasným krizovým rámcem (DKR). Pro české firmy to znamená, že nebudou v konkurenční nevýhodě oproti zahraničním podnikům.
Ilustrační snímek | Foto: Úřad vlády ČR
"V nařízení jsme stanovili maximální částky, které mohou velké firmy ušetřit díky cenovému stropu na elektřinu a plyn. V zásadě je jedná o strop stropu," říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela a dodává: "Zastropování cen energií pro velké firmy musí odpovídat pravidlům veřejné podpory dané aktualizovaným Dočasným krizovým rámcem. Tyto stropy budou nastaveny úplně stejně jako pro firmy v Německu. České firmy tak nebudou znevýhodněny oproti zahraniční konkurenci."

Nařízení stanovuje celkem pět kategorií. Základní výše pomoci činí 48 milionů korun, zde nemusí podnikatel splňovat žádné podmínky. V případě, že firma ušetří zastropováním ceny energií maximálně polovinu způsobilých nákladů na dodávku energie, její majetkový prospěch bude činit až 96 milionů korun. Pro další tři kategorie je potřeba mít zisk před zdaněním a odpisy (EBITDA) o 30 procent nižší než v roce 2021. V první z nich platí, že pokud splní velký podnikatel tuto podmínku a zároveň získaná podpora nepřesáhne 40 procent způsobilých nákladů na dodávku energií, jeho nejvyšší přípustný majetkový prospěch může činit až 2,4 miliardy korun.

Zbylé dvě kategorie platí pro energeticky náročné podniky. Tito zákazníci mohou dosáhnout na částku 1,2 miliardy korun za předpokladu, že získaná podpora nepřesáhne 65 procent způsobilých nákladů na energie. Na maximální výši pomoci 3,6 miliardy korun dosáhne ten podnik, u kterého získaná podpora nepřesáhne 80 procent způsobilých nákladů.

"Energeticky náročným zákazníkem je velký podnikatel, který na nákup elektřiny a plynu vynaložil nejméně 3 procenta hodnoty ročního úhrnu čistého obratu nebo nejméně 6 procent hodnoty úhrnu čistého obratu za prvních 6 měsíců roku 2022," říká zástupce vrchního ředitele energetiky a jaderných zdrojů René Neděla s tím, že vzhledem k tomu, že je určen maximální majetkový prospěch, měla by jak česká, tak německá firma v konečném důsledku získat na zastropování stejný objem peněz, nehledě na výši stropu.

V souladu s DKR i základním principem soutěžního práva Evropské unie je stanoveno, že je-li velký podnikatel součástí skupiny propojených nebo partnerských podniků, je výše podpory formou odběru energií za stanovené ceny omezena na tuto skupinu v rámci ČR. Velký podnikatel, který je součást skupiny, tedy musí dbát o to, aby stanovený nejvyšší přípustný majetkový prospěch nepřekročil jednak on jako právnická osoba, a jednak tato skupina jako celek.

Zdroj: MPO

Další články z rubriky Ekonomika

22 miliard korun pro Česko. Evropská komise schválila první žádost o platbu z NPO pro oživení a odolnost

928 milionů EUR, tedy přes 22 miliard Kč. Česká republika obdržela první platbu z evropského Nástroje pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility, RRF). Prostředky byly Evropskou komisí uvolněny Česku v návaznosti na úspěšnou realizaci ...

MZe: Zemědělské dotace přispějí v příštích letech k lepšímu hospodaření s přírodními zdroji

Ministerstvo zemědělství připravilo pět nových nařízení vlády, která do roku 2027 stanoví podmínky pro vyplácení hlavních zemědělských dotací. Opatřen ...

V loňském roce měli zemědělci nadprůměrný rok, letos bude následovat propad

Podle interního šetření Zemědělského svazu ČR dosáhly oslovené zemědělské podniky v loňském roce průměrného čistého zisku 6 242 Kč na hektar. Pokud vý ...

Hospodářská komora: Vladimír Dlouhý se stal prvním Čechem v čele Eurochambres

Zástupci hospodářských komor sdružených v evropské asociaci Eurochambres vybrali během jednání ve Stockholmu do svého čela prezidenta Hospodářské komo ...

MZe: Je nutné řešit obtížnou situaci na zemědělských trzích a posílit ochranu životního prostředí

Zemědělské, lesnické a vodohospodářské aspekty obnovy přírody, iniciativu EU pro opylovače, situaci na trhu se zemědělskými komoditami, nebo asociační ...

DoporučujemeNeděle 26.3.2023
Počasí v ČR
Počasí v regionech »