InfoDnes.cz » Zpravodajství » Ekonomika

Česká obchodní inspekce zjistila u 80% kontrolovaných e-shopů porušení právních předpisů

11.11.2022
Česká obchodní inspekce pokračovala v kontrolách internetového obchodování. V této oblasti uskutečnila 177 kontrol a porušení právních předpisů zjistila v 80 %.
Ilustrační snímek | Foto: Archiv ID
"Kontroly ČOI potvrdily, že i ve 3. čtvrtletí 2022 přetrvávají nedostatky zejména u poskytování kompletních informací o prodávaných výrobcích. V některých případech se obchodníci uchýlili i k nekalé obchodní praktice. Česká obchodní inspekce se bude segmentu internetového obchodování důsledně věnovat a kontroly budou dále pokračovat," uvádí k výsledkům kontrol ředitel ČOI Jan Štěpánek.

Česká obchodní inspekce uskutečnila v období od 1. července do 30. října tohoto roku 177 kontrol, které byly zaměřené na nabídku a prodej výrobků po internetu. Kontrolovanými subjekty byly podnikající fyzické a právnické osoby vyvíjející obchodní aktivity v internetovém prostředí.

ČOI kontrolovala především dodržování povinností, které provozovateli ukládá zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Česká obchodní inspekce v této oblasti zjistila porušení zákonů ve 142 případech (80,2 %). Zjištěné procento porušení právních předpisů neodráží reálnou úroveň elektronického obchodování v ČR, protože kontroly České obchodní inspekce jsou cílené převážně na obchodníky, na které inspekce eviduje podání spotřebitelů (často i několik na jednoho obchodníka), nebo má důvodné podezření, že by mohlo docházet k porušování zákonů.

Zjištěné nedostatky


Česká obchodní inspekce zjistila, že zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, byl ve sledovaném období porušen ve 297 případech. Konkrétně se jednalo o porušení těchto ustanovení:

- v 75 případech prodávající neinformoval spotřebitele o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění (reklamace), společně s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit (§ 13)

- v 63 případech prodávající použil vůči spotřebiteli klamavé konání ve smyslu poskytování nepravdivých informací či informací uvádějících v omyl o výrobku, službě, ceně, servisu, prodávajícím, právech spotřebitele, apod. (§ 4 odst. 4 v návaznosti na § 5 odst. 1, 2, 3)

- v 53 případech bylo zjištěno klamavé opomenutí, neboť prodávající či poskytovatel služby opomenul spotřebiteli poskytnout podstatné informace o výrobku či službě, popř. informace zatajil nebo je poskytl nejasným, nejednoznačným či nesrozumitelným způsobem (§ 4 odst. 4 v návaznosti na § 5a odst. 1, 2)

- v 51 případech prodávající neinformoval žádným způsobem spotřebitele o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů - ADR (§ 14)

- ve 24 případech nedodržel obchodník postup při uplatnění a řešení reklamací, zejména v oblasti, kdy prodávající má povinnost přijmout reklamaci a vystavit o tom písemné potvrzení a dále povinnost o reklamaci rozhodnout a vyřídit ji ve stanovené lhůtě (§ 19 odst. 1, 3)

Porušení dalších ustanovení zákona č. 634/1992 Sb. bylo zjištěno v menším rozsahu.

V dalších 30 případech se jednalo o porušení jiných právních předpisů, které jsou předmětem dozoru České obchodní inspekce, např. zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh (10 případů) nebo zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky (8 případů). Právní předpisy Evropské unie byly porušeny ve 23 případech.

Uložená opatření


Ve sledovaném období (1. červenec - 30. září 2022) nabylo právní moci celkem 192 pokut subjektům podnikajícím v online prostředí a to v celkové výši 3 203 000 Kč.

Nejvyšší pokuta, ve výši 300 000,- Kč, byla pravomocně uložena společnosti Kovonástroje s.r.o., která prostřednictvím internetových stránek www.kovonastroje.cz mimo jiné prodávala respirátor FFP2/KN95, model 9052A, který ze zákona nemohl být vůbec prodáván na tuzemském trhu, neboť nedisponoval příslušným prohlášením o shodě (postrádal označení "CE"). Součástí sankce jsou i další zjištěná porušení právních předpisů.

Druhá nejvyšší pokuta, ve výši 250 000,- Kč, byla pravomocně uložena společnosti FINALTY TARGET MEDIA s.r.o., která provozuje webové stránky mollio.cz https://mollio.cz. Spotřebiteli jasným a jednoznačným způsobem nesdělila, že se nejedná o tzv. klasický obchodní model internetového obchodu, ale že jde "pouze" o zprostředkování prodeje výrobků, kdy prodávajícím je třetí subjekt ze země mimo EU, obvykle z Číny. Tím se dopustila klamavé obchodní praktiky.


Zdroj: ČOI

Další články z rubriky Ekonomika

Konference Hospodářské komory a České asociace umělé inteligence ukáže firmám, jak používat AI

Praktické ukázky využití v podnicích, konzultační zónu a workshopy, na kterých si zástupci firem vyzkouší AI nástroje, chystají Hospodářská komora a Česká asociace umělé inteligence. Na konferenci AI inspiration v pražském Cubexu na konci května ...

První investiční VC fond z Národního plánu obnovy ČR bude spravovat Tensor Ventures

Investiční společnost Tensor Ventures byla vybrána jako správce prvního fondu rizikového kapitálu (VC), který bude financován z Národního plánu obnovy ...

ČSOB Index očekávání firem: Optimismus podnikatelů a firem roste, chuť investovat je nejvyšší od roku 2019

Nálada malých a středních firem a podnikatelů se mění k lepšímu. Největší posun od podzimu nastal v investiční aktivitě, která je na nejvyšší úrovni z ...

Výzva všem samosprávám: Vypravte se na URBIS pro know-how, dobrou praxi i kontakty

Brno - Už 4. června 2024 otevře své brány brněnský URBIS. Letošní ročník nabídne v Česku doposud nevídaný třídenní program s účastí ministrů, předních ...

AMSP: Vyzkoušejte si Akademii podnikání České spořitelny

Máte hlavu plnou nápadů a snů a nechybí vám ambice je realizovat? Svého podnikavého ducha můžete ze řetězu pustit třeba právě teď! V Akademii podnikán ...

DoporučujemeÚterý 28.5.2024
Počasí v ČR
Počasí v regionech »