InfoDnes.cz » Zpravodajství » Ekonomika

Svaz průmyslu a dopravy považuje za klíčové zahrnutí jádra a plynu mezi udržitelné zdroje

04.02.2022
Schválený doplňkový delegovaný akt v oblasti tzv. taxonomie obsahuje oproti jeho původnímu návrhu několik pozitivních bodů. Svaz průmyslu a dopravy ČR považuje za klíčové, že obě technologie jsou schváleny jako udržitelné, byť pouze dočasně.
Ilustrační snímek | Foto: ČEZ
Schválené podmínky chápe Svaz průmyslu a dopravy ČR jako politický kompromis. Z pohledu českého průmyslu nejsou ideální, ale vnímáme zcela odlišné požadavky jiných členských států.

Svaz průmyslu vítá oproti původním návrhům doplnění udržitelnosti vyráběného tepla z jaderných zdrojů, podmínky licencování u požadavku paliva nepodléhajícího haváriím a upravení podmínky pro notifikaci jaderných projektů, která se vztahuje pouze na investice nad 40 mil. EUR.

Jsme rádi, že ve finálním návrhu došlo u plynových a plynových kogeneračních zdrojů k odstranění nereálné podmínky, aby se od roku 2026 spoluspalovalo 30 % obnovitelného nebo nízkoemisního plynu. Ostatní taxativní a kumulativní podmínky stanovené pro nové plynové a plynové kogenerační zdroje zůstaly. Týká se to například emisních limitů na vyrobenou jednotku energie nebo instalovaný výkon, podmínka nahrazení za jiný vysoce emisní zdroj nebo zachování podmínky 100% spalování obnovitelného nebo nízkoemisního plynu od roku 2036, kterou považujeme v podmínkách ČR za ambiciózní z důvodu technologické připravenosti a dostupnosti těchto plynů.

Nyní je třeba se zaměřit na to, jak podmínky splnit. Svaz průmyslu očekává, že vláda zajistí potřebné investice do infrastruktury, bezpečnost a soběstačnost dodávek energií, ke kterým se zavázala v programovém prohlášení. "Nyní je nutné okamžitě začít pracovat na aktualizaci státní energetické koncepce ČR, Vodíkové strategie ČR, strategii v oblasti rozvoje obnovitelných zdrojů energie a dalších strategických dokumentů. Nelze čekat na dokončení projednávání balíčku Fit for 55. Jsme připraveni se zapojit, aby strategické dokumenty zohledňovaly potřeby, které bude mít průmysl v příštích letech v souvislosti se zelenou tranzicí," říká první viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Daniel Beneš.

Zdroj: SP ČR

Další články z rubriky Ekonomika

Evropská komise schválila Česku dalších 17,5 miliardy korun z Národního plánu obnovy

Evropská komise vydala kladné předběžné hodnocení splnění 28 dílčích milníků a cílů. Po schválení členskými státy Evropské unie tak Česká republika obdrží dalších více než 17,5 miliardy korun ve formě grantů z celkové částky 228,4 miliardy korun z ...

Ekonomika EU vstoupilo do nového roku se slabším růstem, než se očekávalo

Po loňském útlumu vstoupila ekonomika EU do nového roku se slabším růstem, než se očekávalo. V zimní průběžné prognóze snížila Evropská komise odhad r ...

MPO: Od 17. února je účinné DSA. Přinese mnoho výhod uživatelům digitálních služeb

Dne 17. února 2024 nabude plné účinnosti nařízení (EU) 2022/2065 o jednotném trhu digitálních služeb a o změně směrnice 2000/31/ES (tzv. nařízení DSA) ...

Vláda termín přijetí eura prozatím nestanoví

Vláda vzala na vědomí společné doporučení Ministerstva financí a České národní banky prozatím nestanovit termín přijetí společné evropské měny. Doporu ...

Společnost T-Mobile se stává novým partnerem Svazu průmyslu a dopravy ČR

Svaz průmyslu a dopravy ČR a společnost T-Mobile nyní výrazněji spojují své síly. Prohlubují tak vzájemnou spolupráci a navazují na dřívější společné ...

DoporučujemeStředa 21.2.2024
Počasí v ČR
Počasí v regionech »