InfoDnes.cz » Zpravodajství » Ekonomika

Ministr Síkela zaslal Evropské komisi dopis ve věci dotace pro pekárnu Zelená louka

20.01.2022
Ministerstvo průmyslu a obchodu dosud neobdrželo posudky Evropské komise, které jsou klíčové pro rozhodnutí o tom, zdali byla dotace pro pekárnu Zelená louka firmy Penam udělena oprávněně. Resort o ně Brusel žádal opakovaně. Evropské komisi v této věci nyní poslal dopis sám ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.
Ilustrační snímek | Foto: Úřad vlády ČR
"Důkazní materiály související s prošetřením případného uvedení neúplných či nepravdivých údajů projektu jsou zásadní i pro řízení o odnětí dotace, které je ministerstvo připraveno paralelně vést," zdůvodňuje ministr Síkela, proč EK dopis zaslal. Adresoval ho přímo eurokomisařce pro soudržnost a reformy Elise Fereirrové.

Podle Evropské komise projekt Pekárny Zelená louka a.s. nebyl dostatečně inovativní a na podporu proto neměl nárok. Auditoři EK rozporovali zejména věcné hodnocení projektu z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

"K projektu Zelená louka má ministerstvo od Evropské komise k dispozici pouze jeden odstavec v auditní zprávě. Auditoři v něm říkají, že zástupci Evropské komise by tomuto projektu za inovativnost přidělili méně bodů. MPO opakovaně EK žádalo o posudky, z nichž závěr auditu vychází, komise je však stále neposkytla," říká náměstek ministra průmyslu a obchodu pro EU fondy Marian Piecha s tím, že bez posudku EK nemá ministerstvo k dispozici podrobnější informace o tom, v čem audit shledal porušení podmínek, ani argumentaci či důkazy pro případné odnětí dotace.

Existuje důvodná obava, že pokud by se případné rozhodnutí o odnětí dotace opíralo pouze o názor auditorů EK, neobstojí u potenciálního soudního sporu před českým soudem. Pokud by se prokázalo pochybení, začal by proces odnětí dotace. Pro tyto kroky však MPO aktuálně stále nemá potřebné podklady.

Procesní postup a závěry MPO musí být v souladu se zásadami správního řízení podrobně odůvodněny a podloženy důkazními prostředky, a to i vzhledem k možnosti příjemce dotace podat rozklad vůči postupu ministerstva.

Zdroj: MPO

Další články z rubriky Ekonomika

Evropská komise schválila Česku dalších 17,5 miliardy korun z Národního plánu obnovy

Evropská komise vydala kladné předběžné hodnocení splnění 28 dílčích milníků a cílů. Po schválení členskými státy Evropské unie tak Česká republika obdrží dalších více než 17,5 miliardy korun ve formě grantů z celkové částky 228,4 miliardy korun z ...

Ekonomika EU vstoupilo do nového roku se slabším růstem, než se očekávalo

Po loňském útlumu vstoupila ekonomika EU do nového roku se slabším růstem, než se očekávalo. V zimní průběžné prognóze snížila Evropská komise odhad r ...

MPO: Od 17. února je účinné DSA. Přinese mnoho výhod uživatelům digitálních služeb

Dne 17. února 2024 nabude plné účinnosti nařízení (EU) 2022/2065 o jednotném trhu digitálních služeb a o změně směrnice 2000/31/ES (tzv. nařízení DSA) ...

Vláda termín přijetí eura prozatím nestanoví

Vláda vzala na vědomí společné doporučení Ministerstva financí a České národní banky prozatím nestanovit termín přijetí společné evropské měny. Doporu ...

Společnost T-Mobile se stává novým partnerem Svazu průmyslu a dopravy ČR

Svaz průmyslu a dopravy ČR a společnost T-Mobile nyní výrazněji spojují své síly. Prohlubují tak vzájemnou spolupráci a navazují na dřívější společné ...

DoporučujemeStředa 21.2.2024
Počasí v ČR
Počasí v regionech »