InfoDnes.cz » Zpravodajství » Ekonomika

Evropská unie chce do světové infrastruktury investovat až 300 miliard eur

01.12.2021
Evropská komise a vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku dnes spouští globální bránu, novou evropskou strategii na podporu inteligentních, čistých a bezpečných spojení v digitální oblasti, energetice a dopravě a na posílení zdravotnických, vzdělávacích a výzkumných systémů po celém světě. Za touto strategií se skrývají udržitelná a důvěryhodná spojení, která pracují ve prospěch lidí a naší planety na řešení nejnaléhavějších globálních výzev, od změny klimatu přes ochranu životního prostředí až po zlepšení zdravotní bezpečnosti a posílení konkurenceschopnosti a globálních dodavatelských řetězců. Cílem strategie "Globální brána" je zmobilizovat 300 miliard eur na investice v letech 2021 až 2027, a podpořit tak trvalé celosvětové oživení při současném zohlednění potřeb našich partnerů a vlastních zájmů EU.
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová | Foto: EP
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová uvedla: "COVID-19 nám ukázal, jak propojený je svět, v němž žijeme. V rámci naší snahy o globální oživení chceme změnit způsob propojení dnešního světa směrem k lepšímu. Evropský model spočívá v investicích do materiální i nemateriální infrastruktury, v udržitelných investicích do digitálních technologií, klimatu a energetiky, dopravy, zdravotnictví, vzdělávání a výzkumu, jakož i do příznivého prostředí zaručujícího rovné podmínky. Budeme podporovat inteligentní investice do kvalitní infrastruktury při dodržování nejvyšších sociálních a environmentálních standardů v souladu s demokratickými hodnotami EU a mezinárodními normami a standardy. Strategie "Globální brána" chce posloužit jako vzor toho, jak může Evropa vybudovat odolnější vazby se světem."

Vysoký představitel a místopředseda Komise Josep Borrell prohlásil: "Propojení napříč klíčovými odvětvími pomáhají budovat společné zájmové komunity a posilovat odolnost našich dodavatelských řetězců. Silnější Evropa ve světě znamená odhodlanou spolupráci s našimi partnery, která je pevně založena na našich hlavních zásadách. Prostřednictvím strategie "Globální brána" znovu potvrzujeme svou vizi budování sítě vazeb a spojení, které musí být založeny na mezinárodně uznávaných normách, pravidlech a předpisech, aby byly zajištěny rovné podmínky."

EU má, pokud jde o realizaci udržitelných a vysoce kvalitních projektů, dlouhodobou pověst důvěryhodného partnera, který zohledňuje potřeby partnerských zemí a zajišťuje trvalé přínosy pro místní komunity, přičemž nezapomíná na strategické zájmy Evropské unie.

Strategie "Globální brána" má za cíl navyšovat investice na podporu demokratických hodnot a vysokých standardů, řádné správy věcí veřejných a transparentnosti, rovných partnerství, zelených a bezpečných infrastruktur, které stimulují investice soukromého sektoru.

Prostřednictvím přístupu "tým Evropa" propojí strategie "Globální brána" členské státy EU s jejich finančními a rozvojovými institucemi, včetně Evropské investiční banky (EIB) a Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD), a bude usilovat o mobilizaci soukromého sektoru s cílem nastartovat investice mající transformační dopad. Zastoupení EU po celém světě budou ve spolupráci s iniciativami "tým Evropa" na místě hrát klíčovou úlohu při určování a koordinaci projektů strategie "Globální brána" v partnerských zemích.

Globální brána čerpá z nových finančních nástrojů ve víceletém finančním rámci EU na období 2021-2027. Nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci (NDICI) - Globální Evropa, nástroj předvstupní pomoci (NPP) III, jakož i Interreg, InvestEU a program EU pro výzkum a inovace Horizont Evropa, ty všechny EU umožní, aby zmobilizovala veřejné a soukromé investice do prioritních oblastí, včetně konektivity. Zejména Evropský fond pro udržitelný rozvoj plus (EFSD+), finanční instrument nástroje NDICI - Globální Evropa zpřístupní 135 miliard eur na zaručené investice do infrastrukturních projektů mezi roky 2021 a 2027, až 18 miliard eur bude uvolněno v rámci financování grantů z rozpočtu EU a evropské finanční a rozvojové finanční instituce přispějí až 145 miliardami eur na plánované investice.

EU neustále doplňuje svůj soubor finančních nástrojů a zkoumá možnost zřízení Evropského nástroje pro vývozní úvěry, který by doplnil stávající ujednání o vývozních úvěrech na úrovni členských států a zvýšil celkovou kapacitu EU v této oblasti. Nástroj by pomohl zajistit rovnější podmínky pro podniky z EU na trzích ve třetích zemí, kde se musí stále více prosazovat proti zahraničním konkurentům, kteří dostávají od svých vlád velkou podporu, a tím by usnadnil jejich účast na infrastrukturních projektech.

EU nabídne partnerům nejen solidní finanční podmínky, poskytování grantů, výhodných půjček a rozpočtových záruk na snížení investičních rizik a zlepšení udržitelnosti dluhu, ale bude také prosazovat nejvyšší environmentální, sociální a strategické normy řízení. EU poskytne partnerům technickou pomoc s cílem posílit jejich schopnost připravovat důvěryhodné projekty zajišťující optimální využití prostředků na infrastrukturu.

Strategie "Globální brána" bude znamenat investice do mezinárodní stability a spolupráce a bude demonstrovat, že demokratické hodnoty zajišťují investorům jistotu a spravedlnost, partnerům udržitelnost a lidem po celém světě dlouhodobé přínosy.

Tato strategie je příspěvkem Evropy ke zmenšení globálního nedostatku investic, což vyžaduje společné úsilí v souladu se závazkem vedoucích představitelů skupiny G7 z června 2021 o zahájení transparentního partnerství v oblasti infrastruktury založeného na hodnotách a vysokém standardu s cílem uspokojit potřeby rozvoje infrastruktury v celosvětovém měřítku.

EU je odhodlána spolupracovat s podobně smýšlejícími partnery na podpoře investic do udržitelné konektivity. Strategie "Globální brána" a iniciativa USA "Build Back Better World" se budou vzájemně posilovat. Tento závazek ke spolupráci byl znovu potvrzen na 26. konferenci OSN o změně klimatu v roce 2021, na níž se EU a Spojené státy spojily s podobně smýšlejícími partnery, aby vyjádřili své společné odhodlání řešit klimatickou krizi prostřednictvím rozvoje infrastruktury, která je čistá, odolná a v souladu s budoucností s nulovými emisemi.

Strategie "Globální brána" vychází z výsledků strategie EU pro propojení Evropy a Asie z roku 2018, nedávno uzavřených partnerství v oblasti konektivity s Japonskem a Indií, jakož i z hospodářských a investičních plánů pro země západního Balkánu, Východního partnerství a jižního sousedství. Je plně v souladu s Agendou OSN pro udržitelný rozvoj 2030 a jejími cíli udržitelného rozvoje a Pařížskou dohodou.

Projekty strategie "Globální brána" budou rozvíjeny a realizovány prostřednictvím iniciativ "tým Evropa". Orgány EU, členské státy a evropské finanční instituce budou spolupracovat s evropskými podniky, jakož i s vládami, občanskou společností a soukromým sektorem v partnerských zemích.

Pod celkovým vedením předsedy Komise bude vysoký představitel a místopředseda Komise, komisařka pro mezinárodní partnerství a komisař pro sousedství a rozšíření pokračovat v provádění strategie "Globální brána" a podporovat koordinaci mezi všemi aktéry.


Zdroj: Evropská komise

Další články z rubriky Ekonomika

Za celý loňský rok bylo poskytnuto téměř 178 tisíc hypoték, o polovinu více než v roce 2020

Banky a stavební spořitelny poskytly v prosinci hypoteční úvěry v celkovém objemu přes 44 mld. Kč, což je o 2 mld. Kč méně než v listopadu. Z tohoto objemu tvoří přes 34 mld. Kč hypotéky nové a 10 mld. Kč pak hypotéky refinancované. I přes nepatrný ...

Kdy podat přiznání a zaplatit daň z nemovitých věcí na rok 2022

Na podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí je čas do pondělí 31. ledna 2022 a lhůta pro zaplacení této daně či její první splátky končí 31. ...

Státní zaměstnanci a úředníci: kde pracují a za kolik?

Průměrné platy ve veřejném sektoru v relaci k průměrným mzdám v české ekonomice mezi roky 2003 a 2020 výrazně poklesly. K velkému propadu došlo během ...

MPO: Podporujeme zapojení českého průmyslu do výstavby nového jaderného zdroje v Dukovanech

České firmy z oblasti jaderně-energetického sektoru ve čtvrtek 13. 1. 2022 na Ministerstvu průmyslu a obchodu podepsaly memoranda o spolupráci s firmo ...

Nová vláda diktuje podmínky pro zemědělce a ignoruje je. Hrozí další protesty

Vláda diktuje zásadní změny pravidel pro zemědělské hospodaření, které neprojednala s Agrární komorou ČR a Zemědělským svazem ČR jakožto hlavními zást ...

DoporučujemePondělí 17.1.2022
Počasí v ČR
Počasí v regionech »


Copyright © 1/2009-2022 M+MP spol. s r.o. InfoDnes.cz | Webdesign & webprogramming © PD | RSS
Tento web používá cookies, jeho dalším používáním s touto skutečností souhlasíte. Další informace najdete zde.