InfoDnes.cz » Zpravodajství » Ekonomika

Evropská unie chce do světové infrastruktury investovat až 300 miliard eur

01.12.2021
Evropská komise a vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku dnes spouští globální bránu, novou evropskou strategii na podporu inteligentních, čistých a bezpečných spojení v digitální oblasti, energetice a dopravě a na posílení zdravotnických, vzdělávacích a výzkumných systémů po celém světě. Za touto strategií se skrývají udržitelná a důvěryhodná spojení, která pracují ve prospěch lidí a naší planety na řešení nejnaléhavějších globálních výzev, od změny klimatu přes ochranu životního prostředí až po zlepšení zdravotní bezpečnosti a posílení konkurenceschopnosti a globálních dodavatelských řetězců. Cílem strategie "Globální brána" je zmobilizovat 300 miliard eur na investice v letech 2021 až 2027, a podpořit tak trvalé celosvětové oživení při současném zohlednění potřeb našich partnerů a vlastních zájmů EU.
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová | Foto: EP
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová uvedla: "COVID-19 nám ukázal, jak propojený je svět, v němž žijeme. V rámci naší snahy o globální oživení chceme změnit způsob propojení dnešního světa směrem k lepšímu. Evropský model spočívá v investicích do materiální i nemateriální infrastruktury, v udržitelných investicích do digitálních technologií, klimatu a energetiky, dopravy, zdravotnictví, vzdělávání a výzkumu, jakož i do příznivého prostředí zaručujícího rovné podmínky. Budeme podporovat inteligentní investice do kvalitní infrastruktury při dodržování nejvyšších sociálních a environmentálních standardů v souladu s demokratickými hodnotami EU a mezinárodními normami a standardy. Strategie "Globální brána" chce posloužit jako vzor toho, jak může Evropa vybudovat odolnější vazby se světem."

Vysoký představitel a místopředseda Komise Josep Borrell prohlásil: "Propojení napříč klíčovými odvětvími pomáhají budovat společné zájmové komunity a posilovat odolnost našich dodavatelských řetězců. Silnější Evropa ve světě znamená odhodlanou spolupráci s našimi partnery, která je pevně založena na našich hlavních zásadách. Prostřednictvím strategie "Globální brána" znovu potvrzujeme svou vizi budování sítě vazeb a spojení, které musí být založeny na mezinárodně uznávaných normách, pravidlech a předpisech, aby byly zajištěny rovné podmínky."

EU má, pokud jde o realizaci udržitelných a vysoce kvalitních projektů, dlouhodobou pověst důvěryhodného partnera, který zohledňuje potřeby partnerských zemí a zajišťuje trvalé přínosy pro místní komunity, přičemž nezapomíná na strategické zájmy Evropské unie.

Strategie "Globální brána" má za cíl navyšovat investice na podporu demokratických hodnot a vysokých standardů, řádné správy věcí veřejných a transparentnosti, rovných partnerství, zelených a bezpečných infrastruktur, které stimulují investice soukromého sektoru.

Prostřednictvím přístupu "tým Evropa" propojí strategie "Globální brána" členské státy EU s jejich finančními a rozvojovými institucemi, včetně Evropské investiční banky (EIB) a Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD), a bude usilovat o mobilizaci soukromého sektoru s cílem nastartovat investice mající transformační dopad. Zastoupení EU po celém světě budou ve spolupráci s iniciativami "tým Evropa" na místě hrát klíčovou úlohu při určování a koordinaci projektů strategie "Globální brána" v partnerských zemích.

Globální brána čerpá z nových finančních nástrojů ve víceletém finančním rámci EU na období 2021-2027. Nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci (NDICI) - Globální Evropa, nástroj předvstupní pomoci (NPP) III, jakož i Interreg, InvestEU a program EU pro výzkum a inovace Horizont Evropa, ty všechny EU umožní, aby zmobilizovala veřejné a soukromé investice do prioritních oblastí, včetně konektivity. Zejména Evropský fond pro udržitelný rozvoj plus (EFSD+), finanční instrument nástroje NDICI - Globální Evropa zpřístupní 135 miliard eur na zaručené investice do infrastrukturních projektů mezi roky 2021 a 2027, až 18 miliard eur bude uvolněno v rámci financování grantů z rozpočtu EU a evropské finanční a rozvojové finanční instituce přispějí až 145 miliardami eur na plánované investice.

EU neustále doplňuje svůj soubor finančních nástrojů a zkoumá možnost zřízení Evropského nástroje pro vývozní úvěry, který by doplnil stávající ujednání o vývozních úvěrech na úrovni členských států a zvýšil celkovou kapacitu EU v této oblasti. Nástroj by pomohl zajistit rovnější podmínky pro podniky z EU na trzích ve třetích zemí, kde se musí stále více prosazovat proti zahraničním konkurentům, kteří dostávají od svých vlád velkou podporu, a tím by usnadnil jejich účast na infrastrukturních projektech.

EU nabídne partnerům nejen solidní finanční podmínky, poskytování grantů, výhodných půjček a rozpočtových záruk na snížení investičních rizik a zlepšení udržitelnosti dluhu, ale bude také prosazovat nejvyšší environmentální, sociální a strategické normy řízení. EU poskytne partnerům technickou pomoc s cílem posílit jejich schopnost připravovat důvěryhodné projekty zajišťující optimální využití prostředků na infrastrukturu.

Strategie "Globální brána" bude znamenat investice do mezinárodní stability a spolupráce a bude demonstrovat, že demokratické hodnoty zajišťují investorům jistotu a spravedlnost, partnerům udržitelnost a lidem po celém světě dlouhodobé přínosy.

Tato strategie je příspěvkem Evropy ke zmenšení globálního nedostatku investic, což vyžaduje společné úsilí v souladu se závazkem vedoucích představitelů skupiny G7 z června 2021 o zahájení transparentního partnerství v oblasti infrastruktury založeného na hodnotách a vysokém standardu s cílem uspokojit potřeby rozvoje infrastruktury v celosvětovém měřítku.

EU je odhodlána spolupracovat s podobně smýšlejícími partnery na podpoře investic do udržitelné konektivity. Strategie "Globální brána" a iniciativa USA "Build Back Better World" se budou vzájemně posilovat. Tento závazek ke spolupráci byl znovu potvrzen na 26. konferenci OSN o změně klimatu v roce 2021, na níž se EU a Spojené státy spojily s podobně smýšlejícími partnery, aby vyjádřili své společné odhodlání řešit klimatickou krizi prostřednictvím rozvoje infrastruktury, která je čistá, odolná a v souladu s budoucností s nulovými emisemi.

Strategie "Globální brána" vychází z výsledků strategie EU pro propojení Evropy a Asie z roku 2018, nedávno uzavřených partnerství v oblasti konektivity s Japonskem a Indií, jakož i z hospodářských a investičních plánů pro země západního Balkánu, Východního partnerství a jižního sousedství. Je plně v souladu s Agendou OSN pro udržitelný rozvoj 2030 a jejími cíli udržitelného rozvoje a Pařížskou dohodou.

Projekty strategie "Globální brána" budou rozvíjeny a realizovány prostřednictvím iniciativ "tým Evropa". Orgány EU, členské státy a evropské finanční instituce budou spolupracovat s evropskými podniky, jakož i s vládami, občanskou společností a soukromým sektorem v partnerských zemích.

Pod celkovým vedením předsedy Komise bude vysoký představitel a místopředseda Komise, komisařka pro mezinárodní partnerství a komisař pro sousedství a rozšíření pokračovat v provádění strategie "Globální brána" a podporovat koordinaci mezi všemi aktéry.


Zdroj: Evropská komise

Další články z rubriky Ekonomika

Sloučení výpovědních důvodů v případě ztráty zdravotní způsobilosti pomůže zaměstnavatelům i zaměstnancům

Hospodářská komora vítá novela zákoníku práce přinášející pozitivní změny pro zaměstnavatele. Sloučení výpovědních důvodů v případě ztráty zdravotní způsobilosti do jedné kategorie, které přinese novelizovaný zákoník práce z dílny MPSV, pomůže ...

Konference Hospodářské komory a České asociace umělé inteligence ukáže firmám, jak používat AI

Praktické ukázky využití v podnicích, konzultační zónu a workshopy, na kterých si zástupci firem vyzkouší AI nástroje, chystají Hospodářská komora a Č ...

První investiční VC fond z Národního plánu obnovy ČR bude spravovat Tensor Ventures

Investiční společnost Tensor Ventures byla vybrána jako správce prvního fondu rizikového kapitálu (VC), který bude financován z Národního plánu obnovy ...

ČSOB Index očekávání firem: Optimismus podnikatelů a firem roste, chuť investovat je nejvyšší od roku 2019

Nálada malých a středních firem a podnikatelů se mění k lepšímu. Největší posun od podzimu nastal v investiční aktivitě, která je na nejvyšší úrovni z ...

Výzva všem samosprávám: Vypravte se na URBIS pro know-how, dobrou praxi i kontakty

Brno - Už 4. června 2024 otevře své brány brněnský URBIS. Letošní ročník nabídne v Česku doposud nevídaný třídenní program s účastí ministrů, předních ...

DoporučujemeStředa 29.5.2024
Počasí v ČR
Počasí v regionech »