InfoDnes.cz » Zpravodajství » Regiony

Plochy podél Polské a Mongolské ulice v Ostravě jsou potenciálem pro atraktivní bydlení

22.09.2021
Nezastavěná plocha o rozloze 23 ha podél ulic Polská a Mongolská je podle územního plánu určena pro výstavbu bytových a rodinných domů. Jedná se o důležité území, které může Ostrava postupně, v horizontu desíti až dvaceti let, využít pro uspokojení poptávky po kvalitním a atraktivním bydlení. Nacházejí se zde jak městské pozemky, tak pozemky soukromých investorů, kteří již započali s přípravou projektů.
Vizualizace možné budoucí zástavby v lokalitě Polská - Mongolská | Foto: MAPPA
Nezastavěné území podél ulic Polská a Mongolská v městském obvodu Svinov patří do skupiny důležitých ostravských rozvojových lokalit. V budoucnu zde postupně vznikne nová obytná čtvrť, která může nabídnout bydlení až pro 3 000 obyvatel. Aby zástavba co nejlépe naplnila potřeby Ostravy a vhodně propojila V. stavební obvod se zástavbou rodinných domů ve Svinově, nechalo město zpracovat Městským ateliérem prostorového plánování a architektury (MAPPA) územní studii. Ta určuje závazná pravidla pro umisťování staveb na pozemcích města a bere v potaz i projekty soukromých investorů.

"Studie se dívá na území komplexně a usiluje o jeho provázání s okolními částmi města. Zabývá se například tím, jak by měly vypadat budoucí ulice, jaká bude výška nové zástavby, kde mají být veřejná prostranství nebo kde bude vhodné mít obchody a služby. Celá lokalita by měla mít klidový charakter a nesmí být zatížena nadměrnou automobilovou dopravou. Důraz je kladen také na snadné pěší a cyklistické propojení mezi Svinovem a Porubou," přiblížil ředitel MAPPA Ondřej Vysloužil.

Na tvorbě studie se podíleli odborníci mnoha oborů, zapojeni byli také zástupci města, městských obvodů Poruba a Svinov i soukromí vlastníci nemovitostí. Snahou bylo dosáhnout společné shody na tom, jak se má nová zástavba utvářet.

"Pokud hledáme uvnitř Ostravy vhodný prostor pro rozšíření nabídky kvalitního bydlení, lokalita podél ulic Polská a Mongolská se nabízí jako jedna z nejvhodnějších. Nachází se uvnitř jednoho z obytných center a jejím zastavěním nerozšíříme město do okolní krajiny. Ze všech stran je obklopena zástavbou a s ní související infrastrukturou, kterou tak lze efektivně využít. V budoucnu zde mohou vzniknout typy bydlení, které jsou žádané a je jich v Ostravě nedostatek," uvedla náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová.

Vyrůst zde mohou např. samostatně stojící rodinné domy, dvojdomy, řadové rodinné domy nebo tzv. viladomy, tj. malé bytové domy se zahradou se třemi až čtyřmi bytovými jednotkami. Vystavěny budou i různé typy čtyř až šestipodlažních bytových domů. V budoucnu zde může vzniknout také nájemní bydlení. Jedna z věcí, na které je kladen důraz, je postupné snižování zástavby směrem od ulice Polská k rodinným domům ve Svinově.

"Územní studie byla především reakcí na skutečnost, že se na město začali obracet vlastníci nemovitostí i zájemci o pozemky města s mnoha různorodými projekty, které by možná individuálně mohly být úspěšné, v takto velkém území by však do budoucna naopak zablokovaly jeho smysluplný rozvoj. Bylo proto nezbytné nalézt dohodu v území. Výsledek této bezmála roční práce nyní vidíme. Studie nastavuje mimo jiné tzv. regulativy, tedy závazné podmínky, kterými se investoři v území budou muset při výstavbě řídit," doplnila náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová.

V úterý 21. 9. se v jídelně Obchodní akademie na ulici Polská uskutečnilo veřejné setkání, na kterém zástupci města a ateliéru MAPPA hovořili o plánech na využití tohoto území a představili jeho možnou budoucí podobu. Občané se dozvěděli, jak zpracovatelé studie o území uvažovali, co považují za jeho hodnoty a jaké vnímají slabé stránky. Na příkladech také viděli, jaké cíle studie sleduje a jak by mohla vypadat a fungovat tato část města v budoucnu.

"Cílem studie je připravit podmínky pro zástavbu, která bude mít charakter tzv. zahradního města. To se vyznačuje příjemnými a bezpečnými ulicemi, celkovým klidným charakterem a vysokým podílem zeleně, která je součástí veřejných prostranství, ulic, předzahrádek, vnitrobloků a zahrad rodinných domů. V ulicích i veřejných prostranstvích jsou také navržena opatření, která pomohou zadržovat a využívat dešťovou vodu," uvedl urbanista Pavel Řihák z ateliéru MAPPA.

Zdroj: Město Ostrava

Další články z rubriky Regiony

Burzy práce a vzdělávání v Prostějově a Jeseníku odstartují sérii akcí v Olomouckém kraji

V úterý 26. 9. 2023 startuje další ročník Burz práce a vzdělávání v Olomouckém kraji. První dvě proběhnou v uvedený den v Prostějově mezi 9.00 - 17.00 hodinou ve Společenském domě (Komenského 6) a mezi 8.00 - 14.00 hodinou v Jeseníku v ...

České dráhy prodaly zbývající část pozemků na smíchovském nádraží v Praze za dvě miliardy

České dráhy a společnost Sekyra Group podepsaly dohodu o odkupu zbývajících pozemků v okolí smíchovského nádraží, na kterých vyrůstá nová pražská čtvr ...

Ve čtvrtek 21. září 2023 proběhne ve Frýdku-Místku tradiční Trh vzdělávání a uplatnění

"Co mě čeká po dokončení základní školy? Kde zjistím, jaké dovednosti a znalosti potřebuji k práci v různých oborech? Můžu se někde setkat s lidmi, kt ...

Ministr kultury Martin Baxa navštívil Pardubický kraj, kde jednal o záměru obnovy choltického zámku

Na zámku Choltice se ministr kultury Martin Baxa sešel se starostou Tomášem Bolkem, místostarostou Miroslavem Horákem a kastelánem zámku Lukášem Rycht ...

Chovatelce ze Zlínského kraje odebrali dva psi, žili mezi hromadami odpadků

Inspektoři Státní veterinární správy ze Zlínského kraje v závěru uplynulého týdne navrhli odebrat chovatelce z Kněžpole na Uherskohradišťsku dva psy z ...

DoporučujemeÚterý 26.9.2023
Počasí v ČR
Počasí v regionech »