InfoDnes.cz » Zpravodajství » Regiony

Telemedicína ve Fakultní nemocnici Ostrava zachraňuje životy a generuje i úspory

10.09.2021
Centra telemedicínských služeb mají smysl a jejich rozvoj je důležitý pro klinickou aplikaci telemedicínských postupů, používaných pro podporu diagnostických a léčebných metod. Toto je závěr, který vzešel z 1. ročníku Czech eHealth Day - Dne zdraví na dálku, odborné akce, která se konala dnes 10. 9. ve Fakultní nemocnici Ostrava. Akce se zúčastnil i ministr zdravotnictví, hejtman Moravskoslezského kraje a řada významných zástupců odborné veřejnosti.
Foto: fno.cz
Kromě prezentace a diskuze odborníků o již realizovaných telemedicínských projektech, jejich výsledcích a představení zcela nových projektů, byla součástí Dne zdraví na dálku i praktická ukázka distančního sledování fyziologických funkcí pacienta, určená laické veřejnosti.

"Pacienti, kteří jsou zapojeni do projektu telemedicíny a jsou se svým ošetřujícím lékařem v kontaktu na dálku pomocí moderních mobilních technologií, mají už více než rok a půl k dispozici technickou pomoc a podporu v Centru telemedicínských služeb v Pavilonu L naší nemocnice. Na vzniku centra se v lednu 2020 vedle FN Ostrava spolupodílel Ústav vývoje a klinických aplikací a Lékařská fakulta Ostravské univerzity. V současné době jsme schopni přenášet, zobrazovat a vyhodnocovat pacientův krevní tlak, saturaci krve kyslíkem a pulz, dechové funkce, hladinu cukru v krvi, srdeční aktivitu, teplotu a váhu," popsal možnosti, jaké centrum pacientům ve FN Ostrava nabízí, její ředitel Jiří Havrlant.

Odborníci v průběhu Dne zdraví na dálku hodnotili na konkrétních případech výsledky pilotních projektů vzdáleného monitoringu, do kterých bylo v domácím prostředí zapojeno už více než 2 500 pacientů z oborů kardiologie, diabetologie, pneumologie, neurologie, hematoonkologie i praktického lékařství. Pilotní projekty prokázaly zvýšení disciplíny pacientů při léčbě, lepší stabilizaci stavu pacienta a menší počet nutných opakovaných hospitalizací.

Například ze 74 hematoonkologických pacientů, léčených ve FN Ostrava, bylo u 28 z nich dálkovým monitoringem zachyceno zhoršení zdravotního stavu a jejich léčba tak mohla být včas zahájena. Díky tomu došlo ke zkrácení doby hospitalizace o 40 % a finanční úspora na léčbu jednoho pacienta představovala částku 48 tisíc korun. U 13 pacientů pak hospitalizace nebyla nutná vůbec a jejich stav se řešil vzdálenou úpravou medikace, případně ambulantním ošetřením. V několika případech byla zachycena i koronavirová infekce. Výsledky jsou o to významnější, že pokud se u septického pacienta nezahájí rychlá léčba, končí 30 % těchto případů úmrtím.

Rozvoj telemedicínských center a telemedicíny jako moderní metody pro podporu distanční léčby podporuje i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Za velmi důležité považuje přijetí novely zákona o elektronizaci zdravotnictví. Je to nezbytný legislativní krok pro další rozvoj eHealth v ČR. "Před rokem a půl jsme otevírali Centrum telemedicínských služeb v Ostravě a já mám radost, jak se od té doby telemedicína posunula. Jedná se o velmi užitečný doplňující nástroj zdravotní péče. Z hlediska komfortu a bezpečí pacienta je telemedicína velkým krokem dopředu. Pro lékaře je to nástroj, jak se lépe starat o chronické pacienty. Díky němu může lékař okamžitě zasáhnout, pokud se pacientovi zhorší zdravotní stav. Inicioval jsem na ministerstvu vznik pracovní skupiny pro telemedicínu, abychom tuto oblast systémově rozvíjeli. Rozvoj digitálních služeb ve zdravotnictví nastartuje i zcela nový zákon o elektronizaci zdravotnictví, který je v tomto směru zcela průlomový. Vytvoří bezpečné prostředí pro sdílení dat mezi lékaři a pacienty a lékaři navzájem," zdůraznil ministr Vojtěch.

Telemedicínské postupy intenzivně podporuje také Moravskoslezský kraj. "V oblasti zdravotnictví elektronizujeme už od roku 2017. Do telemedicíny zatím Moravskoslezský kraj investoval zhruba 200 milionů korun. Stáli jsme u zrodu vloni zprovozněného Centra telemedicíny, hmatatelné výsledky také sledujeme díky unikátnímu projektu v krajském Odborném léčebném ústavu Metylovice. Zhruba tisícovku dětí, které se potýkají s astmatem nebo obezitou, sledujeme právě s pomocí telemedicíny. Za čtyři roky projektu jsme sesbírali čtyřicet tisíc dat a jejich prostřednictvím včas podchytili potíže, jako jsou arytmie nebo třeba hypertenze. To je jeden z důvodů, proč v zavádění chytrých řešení chceme pokračovat i ve zdravotnictví. Jeho význam navíc potvrdila i dnes konaná odborná akce Czech eHealth Day," podotkl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

Problémem rychlejšího nasazení telemedicíny do klinické praxe jsou peníze. Tyto výkony, až na malé výjimky, dnes zdravotní pojišťovny nehradí. Velmi aktivní je v oblasti zavádění eHealth RBP zdravotní pojišťovna. Díky ní a zapojení Moravskoslezského kraje je dnes možné telemedicínu v CTS FN Ostrava realizovat. Ředitel VZP ČR Zdeněk Kabátek také ve svém vystoupení v rámci odborného programu Dne zdraví na dálku deklaroval ochotu a snahu pojišťovny co nejdříve dostat telemedicínu do systému úhrad zdravotní péče. "VZP vnímá velmi rychlý rozvoj v oblasti telemedicíny a využití nejmodernějších technologií při poskytování zdravotní péče. Je naší prioritou připravit podmínky pro co nejrychlejší vstup telemedicínských řešení do systému úhrad z veřejného zdravotního pojištění, s cílem zvýšit kvalitu zdravotní péče pro naše klienty a zároveň zvýšit efektivitu celého systému," uvedl ředitel Kabátek.

Zájem o akci a aktivní účast řady významných hostů potvrzuje, že eHealth a telemedicína jsou témata dneška. Význam podpory distanční léčby se projevil zvláště v období, kdy v rámci covidových opatření musel být provoz nemocnic v oblasti plánované péče výrazně omezen. Je to i vhodný nástroj, jak zlepšit dostupnost zdravotní péče v odlehlých obcích, kde není možné zajistit ordinaci lékaře.

Zdroj: FN Ostrava

Další články z rubriky Regiony

Baťův mrakodrap ve Zlíně se zahaluje do lešení, čeká oprava fasády

Baťův mrakodrap ve Zlíně se už brzy zahalí do lešení. Důvodem je oprava poškozených částí fasády a vnějších prvků budovy, která potrvá až do konce letošního roku. Během oprav, jejichž investorem je Zlínský kraj, bude uzavřený vchod do budovy z třídy ...

Cesta vlakem mezi centry Liberce a Prahy se významně zkrátí na 69 minut

Centrální komise Ministerstva dopravy v úterý schválila studii proveditelnosti trati Mladá Boleslav - Turnov - Liberec - státní hranice ve variantě 20 ...

Praha plánuje nakoupit 100 nových elektrobusů za 1,5 miliardy korun

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) se chystá v nejbližších letech nakoupit až 100 městských nízkopodlažních elektrobusů typu Standard, tj. s délkou vo ...

Nová trať mezi Soběslaví a Doubím je připravena na rychlost 200 km/h

JIHOČESKÝ KRAJ - Soběslav se dnes stala dějištěm slavnostního ukončení modernizace traťového úseku mezi tamní stanicí a Doubím u Tábora. Jejím výsledk ...

Polovina obchodníků na východě Čech prodala alkohol mladistvým

Česká obchodní inspekce Královéhradeckého a Pardubického kraje provedla v květnu mimořádnou kontrolní akci zaměřenou na prodej alkoholických nápojů a ...

DoporučujemeSobota 3.6.2023
Počasí v ČR
Počasí v regionech »