InfoDnes.cz » Zpravodajství » Regiony

Olomoučtí radní dali zelenou převodům družstevních bytů nájemníkům

15.06.2021
Řešení mimořádně komplikované právní záležitosti se zhruba čtyřmi stovkami bytů družstev se blíží do finále! Městská rada v pondělí přijala usnesení, kterým zastupitelstvu doporučuje schválit pravidla a podmínky převodů bytů nájemníkům bez dalšího čekání na rozhodnutí soudu. Podmínky vyplývají ze společného stanoviska tří ministerstev a opírají se o závěry znaleckého posudku nadnárodního znaleckého ústavu. Nastavení podmínek, za kterých budou byty spoluvlastněné městem a družstvy převáděny, budou platit pro všechny nájemníky, ač jsou či nejsou zastoupeni.
Ilustrační snímek | Foto: pixabay.com
Problém, který vedení Olomouce i dalších měst řeší už více než rok, se týká vlastnických vztahů u bytů, postavených na začátku milénia v rámci společného projektu za využití státních dotací a soukromého sektoru. Tehdy šlo o projekt za spoluúčasti stavebních firem, nájemníků, města a státu, který se výrazně zkomplikoval v momentě, kdy stavební firmy ohlásily krach a nebýt dodatečné právní i finanční intervence města, vyčíslené v desítkách milionů, projekt by skončil fiaskem. V Olomouci jde o zhruba čtyři stovky bytů, spoluvlastněné městem, Družstvem Jiráskova a Družstvem Jižní. Zásadním pro převod je otázka určení platnosti původních smluv o smlouvách budoucích, na jejichž základě měly být nyní byty převáděny na dosavadní nájemníky. Město zatím čekalo na závazné rozhodnutí soudu, zda smlouvy o smlouvě budoucí, uzavřené před dvaceti lety, platí, když bohužel vše zatím nasvědčuje tomu, že platné nejsou. O tom, že platnost starých smluv může posoudit jedině soud, hovoří i metodický pokyn tří ministerstev. Soudy doposud o této otázce nerozhodly, a to ani při posledním jednání soudu 28. května.

Vedení města se nyní rozhodlo nadále nečekat a v souladu se stanoviskem ministerstev vnitra, pro místní rozvoj a financí odblokovat složitou a pro nájemníky dotyčných bytů stresující situaci. "Rozhodnutí jsme přijali po obsáhlé diskuzi uvnitř vedení města, po debatách s orgány družstev a po poradách s odbornými konzultanty a právníky i po sérii jednání s nájemníky," uvedl primátor Mirek Žbánek.

"Tento krok vyžadoval odvahu a já jsem rád, že převážil ohled na uspokojení nájemníků a že kolegové v městské radě tuto odvahu našli. Nechtěli jsme roky čekat na konečné rozhodnutí soudu, byť by šlo o bezpečnější postup. Věřím, že tento postup odsouhlasí i zastupitelé," doplnil náměstek primátora Matouš Pelikán.

Stanovisko tří ministerstev z dubna letošního roku popisuje postup jasně: "Platnost smlouvy přísluší v konkrétním případě závazně posuzovat pouze soudu. Jak bylo výše uvedeno, v případě, že je smlouva neplatná, přichází v úvahu jako vhodné řešení tohoto problému vznik zcela nového, na předchozí smlouvě nezávislého právního titulu za splnění požadavků podle § 38 odst. 1, § 39 odst. 1 a 2 a § 85 písm. a) zákona o obcích." Následuje podrobný popis toho, jak mají nové smlouvy vypadat.

Rada tedy doporučuje Zastupitelstvu města Olomouc přijmout záměr postupu převodu bytů ve spoluvlastnictví města a družstev dle důvodové zprávy. Pravidla pro převod vycházejí z cenové studie, vypracované znaleckým ústavem Grant Thornton Appraisal services a.s. Praha. Cenová studie stanovuje kromě obvyklé ceny bytů i výši doplatku po uplatnění všech myslitelných slev a odchylek dle metodických pokynů ministerstev u jednotlivých bytů. Tento materiál bude spolu s dalšími dokumenty veřejně dostupný na webových stránkách www.olomouc.eu/druzstva a nájemníci si tak budou moci zjistit kupní cenu a doplatek u každého konkrétního bytu. Město tak chce zajistit nájemníkům bezprostřední a nezkreslený přístup k objektivním informacím.

Kupní ceny budou výrazně příznivější, než kdyby šlo o běžný prodej bytů, a blíží se podmínkám schváleným v původních smlouvách. Pokud pak zastupitelstvo na konci června tento postup schválí a podpoří jej po změně stanov obou bytových družstev i jejich orgány, mohou se už v létě začít zveřejňovat první záměry převodů a chystat kupní smlouvy na převody bytů. Celková suma doplatku, za níž by měly podle schváleného návrhu být čtyři stovky bytů převedeny, je 26,8 milionu korun, které nájemníci zaplatí nad rámec dosud uhrazených plateb. Z toho Družstvo Jiráskova získá 17,1 milionu korun, Družstvo Jižní 9,7 milionu korun, doplatek statutárnímu městu Olomouc bude nulový. Jednotková cena za metr čtvereční je u Družstva Jižní 1296 korun a u Družstva Jiráskova 1630 korun. Při obvyklé ceně mají dle cenové studie převáděné nemovitosti celkovou hodnotu 863,3 milionu korun.

Výše uvedené potvrzuje, že město po celou dobu postupovalo s maximální snahou o to, aby převedlo nájemníkům byty za co nejlepších podmínek. Město samo z převodu bytů nezíská oproti původním smlouvám žádné prostředky navíc, malou kompenzaci obdrží jen družstva, u nichž dle zákona "bezdoplatkový" převod využitím odchylky od ceny obvyklé možný není. Navržené řešení je tak v souladu s rolí, kterou v kauze hrálo město už od počátku. Když nedlouho po zahájení výstavby bytů zkrachovaly stavební firmy a hrozilo, že se rozestavěné bytové domy vůbec nedokončí nebo skončí v majetkové podstatě konkursu, do kterého se s odstupem obě firmy dostaly, vstoupila tehdy do věci prostřednictvím města nově založená družstva a díky tomu a dodatečnému vkladu městských prostředků se podařilo předmětné byty dokončit.

Zdroj: Město Olomouc

Další články z rubriky Regiony

Burzy práce a vzdělávání v Prostějově a Jeseníku odstartují sérii akcí v Olomouckém kraji

V úterý 26. 9. 2023 startuje další ročník Burz práce a vzdělávání v Olomouckém kraji. První dvě proběhnou v uvedený den v Prostějově mezi 9.00 - 17.00 hodinou ve Společenském domě (Komenského 6) a mezi 8.00 - 14.00 hodinou v Jeseníku v ...

České dráhy prodaly zbývající část pozemků na smíchovském nádraží v Praze za dvě miliardy

České dráhy a společnost Sekyra Group podepsaly dohodu o odkupu zbývajících pozemků v okolí smíchovského nádraží, na kterých vyrůstá nová pražská čtvr ...

Ve čtvrtek 21. září 2023 proběhne ve Frýdku-Místku tradiční Trh vzdělávání a uplatnění

"Co mě čeká po dokončení základní školy? Kde zjistím, jaké dovednosti a znalosti potřebuji k práci v různých oborech? Můžu se někde setkat s lidmi, kt ...

Ministr kultury Martin Baxa navštívil Pardubický kraj, kde jednal o záměru obnovy choltického zámku

Na zámku Choltice se ministr kultury Martin Baxa sešel se starostou Tomášem Bolkem, místostarostou Miroslavem Horákem a kastelánem zámku Lukášem Rycht ...

Chovatelce ze Zlínského kraje odebrali dva psi, žili mezi hromadami odpadků

Inspektoři Státní veterinární správy ze Zlínského kraje v závěru uplynulého týdne navrhli odebrat chovatelce z Kněžpole na Uherskohradišťsku dva psy z ...

DoporučujemeÚterý 26.9.2023
Počasí v ČR
Počasí v regionech »