InfoDnes.cz » Zpravodajství » Ekonomika

Ministerstvo financí připravuje rozpočtové provizorium

18.12.2020
S ohledem na obtížná jednání o podpoře zákona o státním rozpočtu na rok 2021 v Poslanecké sněmovně zahájilo Ministerstvo financí přípravu na rozpočtové provizorium. Cílem je snaha minimalizovat negativní dopady tohoto výjimečného legislativního stavu do akceschopnosti státu a výkonu svěřených agend jednotlivými organizačními složkami státu a samosprávami.
Foto: pixabay.com
"Děláme všechno proto, aby se případné provizorium co nejméně dotklo běžného života. Ačkoliv pro automatizované rozpočtové informační systémy představuje tento stav značnou komplikaci, s vynaložením maximálního úsilí všech rozpočtových kapitol a velkého byrokratického zápřahu, jsme po technické stránce připraveni situaci zvládnout", uklidňuje ministryně financí Alena Schillerová. "V tuto chvíli nastavujeme konkrétní postupy a komunikujeme se správci kapitol, kterým za tuto intenzivní spolupráci děkuji," upřesňuje ministryně financí.

I přes toto úsilí jsou některé dopady rozpočtového provizoria nevyhnutelné. Vzhledem k tomu, že v průběhu provizoria není možné zvyšovat platy a schvalovat tarifní tabulky, zůstaly by platy pedagogických a nepedagogických pracovníků na úrovni roku 2020. Platy pedagogů přitom měly od 1. ledna vzrůst o 9%, platy nepedagogických pracovníků ve školství o 4,3%. Slíbené zvýšení ohodnocení by se odložilo také pracovníkům v sociálních službách.

Dalším významným problémem spojeným s provizoriem je nemožnost vypisovat nové dotační tituly, což může přímo narušit plynulost další pomoci ekonomice, ale také investiční akce, rozvoj regionů a čerpání evropských peněz.

Dopady rozpočtového provizoria přehledně:

1. V období provizoria nelze zvyšovat platy a schvalovat tarifní tabulky.
2. Významné omezení možnosti vypisovat nové dotační tituly - nejsou rozpočtově zabezpečeny.
3. Nelze přesouvat prostředky mezi kapitolami ani z vládní rozpočtové rezervy.
4. Musí být přednostně hrazeny všechny závazky, které byly nasmlouvány v minulosti.
5. Nelze používat nároky z nespotřebovaných výdajů u minulých let.

"Věřím, že zvítězí zodpovědný přístup poslanců a hrozbu rozpočtového provizoria se nakonec podaří odvrátit. Potřebujeme co nejrychlejší návrat do normálu, což bez rozpočtu, který přináší rekordní investice, více peněz na školství, zdravotnictví i do sociální oblasti, půjde velmi těžko. Provizorium je vlastně nouzový stav ve státním rozpočtu, znamenalo by extrémní míru nejistoty a nemožnost využívat nároky z nespotřebovaných výdajů, což by ohrozilo investice i vládní pomoc. Provádět by nešlo žádné přesuny mezi kapitolami, a to ani z vládní rozpočtové rezervy. Zejména v krizovém období to může být velmi nekomfortní situace", dodává Alena Schillerová.

Není-li Poslaneckou sněmovnou schválen zákon o státním rozpočtu na příslušný rozpočtový rok před prvním dnem rozpočtového roku, hospodaří organizační složka státu v době od prvního dne rozpočtového roku do dne nabytí účinnosti zákona o státním rozpočtu na tento rozpočtový rok podle ukazatelů rozpočtového provizoria. Suma měsíčních výdajů rozpočtového provizoria je maximálně ve výši 1/12 výdajů rozpočtu v roce 2020, v případě roku 2021 tedy 155,4 mld. Kč (1864,8/12).

Zdroj: Ministerstvo financí ČR

Další články z rubriky Ekonomika

Ministerstvo financí opět vyhlašuje březen měsícem finančního zdraví

Na podporu finančního vzdělávání vyhlásilo Ministerstvo financí už v loňském roce březen měsícem finančního zdraví. V rámci této vznikající tradice proběhne napříč Českem v březnu 2024 řada zajímavých aktivit, jejichž společným cílem je zvyšování ...

Výplaty věřitelů zkrachovalé Sberbank CZ začnou v březnu

V březnu začne vyplácení více než 15 300 věřitelů Sberbank CZ. V částečném rozvrhu dostanou 95 % svých pohledávek. ...

SP ČR: Zaměstnavatelé na tripartitě řešili strategické investice i změny v důchodovém systému

Na pondělním jednání Rady hospodářské a sociální dohody České republiky delegace vedená prezidentem Svazu průmyslu a dopravy ČR Janem Rafajem projedna ...

Agentura Fitch zlepšila výhled pro rating ČR z negativního na stabilní

Agentura Fitch Ratings změnila v pátek výhled hlavního úvěrového ratingu České republiky z negativního na stabilní. Hodnocení schopnosti České republi ...

V březnu Finanční správa poradí s daňovým přiznáním po telefonu i osobně v terénu

Na podání přiznání k dani z příjmů v listinné (papírové) podobě je letos čas do úterý 2. dubna, na elektronické podání do 2. května. Ti, kterým přizná ...

DoporučujemeStředa 28.2.2024
Počasí v ČR
Počasí v regionech »