InfoDnes.cz » Zpravodajství » Ekonomika

Třetina podnikatelů o pomoc státu ani nežádala. Každý desátý přemýšlí, jak situace pro své podnikání pozitivně využít

10.06.2020
Vrcholní představitelé České republiky prezentují nejrůznější opatření na podporu firem a živnostníků, která by jim měla alespoň částečně kompenzovat ztráty způsobené koronavirovou epidemií. Otázkou je, jestli jsou řešení dostatečná a zda pomáhají těm, které nejrůznější restriktivní opatření zasáhla nejvíce. Platforma České podnikání oslovila úspěšné podnikatele!
Ilustrační snímek | Foto: pixabay.com
Dotazníkové šetření se uskutečnilo na vzorku 105 podnikatelů a živnostníků, kteří se v minulých letech zúčastnili podnikatelských soutěží Firma roku a Živnostník roku. Zhruba 60 % tvořily firmy a živnostníci s méně než 10 zaměstnanci, 25 % s 10 až 100 zaměstnanci a 15 % firem s více než stem zaměstnanců. Rozložení podle obratu bylo zhruba 60 % do 10 milionů ročně, 20 % mezi 10 a 100 miliony a 20 % nad 100 milionů ročně.

Jak moc zasáhla opatření v souvislosti s koronavirem české podnikání? Třetina dotazovaných podnikatelů a živnostníků byla zasažena velmi, nejvyšší hodnotu na desetibodové škále uvedl dokonce každý pátý podnikatel nebo živnostník. Určitá míra dopadu se týká více než dvou třetin odpovídajících, naopak pouze čtyři procenta respondentů v průzkumu uvedla, že je současná situace nezasáhla vůbec.

"Pokud jde o současný stav oslovených firem, není úplně tragický. V podstatě nikdo z odpovídajících nemusel svoji činnost ukončit nebo o tom neuvažuje, více než pětina však uvedla, že přežije jen díky vlastním rezervám. K výraznému poklesu obchodní činnosti se přihlásila třetina firem, k mírnému poklesu další třetina. Zhruba každý desátý využil stávající situace k hledání nových příležitostí a sedm procent dotazovaných situace pro sebe dokonce využilo a daří se jim obchodně růst," říká organizátor platformy České podnikání Petr Lutonský.

Pokud jde o podporu ze strany státu, celá třetina podnikatelů se přiznala, že se raději spoléhá sama na sebe a o žádnou podporu ani nežádá. Z těch, kteří o podporu požádali, uvedlo 30 %, že úřady vyhověly všem jejich žádostem, pětina odpověděla, že na některé podpůrné programy nedosáhli. Pouze čtyři procenta stále na reakci úřadů čekají.

Z průzkumu také vyplynulo, že celé dvě třetiny podnikatelů nepovažují podporu zasažených oborů podnikání ze strany státu za dostatečnou. Za bezezbytku dostatečnou ji naopak označilo pouhých šest procent respondentů. A jak je to s konkrétním přístupem úředníků? Třetina jich podle podnikatelů a živnostníků nepomáhá vůbec, 40 % odpovědělo, že pouze někteří z nich. Každý čtvrtý pak uvedl, že úřady a úředníci jim v současné situaci pomáhají.

Analytici se ptali také na to, jaká opatření ze strany státu jim v souvislosti s epidemií přišla nejabsurdnější. Často opakované odpovědi se vztahovaly k tomu, proč velké hobbymarkety mohly být na Velikonoce otevřeny, zatímco řada z nich musela mít do poloviny května zavřeno. A to i přesto, že hygienické podmínky se podle nich v malých provozech dají mnohem lépe ohlídat. Značná kritika se snesla také na zmatky kolem otevírací doby pro seniory v obchodech.

Některým připadalo absurdní také přivážení českých turistů z celého světa, zatímco letecky přivézt otestované pracovníky z Ukrajiny, jejichž nepřítomnost může znamenat zásadní problém při nedostatku pracovních sil pro sklizeň zeleniny, nikdo nedokázal. Za spíše smutný byl označen nakonec nenaplněný slib bezúročných půjček. Na druhou stranu také často zaznívaly hlasy, které vyjadřovaly s opatřeními souhlas, a mnoho podnikatelů vyjadřovalo názor, že se nechtějí po bitvě stavět do pozice generálů.


Autor: David Pavlát

Další články z rubriky Ekonomika

Hlavním záměrem mimořádného 10. kola Programu rozvoje venkova je podpořit potravinovou soběstačnost České republiky

Ministerstvo zemědělství (MZe) spouští od 14. července příjem žádostí do mimořádného 10. kola Programu rozvoje venkova (PRV), ve kterém je celkem 3,4 miliardy korun. Hlavním cílem je zvýšit potravinovou soběstačnost České republiky. Peníze z PRV ...

Česká republika chce zlepšit klima. Uzavřena první dohoda o zvyšování energetické efektivity - mezi MPO a ČD Cargo

Zvyšovat energetickou účinnost a spotřebovávat méně energie na přepravu. Nový společensky odpovědný závazek firmy ČD Cargo. Podnik ho stvrdil podpisem ...

Porovnání zemí EU: od roku 2004 se podíl na výrobní produkci továren v zemích střední a východní Evropy víc než zdvojnásobil

Vysoce kvalifikovaná pracovní síla za nižší cenu ve střední a východní Evropě, její osvědčené výsledky a konkurenceschopnost v průmyslové výrobě a sku ...

Firmám chybí zakázky. Šetří, ale ve velkém nepropouštějí

Koronavirová krize nekončí. Firmám stále chybí zakázky. Zatím reagují především úsporami v nemzdových nákladech. Masové propouštění nechystají. Ovšem ...

Poslanecká sněmovna schválila zvýšení schodku rozpočtu na půl bilionu korun

Poslanecká sněmovna dnes schválila novelu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2020, která snižuje celkové příjmy na 1 364,8 mld. Kč a výd ...

DoporučujemePátek 10.7.2020
Počasí v ČR
Počasí v regionech »