InfoDnes.cz » Zpravodajství » Ekonomika

Třetina podnikatelů o pomoc státu ani nežádala. Každý desátý přemýšlí, jak situace pro své podnikání pozitivně využít

10.06.2020
Vrcholní představitelé České republiky prezentují nejrůznější opatření na podporu firem a živnostníků, která by jim měla alespoň částečně kompenzovat ztráty způsobené koronavirovou epidemií. Otázkou je, jestli jsou řešení dostatečná a zda pomáhají těm, které nejrůznější restriktivní opatření zasáhla nejvíce. Platforma České podnikání oslovila úspěšné podnikatele!
Ilustrační snímek | Foto: pixabay.com
Dotazníkové šetření se uskutečnilo na vzorku 105 podnikatelů a živnostníků, kteří se v minulých letech zúčastnili podnikatelských soutěží Firma roku a Živnostník roku. Zhruba 60 % tvořily firmy a živnostníci s méně než 10 zaměstnanci, 25 % s 10 až 100 zaměstnanci a 15 % firem s více než stem zaměstnanců. Rozložení podle obratu bylo zhruba 60 % do 10 milionů ročně, 20 % mezi 10 a 100 miliony a 20 % nad 100 milionů ročně.

Jak moc zasáhla opatření v souvislosti s koronavirem české podnikání? Třetina dotazovaných podnikatelů a živnostníků byla zasažena velmi, nejvyšší hodnotu na desetibodové škále uvedl dokonce každý pátý podnikatel nebo živnostník. Určitá míra dopadu se týká více než dvou třetin odpovídajících, naopak pouze čtyři procenta respondentů v průzkumu uvedla, že je současná situace nezasáhla vůbec.

"Pokud jde o současný stav oslovených firem, není úplně tragický. V podstatě nikdo z odpovídajících nemusel svoji činnost ukončit nebo o tom neuvažuje, více než pětina však uvedla, že přežije jen díky vlastním rezervám. K výraznému poklesu obchodní činnosti se přihlásila třetina firem, k mírnému poklesu další třetina. Zhruba každý desátý využil stávající situace k hledání nových příležitostí a sedm procent dotazovaných situace pro sebe dokonce využilo a daří se jim obchodně růst," říká organizátor platformy České podnikání Petr Lutonský.

Pokud jde o podporu ze strany státu, celá třetina podnikatelů se přiznala, že se raději spoléhá sama na sebe a o žádnou podporu ani nežádá. Z těch, kteří o podporu požádali, uvedlo 30 %, že úřady vyhověly všem jejich žádostem, pětina odpověděla, že na některé podpůrné programy nedosáhli. Pouze čtyři procenta stále na reakci úřadů čekají.

Z průzkumu také vyplynulo, že celé dvě třetiny podnikatelů nepovažují podporu zasažených oborů podnikání ze strany státu za dostatečnou. Za bezezbytku dostatečnou ji naopak označilo pouhých šest procent respondentů. A jak je to s konkrétním přístupem úředníků? Třetina jich podle podnikatelů a živnostníků nepomáhá vůbec, 40 % odpovědělo, že pouze někteří z nich. Každý čtvrtý pak uvedl, že úřady a úředníci jim v současné situaci pomáhají.

Analytici se ptali také na to, jaká opatření ze strany státu jim v souvislosti s epidemií přišla nejabsurdnější. Často opakované odpovědi se vztahovaly k tomu, proč velké hobbymarkety mohly být na Velikonoce otevřeny, zatímco řada z nich musela mít do poloviny května zavřeno. A to i přesto, že hygienické podmínky se podle nich v malých provozech dají mnohem lépe ohlídat. Značná kritika se snesla také na zmatky kolem otevírací doby pro seniory v obchodech.

Některým připadalo absurdní také přivážení českých turistů z celého světa, zatímco letecky přivézt otestované pracovníky z Ukrajiny, jejichž nepřítomnost může znamenat zásadní problém při nedostatku pracovních sil pro sklizeň zeleniny, nikdo nedokázal. Za spíše smutný byl označen nakonec nenaplněný slib bezúročných půjček. Na druhou stranu také často zaznívaly hlasy, které vyjadřovaly s opatřeními souhlas, a mnoho podnikatelů vyjadřovalo názor, že se nechtějí po bitvě stavět do pozice generálů.


Autor: David Pavlát

Další články z rubriky Ekonomika

Vývoz živočišných produktů navzdory pandemii COVID-19 roste

Jedním z důležitých úkolů veterinárního dozoru je také napomáhat uplatnění produkce českých výrobců na zahraničních trzích. Pozitivní informací je, že současná mezinárodní situace ovlivněná epidemií nákazy COVID-19 nemá podle údajů SVS negativní ...

Hospodářská komora navrhuje od roku 2022 navázat zvyšování minimální mzdy na medián mezd

Zaměstnavatelé by se mohli dočkat nových pravidel pro předvídatelný růst minimální mzdy. Hospodářská komora navrhla od roku 2022 zrušit osm úrovní min ...

Ekonomika se letos propadne o 6,6 %. Příští rok poroste o 3,9 %

Ministerstvo financí České republiky zpracovalo na základě plánu nelegislativních prací pro 2. pololetí roku 2020 Makroekonomickou predikci České repu ...

Zrušení superhrubé mzdy přinese daňovou úsporu všem zaměstnancům

Ministerstvo financí připravuje návrh zákona, který ruší tzv. superhrubou mzdu a provádí změnu výpočtu daně z příjmů. Návrh počítá se zavedením sazby ...

Kurzarbeit podnikatelé vítají, sporné body by ale měla vláda přehodnotit

Odvody zaměstnavatelů v případě zavedení kurzarbeitu by měly být standardně počítány ze skutečně vyplacených mezd. Navrhovaný růst nákladů by byl pro ...

DoporučujemeNeděle 20.9.2020
Počasí v ČR
Počasí v regionech »