InfoDnes.cz » Zpravodajství » Regiony

Turistická sezóna je v plném proudu: pozor na létání s drony nad vodními plochami a pohyb u vodárenských nádrží

21.06.2024
Povodí Ohře - Na celém našem spravovaném území udržujeme celkem 6 840 km vodních toků, 59 jezů a 22 velkých vodních nádrží, které svojí krásou lákají turisty. Pozor však u vodárenských nádrží, kde je vstup k vodě zakázán. I létání dronů nad vodními plochami má svá pravidla a k jejich vzletu je třeba povolení.
Vodní dílo Chřibská | Foto: poh.cz
Vodní díla, která jsou zdrojem pitné vody, se nacházejí v I. stupni ochranného pásma, a jsou pro veřejnost nepřístupná. Na některých z nich, je ale možné se projít po hrázi a kochat se okolím. Osazené značky vždy upozorní, jak se v dané oblasti chovat a odkud je vstup k vodě zakázán. Pravidelně kontrolujeme přítomnost nezvaných návštěvníků, jako jsou např. pytláci, ve spolupráci s Policií ČR, ale i vlastním záznamem z dronu. Veřejnosti rádi ukážeme zajímavá místa během Dnů otevřených dveří, které se na vybraných lokalitách uskutečňují tradičně vždy první víkend v září.

Svá pravidla má i létání dronů, které je nad vodními díly z bezpečnostních důvodů povoleno pouze se souhlasem Povodí Ohře, s. p. a s oprávněním vydaným Úřadem pro civilní letectví. I v těchto případech provádíme kontroly.

Co by měl provozovatel dronu vědět?


Pilot bezpilotního prostředku "dronu" je povinen být seznámen s obsahem Veřejné vyhlášky OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY vydané Úřadem pro civilní letectví č. j. 7181-24-701, spis. zn. 6466-24-701 ze dne 14. 5. 2024, ve spojení s Článkem 15 prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/947 v platném znění, v souladu s ustanovením § 11 a podle § 171 a následujícího zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Podle Článku I., 3) Letové činnosti v omezeném prostoru LKR10 - UAS, písm. f) Ochranná pásma je provoz bezpilotního letadla (dronu) v ochranných pásmech stanovených příslušnými právními předpisy d. uvnitř zvláště chráněných území a e. v okolí vodních zdrojů možný jen na základě Oprávnění k letu nebo Oprávnění Specific vydaného Úřadem s předchozím souhlasem příslušného správního orgánu či oprávněné osoby. Provoz bezpilotního letadla nad těmito ochrannými pásmy smí být prováděn pouze způsobem vylučujícím jejich narušení za běžných i mimořádných okolností.

Zdroj: Povodí Ohře, státní podnik

Další články z rubriky Regiony

Využijte při svých toulkách Ústeckem turistické linky

Milujete výlety a hledáte nové zážitky? Vydejte se na netradiční cestu některou z turistických linek na Ústecku. Čekají vás nezapomenutelné okamžiky a krásné výhledy na místní ...

Během víkendu proběhla kontrolní akce na přehradách Skalka a Jesenice

Karlovarský kraj - Během víkendu proběhla kontrolní akce na přehradách Skalka a Jesenice. Kontroly byly zaměřeny na dodržování veřejného pořádku, prav ...

Město Rokycany požádá potřetí o dotaci na kompostéry a poprvé na vratné kelímky

Koncem srpna bude vyhlášena 68. výzva - Předcházení vzniku odpadu, svoz a jeho zpracování v rámci Operačního programu životní prostředí. Zastupitelé ...

V Domažlicích na Sádku budou kromě lyžařů působit i paraglidisté

Dva spolky budou využívat pozemky na Sádku, které si znovu propachtuje město Domažlice v rámci pachtovní smlouvy s Lesy České republiky. ...

Na gynekologických ambulancích v Domažlicích mají nová vyšetřovací křesla

Na gynekologických ambulancích Domažlické nemocnice byla starší vyšetřovací křesla nahrazena novým, moderním a hlavně pohodlným typem od předního svět ...

DoporučujemeÚterý 16.7.2024
Počasí v ČR
Počasí v regionech »