InfoDnes.cz » Zpravodajství » Domácí

Ombudsman shrnuje pravidla pro placení poplatků za odpady pro Čechy žijící v zahraničí

12.06.2024
Případ rodiny dlouhodobě pobývající mimo Českou republiku vedl ombudsmana ke shrnutí základních pravidel spojených s poplatky za komunální odpad. V podobné situaci jako tato rodina se může ocitnout až 400 tisíc Čechů, kteří podle posledního sčítání lidu mají v Česku evidovaný trvalý pobyt, ale žijí v zahraničí. I ti totiž někdy musí poplatky za odpady v Česku platit. Měli by si proto vždy ověřit, jaký typ poplatku za odpady jejich obec vybírá, a koho od placení případně osvobozuje. Obecní úřad také mohou ve výjimečných případech požádat o prominutí poplatku.
Ilustrační snímek | Foto: ochrance.cz
V Česku existují dva druhy poplatku za komunální odpad. Obec ve vyhlášce určí, který z nich bude vybírat. Podle toho se pak liší, kdo a za co musí platit. Právě druh poplatku je pro lidi pobývající v cizině zásadní.

U "poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci" záleží na tom, zda člověk v obci skutečně žije. Výše poplatku se pak zpravidla odvíjí od objednaného objemu popelnic, případně od množství skutečně odkládaného odpadu. Tento poplatek v případě lidí za hranicemi nebývá problém.

Na druhou stranu u "poplatku za obecní systém odpadového hospodářství" nezáleží na množství produkovaného odpadu. Poplatníkem je každý, kdo má v obci evidovaný trvalý pobyt, tedy i lidé žijící ve skutečnosti v zahraničí.

Na povinnost platit tento druhý poplatek narazila i rodina, která se obrátila na ombudsmana. Konkrétně šlo o poplatky za dvě děti narozené a žijící s rodiči v zahraničí. V roce 2018, když bylo dětem dva a pět let, pro ně otec požádal o vydání osvědčení o českém státním občanství. Následoval automatizovaný proces: systém trvalý pobyt dětem zaevidoval na adresu otce, a to od data, kdy se narodily.

Magistrát následně začal za děti požadovat placení poplatků za odpady, a to již od roku 2017. Žádost otce o prominutí poplatků zamítl. "Dlouhodobě se zasazuji, aby v takových situacích obecní úřady poplatek promíjely. Rodiče nemohou zaevidování trvalého pobytu dětí k datu jejich narození nijak ovlivnit. To měl magistrát vzít v potaz při vyřizování žádosti otce o prominutí poplatků týkajících se dětí," vysvětlil ombudsman Stanislav Křeček.

Stejně jako ombudsman případ zhodnotil také krajský úřad. Na jeho popud pak svůj závěr změnil i magistrát. Poplatky nakonec vstřícně prominul za celé období mezi lety 2017 a 2021. Otec tak dostal zpátky víc než sedm tisíc korun, které za děti zaplatil.

"Příběh této rodiny jasně dokládá, jak důležité je, aby lidé znali pravidla a hlídali si své povinnosti. Ovšem zároveň, je i ukázkou toho, že život může přinášet nečekané situace a úřady musí posuzovat konkrétní okolnosti každého případu," uzavřel ombudsman. Poplatkům za odpady se podrobně věnuje v letácích na svých webových stránkách.

Zdroj: Veřejný ochránce práv

Další články z rubriky Domácí

MŽP: Spouštíme záchranný program pro raka kamenáče, našeho nejvzácnějšího a kriticky ohroženého raka

V České republice se vyskytuje šest druhů raků, pouze dva z nich jsou však původní. Jedná se o raka říčního a raka kamenáče. Rak kamenáč je vzácnější, jeho početnost výrazně klesá a bez aktivní péče o místa, kde dosud žije, hrozí úplné vymizení ...

CzechInvest upozorňuje na podvodné e-maily a zprávy

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest (dále jako "Agentura") varuje před případy, kdy se neznámí pachatelé nebo osoby s falešnou ident ...

Sněmovna ustanovila vyšetřovací komisi ke střelbě na fakultě v Praze, fungovat by měla půl roku

Při Poslanecké sněmovně začala dnes 12. července zvolením předsedy Pavla Kašníka fungovat vyšetřovací komise ke střelbě na Filozofické fakultě Univerz ...

Nákupem speciálního piva můžete podpořit sbírku na opravu parní lokomotivy Šlechtična

ČD Minibary, železniční muzeum v Lužné u Rakovníka a nově i restaurace Zastávka by Pivstro na plzeňském hlavním nádraží. Tam všude najdete pivní speci ...

Předseda vlády Fiala jednal s předsedou izraelského Knesetu Amirem Ohanou

Ve čtvrtek 11. července 2024 přijal ve Strakově akademii premiér Petr Fiala předsedu Knesetu Státu Izrael Amira Ohanu. Ten přijel do Česka na pozvání ...

DoporučujemeÚterý 16.7.2024
Počasí v ČR
Počasí v regionech »