InfoDnes.cz » Zpravodajství » Domácí

Na seznam hrdinů protikomunistického odboje přibylo 23 nových jmen

11.06.2024
V prostorách Armádního muzea Žižkov se včera uskutečnil slavnostní akt předání pamětních odznaků za aktivní odbojovou činnost proti komunistickému režimu. Významný ceremoniál byl věnován hrdinům třetího odboje, kteří svou odvahou a činností přispěli k boji za svobodu a demokracii.
Foto: mocr.army.cz
Dvacet tři pamětních odznaků se symbolickým nápisem "ODBOJ A ODPOR 1948-1989" spolu s dekrety předal účastníkům třetího odboje náměstek ministryně obrany Daniel Blažkovec, který ve svém úvodním projevu ocenil jejich odvahu a nasazení: "Připomínáme si zde hrdiny našeho národa, kteří se nesklonili před bezprávím a bojovali proti diktatuře, ať už se zbraní v ruce či bez ní."

Předání pamětních odznaků je součástí aplikace zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu, ve znění pozdějších předpisů, jehož cílem je dokumentovat a oceňovat zásluhy jednotlivců v boji proti komunismu v letech 1948 až 1989. Osvědčení uděluje Ministerstvo obrany již od roku 2011.

Dosud bylo přijato celkem 5 974 žádostí a vydáno 2 414 osvědčení. Podklady ministerstvo čerpá především z Archivu bezpečnostních složek, Národního archivu, případně dalších institucí. V případě potřeby dokumenty doplňuje o výpovědi svědků událostí.

Ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí se letos podařilo přijmout novelu zákona č. 28/2024 Sb., který odbojářům zabezpečí lepší životní podmínky ve stáří. Několik stovek našich hrdinů dosud pobíralo důchody v minimální výši. Díky novele zákona dostanou účastníci 2. a 3. odboje od státu důstojné penze.

"Třetí odboj je důležitou kapitolou naší historie a dnešní ceremoniál je důkazem, že hrdinství a obětavost jeho účastníků nezůstane nikdy zapomenuto. Musíme pokračovat v úsilí o zachování a šíření těchto příběhů, aby i budoucí generace mohly čerpat z odkazu našich předků," řekl na závěr akce náměstek Blažkovec.

Závěrem slavnostního shromáždění byla zmíněna jména osmi osob, které byly v poslední době uznány účastníky 3. odboje na základě návrhu občanských sdružení. Všem těmto hrdinům moderní doby zločinný komunistický režim zásadně změnil život a neměli dnes v sále nikoho blízkého, kdo by ocenění mohl převzít jejich jménem.

Na základě § 10 zákona č. 262/2011 Sb. o účastnících odboje a odporu proti komunismu ministryně obrany udělila pamětní odznak:

1. panu Čestmíru SUŠKOVI

za aktivní protikomunistickou činnost spočívající zejména v podpoře protirežimně laděné tvorby nezávislých tvůrců a představitelů subkultury ve veřejném prostoru v tehdejším Československu.

2. paní Veronice NĚMCOVÉ

za významnou protirežimní činnost spočívající především v rozmnožování a distribuci zakázaných tiskovin a dále v podpoře osob nespravedlivě stíhaných z politických důvodů.

3. panu Oliveru KUCKOVI

za dlouhodobou protikomunistickou činnost spočívající zejména v distribuci samizdatových materiálů a dále v působení v rámci Hnutí za občanskou svobodu.

4. panu Dušanu DVOŘÁKOVI

za vyvíjení protikomunistických aktivit spočívajících především v šíření ilegálních tiskovin a v zastávání občanských postojů oslabujících totalitní režim.

5. panu Jozefu SAKÁČOVI

za aktivní protirežimní činnost spočívající v prokazatelné snaze o navázání spolupráce se zpravodajskou službou demokratického státu.

6. paní Barboře BARABÁŠ ŠTĚPÁNOVÉ

za významnou protikomunistickou činnost spočívající zejména v podílu na založení Společnosti za veselejší současnost, která pomocí recese kritizovala politické poměry v tehdejším Československu.

7. panu Petru TOMANOVI

za intenzivní protirežimní činnost, která spočívala především v podílu na distribuci samizdatových tiskovin a v organizování nepovolených undergroundových koncertů.

8. panu Oldřichu TONINGEROVI

za aktivní protikomunistickou činnost spočívající zejména ve sběru podpisů pod petice a v aktivitách souvisejících s podporou režimem potlačované subkultury.

9. paní Beatrice LANDOVSKÉ

za soustavné protirežimní aktivity spočívající v publikování autorských textů v samizdatovém periodiku Revolver Revue a dále v působení v rámci nezávislé občanské iniciativy České děti.

10. paní Jaroslavě FRIČOVÉ

za dlouhodobou protikomunistickou činnost, která spočívala zejména v rozepisování a distribuci samizdatových tiskovin a v poskytování zázemí pro undergroundovou komunitu v tehdejším Československu.

11. paní Jiřině NEHYBOVÉ

za intenzivní protirežimní činnost spočívající zejména ve výrobě, přepisování a distribuci samizdatových materiálů a dále ve sběru podpisů pod petice na podporu politicky pronásledovaných osob.

12. panu Františku ŠÍROVI

za vyvíjení protikomunistických aktivit spočívajících zejména v rozšiřování nepovolených tiskovin a dále v podílu na organizaci koncertů undergroundových hudebních skupin.

13. panu Igoru LISOŇOVI

za dlouhodobou protirežimní činnost spočívající především v tvorbě a v šíření protikomunistických materiálů a dále za působení v nepovolené hudební skupině.

14. panu Davidu LOCHMANOVI

za intenzivní protikomunistické aktivity zaměřené na oblast nezávislé kultury vyvíjené v rámci Hnutí za občanskou svobodu.

15. panu Janu PAYNOVI

za významné protirežimní aktivity spočívající především ve spoluzaložení Hnutí za občanskou svobodu a v působení ve výborech této nezávislé občanské iniciativy.

16. panu Mirko HORÁČKOVI

za dlouhodobou protikomunistickou činnost spočívající zejména v rozmnožování a šíření samizdatových tiskovin a nahrávek režimem zakázaných hudebních skupin.

17. panu Vítězslavu ŠKORPILOVI

za soustavnou protirežimní činnost spočívající především v distribuci samizdatových materiálů, literárních a divadelních her a v pořizování fotografické dokumentace z undergroundových akcí.

18. paní Martě NOVOTNÉ

za vyvíjení protikomunistických aktivit spočívajících zejména ve výrobě a rozšiřování domácích samizdatových materiálů a exilové produkce.

19. paní Janě KUČEROVÉ

za dlouhodobou protirežimní činnost spočívající zejména v šíření samizdatu a v účasti na protestní hladovce na podporu odsouzených signatářů Charty 77 a členů Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných.

20. panu Aleši HRŇOVI

za aktivní účast na protikomunistickém odboji v zahraničí spočívající především v podílu na zasílání režimem zakázaných exilových tiskovin do tehdejšího Československa.

21. panu Josephu Yves VYHNALOVI

za aktivní protirežimní činnost spočívající především v přepisování nepovolených tiskovin a dále v podílu na vydávání samizdatové revue Mašličkový časopis.

In memoriam

22. panu Jaroslavu FÁBEROVI

za intenzivní protikomunistické aktivity spočívající zejména ve veřejných vyjádřeních zaměřených proti politice režimu a dále v rozepisování a distribuci dokumentů Charty 77.

23. panu Rudolfu ZEMANOVI

za vyvíjení dlouhodobých protikomunistických aktivit spočívajících především v působení v rámci Charty 77 a v podílu na vydávání samizdatových Lidových novin.

Zdroj: Ministerstvo obrany

Další články z rubriky Domácí

Polovina vozidel Českých drah je klimatizovaná, před létem prochází prohlídkou chladicího systému

Již více než 1 600 osobních vozů nebo vozů a článků elektrických a motorových jednotek Českých drah je na začátku letošního léta vybaveno klimatizací. Klimatizované vozy a jednotky obsluhují nejfrekventovanější spoje na páteřních dálkových i ...

Praktičtí lékaři pociťují horší spolupráci s pacienty spíše v Praze, ukazuje průzkum VZP

Všeobecná zdravotní pojišťovna ve spolupráci s agenturou ppm factum research s.r.o. zrealizovala na jaře průzkum mezi praktickými lékaři pro dospělé a ...

Čtvrtina českých řidičů přiznává, že při řízení čtou textové zprávy nebo sledují sociální sítě

Nevěnování se řízení je v Česku nejčastější příčinou nehod zaviněných řidičem motorového vozidla. Od ledna 2024 lze za držení telefonu nebo jiného hov ...

dTest otestoval složení energetických nápojů, některé obsahovaly více než 10 kostek cukru

Výživoví specialisté, psychologové i pedagogové v posledních letech varují před rostoucí oblibou energetických nápojů mezi dětmi. Důvodů pro to mají c ...

Ombudsman shrnuje pravidla pro placení poplatků za odpady pro Čechy žijící v zahraničí

Případ rodiny dlouhodobě pobývající mimo Českou republiku vedl ombudsmana ke shrnutí základních pravidel spojených s poplatky za komunální odpad. V po ...

DoporučujemeÚterý 18.6.2024
Počasí v ČR
Počasí v regionech »