InfoDnes.cz » Zpravodajství » Domácí

Čeští experti v Indonésii sdíleli zkušenosti z tuzemského registru znečištění

06.06.2024
Mezinárodní konference nevládních organizací Nexus3 (Indonésie) a Arnika (ČR) v Jakartě svedla dohromady experty, zástupce indonéské občanské společnosti, úřadů i akademických kruhů, aby představila přínosy takzvaných registrů úniků a transferů znečištění (PRTR). Tyto veřejné databáze emisí z průmyslových podniků průmyslové zátěže přírody a veřejného zdraví - u nás Integrovaný registr znečištění (IRZ) - pomáhají řadě zemí světa analyzovat znečištění a chránit před ním obyvatele, Indonésii však PRTR zatím chybí.
Foto: Nexus3 Foundation
Více než čtvrtmiliardová země se přitom potýká s rozsáhlým znečištěním, zejména ovzduší ve velkých městech. Odhaduje se, že jen v megalopoli Jakartě zkracuje zamoření vzduchu průměrnou délku života obyvatel o 2,5 roku, přispívá k tisícům předčasných úmrtí ročně a zhoršuje řadu chronických zdravotních problémů.

Indonésané jsou si problému vědomi, k přijetí účinných opatření jsou ale zapotřebí jasné a dostupné informace jak pro veřejnost, tak experty, politiky, úředníky a v neposlední řadě i zástupce samotného průmyslu. Tamější nevládní organizace proto dlouhodobě žádají spuštění registru, který by potřebná data důkladně shromažďoval, a hlavně transparentně poskytoval.

S tím má Česká republika zkušenost od roku 2002, kdy zákonem vznikl IRZ. Provozy napříč republikou do něj mají povinnost hlásit všechny relevantní úniky a přesuny více než devadesáti znečišťujících látek. Přínosy a fungování v Jakartě představil ministerský rada z resortu životního prostředí Eduard Hlavatý.

"PRTR nám umožňuje shromažďovat a poskytovat vzájemně srovnatelné údaje o znečištění vody, půdy a ovzduší i o znečišťujících látkách v odpadech. Registr tedy lze využít ke sledování trendů v různě velkých oblastech či hospodářských odvětvích či ke sledování rizik nebo k zajištění práva občanů na informace, které se často týkají jejich bezprostředního okolí," uvedl.

Nechyběl ani pohled průmyslu. Ten přinesl Radim Klimša, vedoucí odboru ochrany životního prostředí ze Třineckých železáren: "Registr vnímáme jako nástroj, který může snížit negativní dopady průmyslových provozů na životní prostředí. Jeho výhodou pro náš závod je, že jsme díky jeho zavedení získali podrobné údaje o polutantech, a můžeme se také porovnávat s ostatními provozy v rámci České republiky. Z měření je zřejmé, že emise znečišťujících látek se zavedením PRTR výrazně snížily."

Konference ovšem přinesla i konkrétní data o Indonésii. "Představili jsme výsledky naší dlouhodobé spolupráce s indonéskými partnery, studii založenou na zkoumání vzorků z ohnisek znečištění. Například vzorky půdy a sedimentů z okolí zdejší skládky Bantar Gebang prokázaly významné znečištění těžkými kovy, jako je zinek, olovo nebo měď," shrnul odborník na toxické látky v životním prostředí z Arniky, Jindřich Petrlík.

Nevládní organizace na konferenci také představily webovou aplikaci evidující znečištěním zvlášť zasažená místa po celé Indonésii. Yuyun Ismawati, přední indonéská ochránkyně životního prostředí a spoluzakladatelka Nexus3 podotkla, že aplikace názorně ukazuje, jak o zvláště znečištěná místa není nouze.

"Jsme rádi, že se nám podařilo propojit řadu hlasů odborníků a občanů, kteří se shodují, že veřejnost má právo vědět o přítomnosti potenciálně nebezpečných látek v životním prostředí. Nově navázané vztahy staví základy, které snad povedou až ke skutečně funkčnímu a transparentnímu PRTR v Indonésii," uzavřela.

Další řečnice a řečníci z Indonésie zdůraznili, že země již několik elektronických systémů evidence znečištění zavedla, ale pouze s omezeným přístupem veřejnosti. Vědci, místní komunity i občanská společnost jako taková se tak stále potýká s potížemi při získávání spolehlivých a úplných údajů.

Že se snahy občanů o zavedení transparentního registru znečištění neomezují na Indonésii, potvrdila Penchom Saetang, výkonná ředitelka thajské environmentální organizace EARTH, jež o PRTR v zemi usiluje již dlouhé roky. Naopak další příklad dlouholetého fungování registru představil Won Kim, odborník z wonjinského Institutu pro pracovní a environmentální zdraví z Jižní Korey.

Zdroj: Arnika

Další články z rubriky Domácí

dTest otestoval složení energetických nápojů, některé obsahovaly více než 10 kostek cukru

Výživoví specialisté, psychologové i pedagogové v posledních letech varují před rostoucí oblibou energetických nápojů mezi dětmi. Důvodů pro to mají celkem dost. Energetický nápoj si děti mohou koupit stejně snadno jako limonádu, přestože jim může ...

Ombudsman shrnuje pravidla pro placení poplatků za odpady pro Čechy žijící v zahraničí

Případ rodiny dlouhodobě pobývající mimo Českou republiku vedl ombudsmana ke shrnutí základních pravidel spojených s poplatky za komunální odpad. V po ...

České válečné veterány na oslavy Dne D nečekaně přepravily vrtulníky spojenců

Druhováleční veteráni Jiří Kafka a Charles Strasser se zúčastnili oslav 80. výročí vylodění v Normandii. Jejich cesta byla nezapomenutelná a plná dram ...

Kyberšmejdi hledají další cesty, jak zneužít klienty zdravotních pojišťoven

VZP ČR zaznamenala další formu podvodných zpráv, které mohou důvěřivým lidem vysát účet. Rozesílány jsou na mobilní telefony, a to přímo s odkazem na ...

MVM získala podíl v jednom z největších podmořských nalezišť zemního plynu na světě

Skupina MVM uzavřela s ázerbájdžánským státním podnikem Southern Gas Corridor CJSC (SGC) smlouvu o prodeji a koupi 5% podílu v podmořském plynovém lož ...

DoporučujemePátek 14.6.2024
Počasí v ČR
Počasí v regionech »