InfoDnes.cz » Zpravodajství » Magazín » Byznys

Pasivní investování s pomocí robotických platforem

28.05.2024
Rozvoj moderních technologií nabízí nové příležitosti k pasivnímu investování jako způsob růstu kapitálu s minimální potřebou sledování trhu. Tento styl investování se opírá o vytvoření diverzifikovaného portfolia a jeho dlouhodobé udržování bez nutnosti častého obchodování. Tyto strategie pasivního investování, kde robo advisory hrají klíčovou roli, jsou pro investory vysoce efektivní a šetří čas.
Foto: S. Sailor
A jak funguje robo advisor, jedná-li se o digitální platformu? V reálném čase automatizuje investiční proces. Umožňuje služby jako je automatické vyvažování portfolia a optimalizaci daní, a to za nižší poplatky než tradiční poradci. Díky přístupnosti a nízkým nákladům jsou tyto platformy ideální pro nováčky i zkušené investory, kteří chtějí své investice spravovat jednoduše a efektivně.

Pro ty, kteří hledají průvodce pro pasivní investování, nabízejí robo advisory možnost definovat investiční cíle a úroveň přijatelného rizika prostřednictvím online dotazníků. Algoritmy poté na základě odpovědí vytvářejí a spravují investiční portfolio, které se pravidelně přizpůsobuje tržním podmínkám bez nutnosti lidského zásahu. Tyto technologie také pomáhají eliminovat emocionální sklony, což vede k racionálnější rozhodování o investicích.

Základní principy pasivního investování


Pasivní investování, strategie zaměřená na dlouhodobý růst hodnoty investic, je považována za jednu z nejlepších investic pro ty, kteří hledají stabilní výnosy bez aktivního zasahování do trhu. Co přesně znamená pasivní investiční přístup? Jedná se o metodu s minimálními zásahy ze strany investorů, která je založená na výběru indexových fondů, které odrážejí složení a výkon širokých tržních indexů.

Pasivní investování má za cíl dosáhnout výnosů srovnatelných s celkovým trhem, aniž by bylo nutné pravidelně kupovat nebo prodávat akcie. Tento přístup snižuje náklady a komplikace spojené s tradičním investováním a umožňuje investorům se více soustředit na dlouhodobé finanční cíle.

Klady pasivního investování:
1. Nižší náklady: Pasivní fondy mají nižší správní poplatky, což znamená, že více peněz zůstává investováno.
2. Efektivita: Snižují potřebu neustálého sledování trhu.
3. Diverzifikace: Poskytují širokou diverzifikaci, která pomáhá snížit riziko.

Zápory pasivního investování:
1. Omezená kontrola: Investoři nemají kontrolu nad jednotlivými složkami svého portfolia.
2. Závislost na trhu: Celkový výnos je přímo závislý na výkonu trhu.
3. Omezený potenciál nadprůměrného výnosu: Pasivní investování sleduje index, což znamená, že nenabízí možnost výrazně překonat trh.

Krátce řečeno se jedná o jednoduchý a nízkonákladový způsob, jak se zapojit do investování, pokud jste spokojeni s výnosy, které odpovídají celkovému tržnímu výkonu.

Role robotizovaných platforem v pasivním investování


Robo-advisory zásadně zjednodušují pasivní investování díky automatizaci správy investičních portfolií. S využitím pokročilých algoritmů a technologií tato digitální řešení poskytují personalizované finanční poradenství s minimálním zapojením uživatelů. Investiční platformy jako Betterment a Wealthfront se ukazují jako klíčoví hráči v této oblasti, nabízejí široké možnosti pro různé investiční potřeby a preferované strategie.

Příklady platforem:


Betterment: Tato platforma patří mezi přední v oblasti robo-advisory a nabízí automatizované služby jako jsou pravidelné vklady, obchodování, rebalancování portfolia a výběr investic. Umožňuje uživatelům snadno spravovat svá investiční portfolia a přizpůsobit je svým finančním cílům a toleranci k riziku.
Wealthfront: Také jedna z předních platforem v robo-advisory, poskytuje podobné služby jako Betterment. Wealthfront je známý svými pokročilými funkcemi pro automatizované investování a tax-loss harvesting, které pomáhají optimalizovat daňové zatížení.
Revolut: Nabízí přístup k akciím a ETF bez potřeby vysokého kapitálu, čímž se otevírá investování široké veřejnosti. Revolut umožňuje investice v rámci jednoduchých a rychlých transakcích a navíc nabízí přehledné uživatelské rozhraní, což je ideální pro začínající investory.
M1 Finance: Se odlišuje svým systémem "pie", který umožňuje uživatelům sestavit portfolio podle svých specifických představ. Nabízí personalizaci investic a automatizované rebalancování, což investorům umožňuje lépe ovládat, jak jsou jejich peníze investovány.Algoritmy a technologie


Robo-advisory platformy využívají sofistikované algoritmy pro automatizovanou rebalanci portfolia, které neustále monitorují a přizpůsobují investiční portfolio tak, aby zůstalo v souladu s tržními podmínkami a osobními preferencemi klienta.Tento proces zahrnuje techniky jako tax-loss harvesting a automatické reinvestování dividend, které pomáhají maximalizovat návratnost investic a minimalizovat daňové zatížení.

Například světoznámá firma Revolut demonstruje, jak moderní technologie mění přístup k investování. Revolut, primárně známý jako fintech společnost nabízející bankovní služby, expandoval do oblasti investování s cílem poskytovat jednoduché a přístupné investiční řešení pro širokou veřejnost.

Revolut umožňuje uživatelům investovat do širokého spektra aktiv, včetně akcií, dluhopisů a kryptoměn přímo z mobilní aplikace. Tato platforma nabízí možnost nakupovat frakční akcie, což znamená, že investoři mohou vlastnit část akcie společnosti bez nutnosti kupovat celou akcii, což je ideální pro ty s menším investičním kapitálem. Za zmínku určitě stojí, že jednou z nejzajímavějších frakčních investičních příležitostí loňského roku 2023 na Revolutu bylo odvětví online zábavního průmyslu, kde slovenské kasina od našich východních sousedů vykazovala extrémní růst. To umožnilo i investorům z České republiky s nižšími počátečními vklady aktivně vstoupit do rychle se rozvíjejícího online sektoru.

Výhody používání robotizovaných platforem


Robotizované platformy pro investování přinášejí mnoho výhod, zvláště v oblastech efektivity správy investic a minimalizace chyb. Díky pokročilým algoritmům a investování s AI (umělou inteligencí), tyto platformy automatizují mnoho procesů, které by jinak vyžadovaly lidský zásah. To nejen zvyšuje přesnost, ale i snižuje možnost lidských chyb, což může vést k lepším investičním rozhodnutím a lepšímu výkonu portfolia.

Navíc, automatizace a efektivní nákladová funkce těchto platforem umožňují snížení nákladů spojených s investováním. Tradiční investiční poradenství často zahrnuje vysoké poplatky a komplexní struktury poplatků, které mohou odradit drobné investory. Naproti tomu robotizované platformy nabízí transparentní a často mnohem nižší poplatky, což je důležitý prvek pro účelové členění nákladů. To umožňuje široké veřejnosti přístup k investičním službám, které byly dříve dostupné pouze bohatým jedincům nebo velkým institucím.

Díky těmto přednostem jsou tyto platformy ideální pro širokou škálu investorů, od začátečníků po zkušené jedince, kteří hledají efektivnější a dostupnější způsob, jak spravovat své investiční portfolio. Dále tak zvyšují dostupnost investování, což umožňuje více lidem ukládat své peníze s potenciálem na vyšší výnosy, a to vše s nižšími poplatky a menším rizikem chyb.

Omezení a potenciální rizika


Přestože robo advisory nabízí mnoho výhod, existují také určitá rizika investování a omezení, která je třeba zvážit. Jedním z hlavních nedostatků je omezená personalizace investičních strategií. Tyto platformy sice poskytují personalizované portfolio na základě odpovědí ve vstupním dotazníku, však nemohou plně zohlednit jedinečné finanční situace nebo měnící se osobní okolnosti investorů na takové úrovni, jakou nabízí tradiční finanční poradci.

Dalším klíčovým tématem je nezbytná debata o aktivní vs pasivní bezpečnosti investic. Tyto platformy jsou zaměřené na pasivní investování, které ale nemusí být vždy nejlepší strategie ve volatilních nebo klesajících trzích. Aktivní správa portfolia, kterou nabízejí tradiční metody, může nabízet lepší ochranu kapitálu během tržních turbulencí.

Rovněž je důležité mít na paměti, že i přes sofistikované algoritmy a automatizaci mohou robotizované platformy nést i další specifická rizika investování, jako jsou technická selhání nebo chyby v algoritmech, které mohou potenciálně vést k očekávaným ztrátám.

Výběr robotizované platformy - srovnání platforem: Betterment, Wealthfront, M1 Finance a Revolut


Při výběru je důležité zvážit různé faktory, včetně poplatků za správu, dostupných investičních nástrojů a minimálních investičních částek. Zde je srovnání čtyř populárních platforem:

Betterment:
- Poplatky: 0.25% za Digital účet, 0.40% za Premium účet s minimálním zůstatkem 100,000 dolarů.
- Minimální investice: Žádná minimální částka pro začátek investic.
- Vlastnosti: Automatizovaný portfolio management, sociálně odpovědné investice, tax-loss harvesting.

Wealthfront:
- Poplatky: Jednotná sazba 0.25% z celkové částky spravovaných aktiv.
- Minimální investice: 500 dolarů pro zahájení investic.
- Vlastnosti: Rozsáhlé možnosti pro tax-loss harvesting, automatické rebalancování a možnost půjčky proti portfoliu.

M1 Finance:
- Poplatky: Žádné poplatky za správu účtu, předplatné M1 Plus za 125 dolarů ročně pro další výhody.
- Minimální investice: 100 dolarů.
- Vlastnosti: Vysoká míra přizpůsobení portfolia, možnost investice do individuálních akcií a ETF.

Revolut
- Poplatky: Revolut účtuje transakční poplatky ve výši $0.000166 za akcii při prodeji, s minimálním poplatkem $0.01 a maximálním $8.30.
- Minimální investice: Nejsou k dispozici specifické informace o minimálních částkách pro zahájení investic.
- Vlastnosti: Nabízí investice do akcií a kryptoměn, s flexibilními účty pro různé úrovně předplatného od základního po exkluzivní účty s rozšířenými funkcemi.

Každá z těchto platforem má své jedinečné vlastnosti a poplatkové struktury, které je třeba zvážit při rozhodování, která je pro vás nejlepší. M1 Finance nabízí atraktivní možnost pro ty, kteří preferují nulové správní poplatky a vysokou míru přizpůsobení. Naproti tomu Betterment a Wealthfront nabízejí rozsáhlejší automatizované poradenství a pokročilé daňové strategie, které mohou být vhodné pro investory hledající komplexnější služby. Revolut poskytuje jednoduchý přístup k akciím a kryptoměnám, ale je třeba brát v úvahu vyšší poplatky za prodej.

Význam výběru správného robo advisors a pohled do budoucnosti


Při výběru platformy pro pasivní investování je klíčové najít takovou, která nejenže splní vaše aktuální finanční cíle a potřeby, ale která je také připravena na budoucí vývoj ve světě investic. Správná volba může významně ovlivnit vaše dlouhodobé finanční zdraví a růst.

Analytici předpovídají, že v nadcházejících letech dojde k dalšímu vývoji a sofistikaci robotizovaných investičních platforem. Očekává se, že díky pokroku v oblastech jako umělá inteligence a strojové učení budou tyto platformy schopny nabízet ještě personalizovanější a efektivnější investiční řešení. To zahrnuje lepší algoritmy pro automatické rebalancování portfolií, pokročilé strategie pro minimalizaci daní a zlepšené nástroje pro predikci tržních trendů.

Autor: S. Sailor
Fotogalerie:

Další články z rubriky Byznys

Zlepšete svou online přítomnost s efektivní SEO optimalizací

V dnešní digitální době je důležité, aby vaše podnikání bylo vidět online. Jedním z nejefektivnějších způsobů, jak zvýšit svou online viditelnost, je SEO optimalizace. SEO, neboli optimalizace pro vyhledávače, je soubor technik a strategií, které ...

Škoda Group vykázala meziroční nárůst tržeb o 81%

Růst tržeb i objemu výroby - takových výsledků dosáhla Škoda Group v roce 2023. Skupina vykázala meziroční nárůst tržeb o 81 % na 1,382 miliardy eur. ...

Mobilní sklad? Ale také přístřešek na auto či kolo. To vše je skladový kontejner!

Provozujete e-shop a sháníte prostory na skladování zboží, které máte ve své nabídce? Nemáte kde uskladnit zahradní techniku, kola, nebo motorku? Ve v ...

Společnost TQM převzala sedm nových vozidel Scania

Společnost TQM - holding s.r.o. i letos přistupuje k pravidelné každoroční obnově a rozšíření vozového parku nákladní dopravy. Rozhodla se pro nákup č ...

Bankee.cz - Rychlé financování pro váš byznys

Hledáte rychlý a snadný způsob, jak získat financování pro váš byznys? Bankee.cz nabízí podnikatelské půjčky na cokoliv, které jsou schváleny do 72 ho ...

DoporučujemeSobota 22.6.2024
Počasí v ČR
Počasí v regionech »