InfoDnes.cz » Zpravodajství » Domácí

Ministerstvo zdravotnictví spolu s Českou společností paliativní medicíny spouští Projekt Standardizace paliativní péče v ČR

14.05.2024
Ministerstvo zdravotnictví spustilo 1. května projekt Standardizace paliativní péče v České republice. Navazuje na předchozí dva úspěšně realizované projekty zaměřené na zvýšení dostupnosti zdravotních služeb v oblasti paliativní péče v nemocnicích akutní a následné péče i domácí specializované péče. Jedná se o reakci na narůstající demografické stárnutí obyvatel. Projekt je realizován v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus spolufinancovaného Evropskou unií z Evropského sociálního fondu plus, bude trvat celkem 36 měsíců a bude na něj vynaloženo 24 milionů korun.
Ilustrační snímek | Foto: pixabay.com
Objem a potřeba paliativní péče z dostupných demografických dat i struktury chronické nemocnosti české populace jsou dobře predikovatelné. V současné době se ročně jedná přibližně o 65 000 tzv. očekávatelných úmrtí, u nichž by z pohledu zvýšení kvality péče na konci života bylo vhodné zajistit nějakou formu obecné paliativní péče, z toho u přibližně 20 000 umírajících je nutná dostupnost paliativní péče specializované.

"Podpora paliativní péče je jednou z velkých priorit Ministerstva zdravotnictví. Proto tuto oblast razantně podporuji mj. i v úhradové vyhlášce. Že jsou projekty jako nezbytné, je zřejmé i vzhledem k predikcím Českého statistického úřadu ohledně stárnutí české populace a s ním spojený vzrůstající počet chronicky nemocných, kteří v závěru života potřebují využít některou z forem paliativní péče. Výstupy tohoto projektu povedou k zajištění lepší dostupnosti a zlepšení kvality paliativní péče," řekl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

"Cílem projektu je zlepšení dostupnosti a kvality paliativní péče ve všech regionech ČR prostřednictvím vytvoření konsenzuální Strategie rozvoje paliativní péče pro dospělé a dětské pacienty do roku 2035 a navazujících dokumentů v podobě dvou implementačních plánů pro realizaci Strategie - zvlášť pro dospělé a dětské pacienty a Doporučeného postupu pro identifikaci pacientů s potřebami paliativní povahy v primární péči," dodala ředitelka odboru zdravotní péče Venuše Škampová. To umožní řízený rozvoj služeb, smysluplnou alokaci zdrojů, plánování a podporu rozvoje odborných kapacit, nastavení kvalitativních i kvantitativních parametrů systému péče, snížení regionálních rozdílů a další potřebné změny. V důsledku pomůže rozvoji paliativní péče tak, aby tato byla na náležité odborné úrovni dostupná všem, kteří ji potřebují.

"Součástí projektu je kromě zlepšení dostupnosti a kvality paliativní péče ve všech regionech ČR rovněž snaha cílit na rozšíření tématu paliativní péče do obecného povědomí a širokou informovanost o krocích podnikaných v rámci rozvoje paliativní péče mezi odbornou veřejností a relevantními stakeholdery," dodal předseda České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP Ondřej Kopecký.

Dalším výstupem projektu bude Doporučený postup identifikace pacientů s potřebami paliativní povahy v primární péči. Nově vytvořený Doporučený postup by měl přispět k včasné identifikaci pacienta praktickým lékařem se závažným život limitujícím či ohrožujícím onemocněním v jakémkoliv věku a k rozpoznání kontextu, ve kterém se objevují nové potřeby pokročile nemocných v závěrečném období života. Praktičtí lékaři budou seznámeni s tímto Doporučeným postupem před pilotním ověřím prostřednictvím vzdělávacího programu. Doporučený postup by měl pomoci nejen s identifikací pacienta, ale i vhodné komunikace s pacientem a zajištěním vhodné formy paliativní péče.

Po tomto pilotním testování bude Doporučený postup upraven tak, aby byl využitelný do praxe pro všechny praktické lékaře. Minimálně 80 % praktických lékařů pro dospělé a praktických lékařů pro děti a dorost bude následně informováno o vzniku Doporučeného postupu identifikace pacientů s potřebami paliativní povahy v primární péči prostřednictvím datové schránky.

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví

Další články z rubriky Domácí

Moody's potvrdila rating Českých drah v investičním pásmu se stabilním výhledem

Mezinárodní ratingová agentura Moody‘s potvrdila rating Českých drah, a to na úrovni Baa2 v investičním pásmu, se stabilním výhledem. Renomovaná ratingová agentura ocenila především silné postavení společnosti na českém železničním trhu a ...

Úřad vlády se tradičně zapojí do festivalu Open House

Do jubilejního 10. ročníku festivalu pražské architektury Open House se Úřad vlády ČR zapojí otevřením Hrzánského paláce v sobotu 18. května a v neděl ...

ČOI: Hračka na baterie AKU vrtačka T1401 představuje vážné riziko pro životní prostředí

Česká obchodní inspekce zjistila, že na vnitřním trhu je v nabídce výrobek, který představuje vážné riziko kvůli možnému znečištění životního prostřed ...

Ohňostroje jsou pro ptáky vážným ohrožením, ČIŽP za ně může uložit pokutu

Panika, narušení odpočinku a sociálních vazeb, zvýšené riziko úrazů a úhynu - to jsou jen některé z negativních dopadů ohňostrojů na živočichy. Nejvíc ...

Spotřebitelská organizace dTest podala stížnost na Temu

Čínské online tržiště Temu působící na trhu od roku 2023 se těší velké popularitě mezi spotřebiteli. Jen v EU má totiž přes 75 milionů uživatelů měsíč ...

DoporučujemePondělí 27.5.2024
Počasí v ČR
Počasí v regionech »