InfoDnes.cz » Zpravodajství » Domácí

Česká pošta v loňském roce výrazně zlepšila své hospodaření

15.04.2024
Ztráta České pošty za minulý rok se oproti roku 2022 snížila téměř o miliardu korun. Procentuálně se hospodářský výsledek zlepšil téměř o 60 %. Managementu České pošty se tak podařilo otočit dlouhodobý trend narůstajících ztrát. Letošní plán počítá s dalším výrazným zlepšením a nejpozději od roku 2026 by již transformovaný podnik měl vstoupit do éry ziskového hospodaření. Těchto výsledků se daří dosáhnout díky řadě stabilizačních opatření; k těm nejzásadnějším loni patřilo snížení počtu kmenových zaměstnanců, optimalizace pobočkové nebo listovní doručovací sítě a také proběhlo několik vln dílčích provozních úspor napříč celým podnikem.
Ilustrační snímek | Foto: ČP
Skupina České pošty, kam patří také ČP Security, hospodařila v roce 2023 se ztrátou 744 mil. Kč. Samotná Česká pošta vykázala ztrátu 756 mil. korun. V roce 2022 přitom dosáhla ztráta České pošty 1,751 mld. korun a plán pro rok 2023 původně počítal se ztrátou ve výši 1,490 mld. korun. V porovnání s rokem 2022 se tak hospodářský výsledek před zdaněním zlepšil o 995 mil. korun.

Provozní výnosy vč. ČNUS a prodejů majetku vzrostly z 18,866 na 19,037 mld. korun (+0,9 %) a naopak provozní náklady bez odpisů klesly z 19,750 na 19,114 mil. korun (-3,2 %). Pozitivně se vyvíjely i finanční operace, jejichž výsledek se meziročně zlepšil o 199 mil. korun.

Tržby z prodeje služeb vzrostly meziročně o 694 mil. korun (+4,4 %). Vzrostly především výnosy z Datových schránek (+322 mil. korun), když po upgradu technické infrastruktury informačního systému pro datové schránky došlo ke zvýšení úhrady za provoz tohoto systému na kompenzaci růstu souvisejících nákladů.

Významně vzrostly též výnosy z poštovního provozu (+229 mil. korun). Hlavní měrou se na tom podílely výnosy z vnitrostátních listovních zásilek (+359 mil. korun). Rostoucí trend se podařilo udržet také u hotovostních služeb (+17 mil. korun), svozu balíků (+13 mil. korun), nebo celního deklarantství (+11 mil. korun).

K poklesu výnosů došlo naopak u vnitrostátních balíků (-112 mil. korun). Počet přepravených balíku sice loni o 5,7 % vzrostl, ale zároveň se zvětšil podíl levnějších balíků (Do Balíkovny, E-commerce z Číny).

Meziročně nižší byly dále výnosy z mezinárodních odchozích zásilek (-79 mil. korun) nebo roznášky informačních a propagačních materiálů (-38 mil. korun). Výnosy z obstaravatelské činnosti vzrostly meziročně o 128 mil. korun, a to zejména u prodeje finančních produktů skupiny ČSOB (+103 mil. korun). Rostly i výnosy z provozu kontaktních míst pro prodej služeb ČEZ (+58 mil. korun).

Za poklesem provozních nákladů stojí v první řadě úspora v osobních nákladech (-672 mil. korun) díky snížení počtu kmenových zaměstnanců v rozsahu 2530 plných úvazků (tzn. o 10,8 %). Opačný vliv na výši osobních nákladů mělo naopak navýšení tarifních mezd od dubna 2023. Průměrná mzda se tak zvýšila o 5,8 %.

K meziročnímu poklesu nákladů došlo též ve spotřebě materiálu (-202 mil. korun). Zde byl hlavním důvodem pokles nákladů na pohonné hmoty (-144 mil. korun) zejména vlivem nižších cen, který byl částečně vyvážen náklady na outsourcing nákladní přepravy. Opačně se vyvíjely náklady na energie (+109 mil. korun), kde se projevil růst cen.

Směřujeme k vyrovnanému výsledku hospodaření a dokončení přípravy transformace


Pozitivní vliv stabilizačních opatření se projeví i na výsledku hospodaření letošního roku. Kladně jej bude ovlivňovat také pokračující prodej nepotřebného nemovitého majetku. Finanční plán České pošty pro rok 2024 aktuálně počítá s mírným poklesem výnosů, dalším snížením provozních nákladů a výslednou ztrátou již jen ve výši 130 mil. korun bez dopadů aktivit, které plánujeme realizovat v případě získání transformačního financování. V nákladech je již zohledněno plošné zvýšení mezd o 10 %, ke kterému dojde od září letošního roku, a stejně tak i náklady na postupně probíhající obnovu vozového parku.

Podstatou transformace je oddělení veřejnoprávních poštovních služeb pod hlavičkou Česká pošta a komerčních logistických služeb pod hlavičkou Balíkovna. Cílem transformace je stabilizovat hospodaření České pošty a dlouhodobě rozvíjet její služby coby kontaktního místa mezi občanem a státem. K tomu bude Česká pošta využívat celostátní síť 2 900 poboček a přes 4 000 doručovatelů v terénu.

"Za výrazné zlepšení hospodaření bych rád poděkoval všem spolupracovníkům. Celý náš tým tvrdě pracuje na plnění úkolů transformačního plánu a přípravě České pošty na rok 2025. Rozdělení veřejných a komerčních služeb vytvoří transparentní prostředí, kdy stát bude vždy přesně vědět, jaké služby pro občany od České pošty nakupuje a nakolik je to efektivní," objasňuje smysl transformace generální ředitel České pošty Miroslav Štěpán.

Zdroj: Česká pošta

Další články z rubriky Domácí

On-line služby objednalo v červnu nejvíce Čechů v letošním roce

Nákup služeb v on-line prostředí provedlo nejvíce spotřebitelů v dosavadním průběhu roku. Podle pravidelného výzkumu Asociace pro elektronickou komerci (APEK) to v červnu bylo více než 28 % internetových uživatelů. V předchozích měsících byla ...

Ordinace Armády spásy významně přispívají k ochraně veřejného zdraví

Hlavním cílem zpřístupnění zdravotní péče lidem bez domova je bezpochyby zlepšení jejich zdravotního stavu. Nesmíme ale také zapomínat na fakt, že v p ...

ČEZ v 1. pololetí postavil téměř stovku nových veřejných dobíjecích stojanů pro elektroauta

Takřka 100 nových dobíjecích stojanů, celkový výkon všech stanic téměř 58 MW a více než 50procentní meziroční růst celkově načerpané bezemisní elektři ...

Vláda se bude zabývat technickým zhodnocením darovaných vrtulníků systému H-1

Na středečním zasedání vlády se budou ministři zabývat technickým zhodnocením 8 kusů vrtulníků systému H-1 darovaných České republice Spojenými státy ...

Kultura hlásí více než desítiprocentní nárůst návštěvnosti

Návštěvnost kulturních zařízení vzrostla podle předběžných údajů Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu (NIPOS) v roce 2023 o víc ...

DoporučujemeStředa 24.7.2024
Počasí v ČR
Počasí v regionech »