InfoDnes.cz » Zpravodajství » Domácí

Vláda navrhla pravidla, jak zaručit důstojné důchody účastníkům protikomunistického odboje, a schválila koncepci rozvoje školství do roku 2027

21.12.2023
Vláda Petra Fialy se ve středu 20. prosince 2023 sešla k poslednímu řádnému zasedání v letošním roce. Schválila mimo jiné návrh na legislativní záruku důstojných důchodů pro osoby, které byly obětí komunistické perzekuce, přijala novou koncepci výstavby Armády ČR do roku 2035 a odsouhlasila i návrh úpravy trestního zákoníku v oblasti trestného činu znásilnění. Naplánovala také své úkoly v legislativní oblasti v příštím roce a schválila dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky do roku 2027, což je zásadní strategický dokument pro české školství.
Foto: vlada.gov.cz
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky do roku 2027 vychází ze Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+. Přináší harmonogram plnění konkrétních opatření a podněty pro krajské plány i plány škol, které mají zajistit kvalitní a dostupné předškolní vzdělávání, moderní základní vzdělávání pro 21. století, všeobecné a odborné vzdělávání pro uplatnění v dalším studiu i v praxi či rovný přístup a efektivní podporu pro všechny žáky bez rozdílu.

"Je to důležitý dokument, který mění naše školství správným směrem. Dlouhodobý záměr má tři priority. Jednou jsou děti a mládež, jejich osobnostní rozvoj, motivace pro celoživotní učení. Druhou prioritou jsou školy a pedagogové tak, abychom tu měli dobře vzdělané, připravené a motivované pedagogy. A třetí prioritou je efektivní systém školství. Potřebujeme systém, který je skutečně efektivní systém a založený na odpovědnosti za výsledky," shrnul cíle nové koncepce předseda vlády Petr Fiala.

Za důležité a do budoucna pozitivní pro rodiče i děti je podle premiéra Fialy plánovaná zásadní proměna středního školství. "Musíme měnit strukturu středního školství v souladu s tím, jak se vyvíjí společnost, co potřebují naši mladí lidé. Potřebujeme posílit všeobecnou větev středoškolského vzdělávání a dát žákům a studentům možnost výběru oborů, které je opravdu připraví na kariéru, na další studium," poznamenal předseda vlády.

"Bez kvalitního vzdělávání bychom nemohli být úspěšnou společností a nemohli bychom udržet a zlepšovat naši prosperitu v příštích letech. Proto jsem rád, že jsme dnes tento důležitý dokument mohli ve vládě schválit," dodal premiér Fiala. Podrobnosti naleznete v tiskové zprávě Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Vláda projednala návrh novely zákona o účastnících odboje a odporu proti komunismu a zákona o důchodovém pojištění, jejímž cílem je naplnit slib, jenž členové vlády dali lidem, kteří byli za komunismu perzekvováni za své politické názory a postoje a dnes kvůli tomu pobírají nespravedlivě nízký důchod. Návrh nastavuje pro tyto osoby nový mechanismus výpočtu důchodů, který mimo jiné vypouští podmínku splnění potřebné doby pojištění pro přiznání důchodu a vyměřuje držitelům osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu zaručený starobní důchod ve výši odpovídající průměrnému starobnímu důchodu. Změny budou provedeny automaticky bez nutnosti o ně žádat. Více v tiskové zprávě Ministerstva práce a sociálních věcí.

Kabinet schválil také novou koncepci výstavby Armády ČR do roku 2035. Přepracovaná koncepce, která měla původně platit do roku 2030, zohledňuje výrazné změny bezpečnostního prostředí, k nimž došlo mimo jiné po ruském vpádu na Ukrajinu, úkoly armády v rámci obranného systému státu i požadavky obranného plánování NATO a EU, reflektuje aktuální stav české armády i nástup technologií měnících charakter vedení války. Počítá také už s vládou schváleným navýšením výdajů na obranu na dvě procenta HDP. Koncepce stanovuje šest strategických cílů výstavby armády, které se týkají investic do rozvoje lidského kapitálu, posilování připravenosti, nasaditelnosti a udržitelnosti armády, digitalizace systému velení a řízení, účinného působení ve všech operačních doménách, prohlubování mezinárodní spolupráce a rozvoje interoperability a inovací a zavádění nových moderních technologií. Podrobnosti obsahuje tisková zpráva Ministerstva obrany.

Vláda odsouhlasila také návrh na změnu v trestním zákoníku, která nově definuje trestný čin znásilnění. Místo silou vynuceného pohlavního styku má být za tento trestný čin nově považován jakýkoli nekonsensuální pohlavní styk podle principu Ne znamená ne. Novela zakotvením výslovné definice bezbrannosti ošetřuje i případy, kdy oběť znásilnění není schopna sama projevit svobodnou vůli, a vyčleňuje méně závažné prohřešky do samostatného nového trestného činu sexuálního útoku. Více v tiskové zprávě Ministerstva spravedlnosti.

Kabinet projednal a schválil také svůj plán legislativních prací na příští rok. Zahrnuje celkem 92 legislativních úkolů včetně 13 návrhů nových zákonů a 48 návrhů novelizací stávající legislativy. Část těchto změn souvisí s nutnou harmonizací českého práva s evropskými předpisy, ale vláda chce změnami i naplnit další sliby obsažené v jejím programovém prohlášení, jako jsou třeba novela zákona o zadávání veřejných zakázek, návrh zákona o řízení a kontrole veřejných financí nebo dvě samostatné novely zákona o ochraně přírody, kterými plánuje vyhlásit národní park Křivoklátsko a CHKO Soutok na Dyji.

Vláda rozhodla také v souladu s požadavky zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině o navýšení maximální částky příspěvku rodičů na provoz dětské skupiny v případech, v nichž je financování této služby zajišťováno s využitím příspěvku na provoz dětské skupiny, a to ze stávajících 4 720 na 5 059,84 koruny. Podle zákona musí vláda k navýšení přistoupit vždy, když v rozhodném období dojde k růstu úhrnného indexu spotřebitelských cen za domácnost celkem zjištěného Českým statistickým úřadem alespoň o 5 procent. Podle údajů ČSÚ spotřebitelské ceny v daném období stouply o 7,2 procenta.

Vláda schválila i nové nařízení o započitatelných nákladech na bydlení a ubytování pro účely stanovení nároku na humanitární dávku a její výše, které se týká tzv. zranitelných cizinců s udělenou dočasnou ochranou. Nové nařízení, které navyšuje částku započitatelných nákladů na bydlení v rámci humanitární dávky pro zranitelné cizince (například děti, studenty, těhotné ženy či seniory) o 3 000 korun na osobu u bytů v evidenci MPSV a o 2 400 korun na osobu v případě ostatních prostor, má motivovat tyto osoby nalézt si vhodné ubytování namísto dosud poskytovaného nouzového ubytování. O návrzích MPSV více v tiskové zprávě ministerstva.

Zdroj: Vláda ČR

Další články z rubriky Domácí

CzechInvest upozorňuje na podvodné e-maily a zprávy

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest (dále jako "Agentura") varuje před případy, kdy se neznámí pachatelé nebo osoby s falešnou identitou vydávají za zaměstnance agentury či přímo generálního ředitele agentury a rozesílají podvodné ...

Sněmovna ustanovila vyšetřovací komisi ke střelbě na fakultě v Praze, fungovat by měla půl roku

Při Poslanecké sněmovně začala dnes 12. července zvolením předsedy Pavla Kašníka fungovat vyšetřovací komise ke střelbě na Filozofické fakultě Univerz ...

Nákupem speciálního piva můžete podpořit sbírku na opravu parní lokomotivy Šlechtična

ČD Minibary, železniční muzeum v Lužné u Rakovníka a nově i restaurace Zastávka by Pivstro na plzeňském hlavním nádraží. Tam všude najdete pivní speci ...

Předseda vlády Fiala jednal s předsedou izraelského Knesetu Amirem Ohanou

Ve čtvrtek 11. července 2024 přijal ve Strakově akademii premiér Petr Fiala předsedu Knesetu Státu Izrael Amira Ohanu. Ten přijel do Česka na pozvání ...

Vláda se zabývala návrhy k posílení vnitřní bezpečnosti České republiky

Návrhy opatření, které předložila ministerstva vnitra a spravedlnosti, souvisí jak se střelbou na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, tak s posilo ...

DoporučujemeSobota 13.7.2024
Počasí v ČR
Počasí v regionech »