InfoDnes.cz » Zpravodajství » Domácí

Česká obchodní inspekce kontrolovala výrobky s ukončenou životností, zjistila řadu porušení

14.12.2023
Česká obchodní inspekce kontrolovala ve 3. čtvrtletí tohoto roku, zda obchodníci u vybraných produktů dodržují zákon o výrobcích s ukončenou životností. Celkem v této oblasti uskutečnila 267 kontrol a u 153 kontrol bylo zjištěno porušení obecně závazných právních předpisů.
Foto: coi.cz
Česká obchodní inspekce pokračovala v kontrolách vybraných výrobků, jako jsou elektrozařízení, baterie, akumulátory, pneumatiky atp., respektive zacházení s těmito výrobky, kdy monitorovala, zda právnické a podnikající fyzické osoby v postavení výrobce, distributora a posledního prodejce dodržují povinnosti vyplývající ze zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, a právních předpisů vydaných k jeho provedení. Součástí těchto kontrol bylo i ověření dodržování dalších právních předpisů v dozorové pravomoci České obchodní inspekce. Šest kontrol bylo provedeno ve spolupráci s pracovníky živnostenských úřadů.

Česká obchodní inspekce celkem provedla 267 kontrol a u 153 kontrol zjistila porušení obecně závazných právních předpisů, což je 57,3 % z celkového počtu provedených kontrol. Oproti druhému čtvrtletí tak došlo k nárůstu podílu kontrol se zjištěným porušením právních předpisů o 11,4 %.

V některých případech bylo kvalifikováno i více porušení jednotlivých ustanovení daného právního předpisu současně.

Zjištěné nedostatky


Porušení některého z ustanovení zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, bylo zjištěno ve 139 případech. Z tohoto počtu:

- v 74 případech nebyla splněna povinnost posledního prodejce, distributora a výrobce při prodeji nového elektrozařízení uvést odděleně od jeho ceny náklady na zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění odpadního elektrozařízení na 1 kus nebo1 kg nového elektrozařízení (ust. § 73 odst. 1)

- ve 34 případech bylo zjištěno porušení ust. § 88 odst. 2, které se týká povinnosti posledního prodejce, u něhož výrobce nezřídil místo zpětného odběru, umístit viditelnou a čitelnou informaci ve svém prodejním místě o možnostech odevzdání odpadní baterie nebo akumulátoru, nebo kde je lze odevzdat k zpětnému odběru

- v 16 případech poslední prodejce písemně neinformoval konečného uživatele o způsobu zajištění zpětného odběru vybraných výrobků po ukončení jejich životnosti (ust. § 18 odst. 3)

- v 8 případech bylo zjištěno porušení ust. § 66 odst. 4, které se týká povinnosti posledního prodejce, u něhož není zřízeno místo zpětného odběru odpadního elektrozařízení, umístit v prodejním místě viditelnou a čitelnou informaci o tom, kde lez elektrozařízení z domácnosti odevzdat ke zpětnému odběru

- v 7 případech bylo zajištěno porušení ust. § 73 odst. 2, které se týká povinnosti posledního prodejce a distributora při prodeji nového elektrozařízení uvádět odděleně od ceny výrobku náklady dle § 73 odst. 1, které nesmějí převýšit náklady známé výrobci elektrozařízení v okamžiku uvedení nového elektrozařízení na trh

Porušení některého z ustanovení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, bylo prokázáno celkem v 91 případech. Mezi nejčastější porušení patřilo nevydání dokladu o zakoupení výrobků, ačkoliv si o ně spotřebitel požádal, nebo vydání dokladu bez potřebných náležitostí (§ 16), které bylo zjištěno ve 23 případech. Dále ve 21 případech bylo zjištěno, že prodávající neseznámil spotřebitele s cenou nabízených výrobků a poskytovaných služeb v souladu s § 12, tedy v souladu s cenovými předpisy, případně prodávající řádně neinformoval spotřebitele o slevě z ceny výrobku (§ 12a). Porušování zásad poctivosti prodeje (§ 3) bylo zjištěno ve 20 případech.

Ve 29 případech bylo zjištěno porušení zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, v 19 případech bylo zjištěno porušení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a ve 30 případech bylo kvalifikováno porušení dalších zákonů v dozorové kompetenci České obchodní inspekce.

Uložená opatření


V období od 1. července do 30. září 2023 nabylo právní moci na základě zjištěných porušení obecně závazných právních předpisů v dozorové působnosti ČOI celkem 122 pokut v celkové hodnotě 549 500 korun.

Pro porušení povinností stanovených zvláštními předpisy byl v rámci kontrolní akce uložen zákaz prodeje na 222 kusů výrobků v celkové hodnotě 20 267 Kč a zákaz používání na 10 kusů neověřených měřidel, která neodpovídala obecně závazným právním předpisům, technickým normám, jiným technickým předpisům, popřípadě schválenému typu.

Porušení některého z ustanovení zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, bylo zjištěno ve 139 případech a to při 122 kontrolách, což v procentuálním vyjádření představuje 45,69 % z celkového počtu 267 provedených kontrol. Při některých kontrolách bylo zjištěno více porušení jednotlivých ustanovení současně.

Česká obchodní inspekce bude kontroly u obchodníků nabízejících elektrozařízení, baterie, akumulátory a pneumatiky provádět i v posledním čtvrtletí roku 2023.

Zdroj: ČOI

Další články z rubriky Domácí

On-line služby objednalo v červnu nejvíce Čechů v letošním roce

Nákup služeb v on-line prostředí provedlo nejvíce spotřebitelů v dosavadním průběhu roku. Podle pravidelného výzkumu Asociace pro elektronickou komerci (APEK) to v červnu bylo více než 28 % internetových uživatelů. V předchozích měsících byla ...

Ordinace Armády spásy významně přispívají k ochraně veřejného zdraví

Hlavním cílem zpřístupnění zdravotní péče lidem bez domova je bezpochyby zlepšení jejich zdravotního stavu. Nesmíme ale také zapomínat na fakt, že v p ...

ČEZ v 1. pololetí postavil téměř stovku nových veřejných dobíjecích stojanů pro elektroauta

Takřka 100 nových dobíjecích stojanů, celkový výkon všech stanic téměř 58 MW a více než 50procentní meziroční růst celkově načerpané bezemisní elektři ...

Vláda se bude zabývat technickým zhodnocením darovaných vrtulníků systému H-1

Na středečním zasedání vlády se budou ministři zabývat technickým zhodnocením 8 kusů vrtulníků systému H-1 darovaných České republice Spojenými státy ...

Kultura hlásí více než desítiprocentní nárůst návštěvnosti

Návštěvnost kulturních zařízení vzrostla podle předběžných údajů Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu (NIPOS) v roce 2023 o víc ...

DoporučujemeStředa 24.7.2024
Počasí v ČR
Počasí v regionech »