InfoDnes.cz » Zpravodajství » Domácí

MŽP: Bezmála půl miliardou korun podpoříme další rozvoj infrastruktury odpadového hospodářství

12.12.2023
V Česku se mohou rozjet další inovativní projekty zaměřené na třídění, dotřiďování odpadů a chemickou recyklaci odpadů díky vyhlášeným výzvám z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) s cílem přispět k udržitelnému oběhovému hospodářství a efektivnímu využívání zdrojů.
Foto: mzp.cz
"Posouváme Česko směrem k efektivnějšímu nakládání s odpady. Inovativní a udržitelná řešení pomohou například obcím, veřejnoprávním institucím, školám či zájmovým sdružením, ale také podnikatelům nebo firmám. Pokud si nastaví správné podmínky a budou mít moderní vybavení, může se odpad stát velmi užitečným zdrojem energie," uvedl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

60. výzva MŽP: 250 milionů korun na třídicí a dotřiďovací systémy


Dotační výzva je zaměřena na podporu výstavby či modernizace třídicích nebo dotřiďovacích linek pro separaci ostatních odpadů. Prioritou je podpora projektů zejména moderních vysoce účinných technologií, které jsou v rámci výzvy bonifikovány vyšší mírou dotační podpory a bodovým bonusem v technickém hodnocení. Minimálně 30 % vytříděných odpadů ze zařízení musí vést po realizaci projektu k materiálovému využití. Celková alokace je 250 milionů korun a příjem žádostí začal 6. prosince 2023 a bude probíhat do 29. února 2024 do 20 hodin. Jedná se o soutěžní výzvu, přičemž aby byla žádost ohodnocena jako přijatelná ke schválení, musí získat minimálně 40 bodů ve věcném hodnocení dle hodnotících kritérií.

Projekty na dotřiďovací linky podpořil OPŽP již v minulosti. "Jako příklad mohu uvést projekt z Jihomoravského kraje, SAKO Brno. Ten díky tomu uvedl do provozu novou automatickou dotřiďovací linku, zaměřenou hlavně na zpracování plastových a papírových odpadů. Příspěvek z Evropské unie činil 50,8 milionů korun a vybudovala se zde dotřiďovací linka s kapacitou 15 000 tun/rok, což městu Brno značným způsobem ulehčuje práci s odpady," doplnil ministr Hladík.

62. výzva MŽP: 200 milionů korun na podporu chemické recyklace odpadů se 70% materiálovým využitím


Nově otevřená 62. výzva podporuje přechod na oběhové hospodářství účinně využívající zdroje, konkrétně budování a modernizace zařízení pro chemickou recyklaci odpadů. Výzva se zaměřuje hlavně na zpracování zejména směsných plastových odpadů. Výstupy ze zařízení musí alespoň z 70 % směřovat k následnému materiálovému využití. Výzva je vyhlášena s alokací 200 milionů Kč. Příjem žádostí byl otevřen 15. listopadu 2023 a bude probíhat do 28. června 2024. Jedná se o nesoutěžní výzvu a úspěšní žadatelé musí splnit podmínky formálních náležitostí a přijatelnosti.

"Aby byla recyklace co nejúčinější, je potřeba neustále přicházet s novými postupy a technologiemi. Náš odbor cirkulární ekonomiky MŽP se technologiím, které se souhrnně označují jako chemická recyklace, intenzivně věnuje, a to i na úrovni Evropské unie, kde probíhá diskuze k novým cílům pro recyklovaný obsah. K naplnění cílů potřebujeme účinné recyklační procesy, a příkladem může být právě chemická recyklace. Postupy termochemického zpracování odpadů jsme zakomponovali do zákona o odpadech a připravili jsme také podrobnou Metodiku povolování zařízení pro chemickou recyklaci, která by měla přispět k dalšímu zlepšení situace," uvedl ministr Petr Hladík. Metodika je dostupná zde.

V roce 2024 se zaměříme na sběr, svoz, re-use centra i bioplynky


"S pestrou škálou podpory pro různé tematické oblasti odpadového hospodářství počítáme i v novém roce. Hned na konci ledna se plánuje vyhlášení výzvy na podporu sběrných dvorů a odděleného sběru a svozu odpadů a rovněž výzvy na podporu výstavby či modernizace bioplynových stanic s alokací dohromady za jednu miliardu korun. Dále bych zmínil plánovanou podporu re-use center, vratných obalů a nádobí či kompostérů pro předcházení vzniku odpadů a chybět rovněž nebude ani výzva zaměřená na výstavbu a modernizaci zařízení pro materiálové využití odpadů," popsal ministr Hladík.

"V příštím roce v OPŽP jsou pro oblast oběhového hospodářství připraveny k vyhlášení ještě dvě další výzvy. K dispozici bude 700 milionů korun a žádosti plánujeme začít přijímat zhruba v polovině příštího roku," přiblížil Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR.

Ke všem výzvám je možné se přihlásit on-line prostřednictvím portálu IS KP21+. Výzvy jsou otevřeny pro široké spektrum žadatelů, od obcí, veřejných či samosprávních celků, institucí, výzkumných organizací až po podniky. Detailní informace k jednotlivým výzvám naleznete na webových stránkách programu. Pro dotazy využijte kontaktní formulář.

Zdroj: MŽP ČR

Další články z rubriky Domácí

AV ČR: Revoluční metoda českých vědců odhalila strukturu chromozomu

Jako první na světě zobrazili celý chromozom v přirozeném stavu. Vědcům z Ústavu přístrojové techniky AV ČR ve spolupráci s Ústavem experimentální botaniky AV ČR se díky revoluční metodě podařilo to, o co se pokoušeli experti nejprestižnějších ...

Piráti navrhnou opatření pro snížení konzumace alkoholu

Alkohol představuje v České republice závažný problém s významnými zdravotními a sociálními důsledky. Piráti proto plánují změny v regulaci alkoholu, ...

STUDENT AGENCY TRAVEL zveřejňuje trendy v prodeji letenek pro letní sezonu

Společnost STUDENT AGENCY TRAVEL, přední český prodejce letenek, přináší nejnovější přehled cestovatelských trendů pro letní prázdniny 2024. Analýza r ...

Ministerstvo zdravotnictví představilo médiím stav plnění dohody z 8. prosince loňského roku

Ministerstvo zdravotnictví představilo médiím stav plnění dohody s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, zdravotnickými odbory a Českou lékařskou komorou ...

Česká republika obdržela od EU další refundaci za vojenský materiál dodaný na Ukrajinu

Česká republika patří mezi významné dodavatele vojenské techniky Ukrajině, která již více než dva roky čelí ruské agresi. Česko za vojenský materiál, ...

DoporučujemePondělí 22.7.2024
Počasí v ČR
Počasí v regionech »