InfoDnes.cz » Zpravodajství » Domácí

ČIŽP zjistila při kontrolách nelegální přimíchávání karcinogenních látek do propan-butanu pro spotřebitelské použití

12.12.2023
Česká inspekce životního prostředí v roce 2023 zkontrolovala sedm společností, které jsou na trhu se zkapalněným ropným plynem (propan-butanem nebo LPG). Při těchto kontrolách bylo zjištěno několik porušení chemických předpisů. Nejzávažnější porušení spočívala v tom, že některé společnosti přimíchávaly butan-butenovou směs, klasifikovanou jako karcinogen a mutagen, do propan-butanu určeného pro použití běžnými spotřebiteli. Tuto směs lze však dle předpisů používat jen jako topné médium v průmyslu nebo jako meziprodukt pro výrobu chemických látek. Za toto jednání hrozí společnostem pokuty ve výši až jednoho milionu korun. Jedná se o prvotní informaci pro veřejnost, následovat budou řízení o přestupku se společnostmi, které porušily chemické předpisy (nařízení REACH). O dalších krocích v tomto případu bude ČIŽP včas informovat.
Ilustrační snímek | Foto: pixabay.com
Nejzávažnější zjištění se týká společností Tempo gas a.s. a KRALUPOL a.s., které přimíchávaly do propan-butanu pro spotřebitelské použití butan-butenovou směs v rozporu s jejím určeným použitím (tato směs se smí používat v průmyslu, v žádném případě do směsí určených pro běžné spotřebitele).

Butan-butenová směs (nazývaná také jako Rafinát II) je mimo jiné klasifikovaná jako mutagenní (s větou H340: Může vyvolat genetické poškození) a karcinogenní (s větou H350: Může vyvolat rakovinu). Tuto nebezpečnost způsobuje obsah látky 1,3-butadienu. Mutagenitou v zárodečných buňkách se rozumějí dědičné genové mutace, včetně dědičných strukturních a numerických chromozomových aberací v zárodečných buňkách, k nimž dojde po expozici látce nebo směsi. Karcinogenitou se rozumí vyvolání rakoviny nebo její zvýšený výskyt, k nimž dojde po expozici látce nebo směsi.

Touto problematikou se zabývá také senátorka Ing. Jaromíra Vítková, která okomentovala výsledky kontrol ČIŽP takto: "Z výsledků kontrolní akce je patrné, že v dodavatelských řetězcích propan-butanu může docházet k rizikovému jednání. Tato záležitost je nesmírně důležitá, neboť se dotýká běžných spotřebitelů i životního prostředí. Apeluji na všechny firmy podnikající v tomto odvětví, aby dodržovaly platné předpisy a chránily především lidské zdraví."

Na základě uvedených zjištění bude ČIŽP v roce 2024 pokračovat v namátkových kontrolách zkapalněných ropných plynů a jejich analýzách na obsah karcinogenních a mutagenních látek.

Zdroj: ČIŽP

Další články z rubriky Domácí

AV ČR: Revoluční metoda českých vědců odhalila strukturu chromozomu

Jako první na světě zobrazili celý chromozom v přirozeném stavu. Vědcům z Ústavu přístrojové techniky AV ČR ve spolupráci s Ústavem experimentální botaniky AV ČR se díky revoluční metodě podařilo to, o co se pokoušeli experti nejprestižnějších ...

Piráti navrhnou opatření pro snížení konzumace alkoholu

Alkohol představuje v České republice závažný problém s významnými zdravotními a sociálními důsledky. Piráti proto plánují změny v regulaci alkoholu, ...

STUDENT AGENCY TRAVEL zveřejňuje trendy v prodeji letenek pro letní sezonu

Společnost STUDENT AGENCY TRAVEL, přední český prodejce letenek, přináší nejnovější přehled cestovatelských trendů pro letní prázdniny 2024. Analýza r ...

Ministerstvo zdravotnictví představilo médiím stav plnění dohody z 8. prosince loňského roku

Ministerstvo zdravotnictví představilo médiím stav plnění dohody s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, zdravotnickými odbory a Českou lékařskou komorou ...

Česká republika obdržela od EU další refundaci za vojenský materiál dodaný na Ukrajinu

Česká republika patří mezi významné dodavatele vojenské techniky Ukrajině, která již více než dva roky čelí ruské agresi. Česko za vojenský materiál, ...

DoporučujemeNeděle 21.7.2024
Počasí v ČR
Počasí v regionech »