InfoDnes.cz » Zpravodajství » Domácí

NKÚ: Kvalita i dostupnost paliativní péče se lepší, Ministerstvo zdravotnictví však selhalo při plánování nových hospicových lůžek

16.10.2023
Prostředky Evropské unie a státu určené na podporu paliativní péče v ČR, tedy péče o nevyléčitelně nemocné, vedly v letech 2017 až 2021 ke zlepšení dostupnosti jak domácí paliativní péče, tak paliativní péče v nemocnicích i hospicech a ke zvýšení její kvality. Zvýšila se informovanost odborné i laické veřejnosti a zlepšila se vybavenost zařízení, poskytujících tento druh péče. Ministerstvo zdravotnictví (MZd) však selhalo při plánování investičního programu, jehož hlavním cílem bylo zvýšení kapacity hospicových lůžek. Kvůli nerealistickému plánu MZd nebyl tento záměr dosud splněn a část prostředků připravených k podpoře zůstala v uvedených letech nevyužita. Ukázala to kontrola NKÚ zaměřená na nakládání s dotacemi určenými na podporu paliativní péče v ČR v období let 2017 až 2021. Kromě MZd prověřil NKÚ i 12 vybraných poskytovatelů paliativní péče.
Ilustrační snímek | Foto: pixabay.com
Na projekty, které byly spolufinancovány z prostředků EU prostřednictvím operačního programu "Zaměstnanost" a byly zaměřeny na mobilní specializovanou paliativní péči (domácí péče) a na činnost paliativních týmů v nemocnicích akutní a následné péče, bylo vyčleněno 98,7 mil. Kč. NKÚ prověřil také rozdělování dotací ze státního rozpočtu ve výši 82,6 mil. Kč na investiční a neinvestiční projekty dotačních programů MZd.

Při plánování investičního programu ministerstvo selhalo. Částkou 67,5 mil. Kč zamýšlelo podpořit vznik 40 nových hospicových lůžek. Tento plán v roce 2021 - tedy již v průběhu programu - snížilo na polovinu, avšak cenu ponechalo na původní výši. Při přípravě programu totiž MZd neprovedlo řádně analýzu předpokládaných nákladů na vznik jednoho nového hospicového lůžka a významně tyto náklady podhodnotilo. Splnění programu pak MZd posunulo z konce roku 2022 až do poloviny června 2024. Kromě nových 20 hospicových lůžek za 67,5 mil. Kč má být do poloviny příštího roku pořízeno také 40 polohovacích lůžek, 16 zvedáků pro imobilní pacienty a 4 dopravní prostředky. Původní plán počítal ještě s nákupem 40 antidekubitních matrací a 20 infuzních pump, ale od toho MZd na konci roku 2022 upustilo. Celkově má státní rozpočet přispět na uvedený investiční program částkou 80,5 mil. Kč. V NKÚ kontrolovaném období let 2017 až 2021 bylo však čerpáno jen 5,1 mil. Kč, tedy pouhých 6,3 % z této plánované částky.

Kromě nevyužitých 93,7 % prostředků státního rozpočtu určených na investice zůstalo ministerstvem nevyužito rovněž více než 30 % dotací spolufinancovaných z rozpočtu EU určených na projekty domácí paliativní péče (jde o částku 21 mil. Kč) a přes 10 % prostředků na projekty nemocniční paliativní péče (nevyužito 5,7 mil. Kč).

Kontroloři dále odhalili, že MZd nerozdělovalo dotace vždy transparentně a chybovalo při administraci projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU i při poskytování dotací. Chyby MZd měly za následek, že část výdajů nebyla z rozpočtu EU proplacena pro nezpůsobilost a bylo nutné hradit více než 200 tis. Kč ze státního rozpočtu. A to přesto, že - jak jsme zmínili - i v rámci projektů podpořených z prostředků EU zůstala jejich značná část nevyčerpána.

V letech 2017 až 2021 provedlo MZd u příjemců podpory jen minimální počet kontrol využití dotací poskytnutých ze státního rozpočtu. V kontrolovaném období takto prověřilo pouze tři ze 198 podpořených projektů. Zkontrolovalo tak využití 0,5 mil. Kč z celkem poskytnutých 34,1 mil. Kč. Na druhou stranu u projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU provedlo MZd kontrolu u všech příjemců, zjistilo nedostatky a ukládalo nápravná opatření.

U kontrolovaných příjemců dotací zjistil NKÚ v některých případech méně závažná porušení podmínek, za kterých jim byly dotace poskytnuty. Kontrolované projekty, zaměřené na problematiku mobilní specializované paliativní péče a činnost nemocničních paliativních týmů, plnily stanovené cíle.

Zdroj: NKÚ

Další články z rubriky Domácí

CzechInvest upozorňuje na podvodné e-maily a zprávy

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest (dále jako "Agentura") varuje před případy, kdy se neznámí pachatelé nebo osoby s falešnou identitou vydávají za zaměstnance agentury či přímo generálního ředitele agentury a rozesílají podvodné ...

Sněmovna ustanovila vyšetřovací komisi ke střelbě na fakultě v Praze, fungovat by měla půl roku

Při Poslanecké sněmovně začala dnes 12. července zvolením předsedy Pavla Kašníka fungovat vyšetřovací komise ke střelbě na Filozofické fakultě Univerz ...

Nákupem speciálního piva můžete podpořit sbírku na opravu parní lokomotivy Šlechtična

ČD Minibary, železniční muzeum v Lužné u Rakovníka a nově i restaurace Zastávka by Pivstro na plzeňském hlavním nádraží. Tam všude najdete pivní speci ...

Předseda vlády Fiala jednal s předsedou izraelského Knesetu Amirem Ohanou

Ve čtvrtek 11. července 2024 přijal ve Strakově akademii premiér Petr Fiala předsedu Knesetu Státu Izrael Amira Ohanu. Ten přijel do Česka na pozvání ...

Vláda se zabývala návrhy k posílení vnitřní bezpečnosti České republiky

Návrhy opatření, které předložila ministerstva vnitra a spravedlnosti, souvisí jak se střelbou na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, tak s posilo ...

DoporučujemeSobota 13.7.2024
Počasí v ČR
Počasí v regionech »