InfoDnes.cz » Zpravodajství » Domácí

ČOI: V srpnu nevyhovělo 5 kontrolovaných vzorků pohonných hmot

11.10.2023
Česká obchodní inspekce monitorovala jakost pohonných hmot v měsíci srpnu 2023. Celkem odebrala a zkontrolovala 196 vzorků pohonných hmot a 5 vzorků nevyhovělo stanoveným jakostním požadavkům.
Foto: coi.cz
Česká obchodní inspekce pokračovala v srpnu 2023 v kontrole jakosti pohonných hmot. Na čerpacích stanicích v ČR odebrala 196 vzorků pohonných hmot, z toho celkem 5 vzorků nevyhovělo stanoveným jakostním požadavkům. Jednalo se o 2 vzorky motorového benzinu, 1 vzorek motorové nafty a 2 vzorky stlačeného zemního plynu (CNG). V srpnu 2023 oproti červenci 2023 bylo zaznamenáno zhoršení z 1,6 % na 2,6 % v počtu nevyhovujících vzorků.

Česká obchodní inspekce uložila v srpnu 2023 ve 2 případech zákaz prodeje pohonných hmot, které nesplňovaly požadavky na jakost a složení stanovené prováděcím právním předpisem, zvláštními právními předpisy a českými technickými normami. Opatření bylo vydáno na 4 432,00 l pohonných hmot v hodnotě 175 064 Kč (motorový benzin) a byl zakázán prodej CNG.

Automobilové benziny


Českou obchodní inspekcí bylo v měsíci srpnu 2023 odebráno a kontrolováno celkem 99 vzorků automobilových benzinů. Z tohoto počtu odebraných vzorků nesplnily 2 vzorky jakostní požadavky příslušné technické normy. Kontrolované vzorky nevyhověly v jakostním parametru "ethanol", kdy naměřená hodnota tohoto jakostního parametru byla 5,51 % V/V (maximální hodnota při zahrnutí nejistoty měření je 5,21 % V/V) a v jakostním parametru "tlak par", kdy naměřená hodnota tohoto jakostního parametru byla 63,5 kPa (maximální hodnota při zahrnutí nejistoty měření je 60,9 kPa). Ostatní kontrolované a analyzované vzorky automobilových benzinů splnily jakostní parametry stanovené technickou normou ČSN EN 228+A1/Z1/O2:2020 - Motorová paliva - Bezolovnaté automobilové benziny - Technické požadavky a metody zkoušení v souvislosti s požadavky vyhlášky č. 516/2020 Sb., o požadavcích na pohonné hmoty a provedení některých dalších ustanovení zákona o pohonných hmotách.

Motorové nafty


V měsíci srpnu 2023 Česká obchodní inspekce odebrala a kontrolovala celkem 75 vzorků motorové nafty. Z tohoto počtu odebraných a kontrolovaných vzorků nesplnil 1 vzorek jakostní požadavky příslušné technické normy. Kontrolovaný vzorek motorové nafty nevyhověl v jakostním parametru "bod vzplanutí", kdy naměřená hodnota tohoto jakostního parametru byla 45,0 °C (minimální hodnota při zahrnutí nejistoty měření je 53,0 °C). Ostatní kontrolované a analyzované vzorky motorové nafty splnily jakostní parametry stanovené technickou normou ČSN EN 590/O1:2023 - Motorová paliva - Motorové nafty - Technické požadavky a metody zkoušení v souvislosti s požadavky vyhlášky č. 516/2020 Sb., o požadavcích na pohonné hmoty a provedení některých dalších ustanovení zákona o pohonných hmotách.

CNG (stlačený zemní plyn)


Českou obchodní inspekcí byly v měsíci srpnu 2023 odebrány a kontrolovány celkem 4 vzorky CNG. Z tohoto počtu odebraných vzorků nesplnily 2 vzorky jakostní požadavky příslušné technické normy. Kontrolované vzorky nevyhověly v jakostním parametru "voda", kdy naměřená hodnota tohoto jakostního parametru byla v jednom případě 125,0 mg/kg a v druhém případě 87,0 mg/kg (maximální hodnota při zahrnutí nejistoty měření je 23,0 mg/kg), kdy se jednalo o opakovaný odběr na téže čerpací stanici. Ostatní kontrolované a analyzované vzorky CNG splnily jakostní parametry stanovené technickou normou ČSN 65 6517/Z1:2023 - Motorová paliva - Stlačený zemní plyn - Technické požadavky a metody zkoušení v souvislosti s požadavky vyhlášky č. 516/2020 Sb., o požadavcích na pohonné hmoty a provedení některých dalších ustanovení zákona o pohonných hmotách.

Biopaliva v pohonných hmotách


Ve sledovaném období byl kontrolován obsah methylesterů mastných kyselin u 75 vzorků
motorové nafty. Obsah ethanolu v motorových benzinech byl zkontrolován u 99 vzorků. Laboratorními rozbory bylo zjištěno překročení přípustné horní hranice obsahu ethanolu u jednoho vzorku motorového benzinu.

Zdroj: ČOI

Další články z rubriky Domácí

CzechInvest upozorňuje na podvodné e-maily a zprávy

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest (dále jako "Agentura") varuje před případy, kdy se neznámí pachatelé nebo osoby s falešnou identitou vydávají za zaměstnance agentury či přímo generálního ředitele agentury a rozesílají podvodné ...

Sněmovna ustanovila vyšetřovací komisi ke střelbě na fakultě v Praze, fungovat by měla půl roku

Při Poslanecké sněmovně začala dnes 12. července zvolením předsedy Pavla Kašníka fungovat vyšetřovací komise ke střelbě na Filozofické fakultě Univerz ...

Nákupem speciálního piva můžete podpořit sbírku na opravu parní lokomotivy Šlechtična

ČD Minibary, železniční muzeum v Lužné u Rakovníka a nově i restaurace Zastávka by Pivstro na plzeňském hlavním nádraží. Tam všude najdete pivní speci ...

Předseda vlády Fiala jednal s předsedou izraelského Knesetu Amirem Ohanou

Ve čtvrtek 11. července 2024 přijal ve Strakově akademii premiér Petr Fiala předsedu Knesetu Státu Izrael Amira Ohanu. Ten přijel do Česka na pozvání ...

Vláda se zabývala návrhy k posílení vnitřní bezpečnosti České republiky

Návrhy opatření, které předložila ministerstva vnitra a spravedlnosti, souvisí jak se střelbou na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, tak s posilo ...

DoporučujemeSobota 13.7.2024
Počasí v ČR
Počasí v regionech »