InfoDnes.cz » Zpravodajství » Domácí

ČOI kontrolovala dodržování zákona o výrobcích s ukončenou životností

05.10.2023
Česká obchodní inspekce kontrolovala ve 2. čtvrtletí tohoto roku, zda obchodníci u vybraných produktů dodržují zákon o výrobcích s ukončenou životností. Celkem v této oblasti uskutečnila 296 kontrol a u 86 kontrol nebyl tento právní předpis dodržen.
Foto: coi.cz
Česká obchodní inspekce pokračovala v kontrolách vybraných výrobků jako jsou elektrozařízení, baterie, akumulátory či pneumatiky, respektive zacházení s těmito výrobky. Monitorovala, zda hospodářské subjekty dodržují povinnosti, vyplývající jim ze zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, a právních předpisů vydaných k jeho provedení. Součástí těchto kontrol bylo i ověření dodržování dalších právních předpisů v dozorové pravomoci České obchodní inspekce. Sedm kontrol bylo provedeno ve spolupráci s pracovníky živnostenských úřadů.

ČOI provedla celkem 296 kontrol a u 136 kontrol zjistila porušení právních předpisů, což je 45,9 % z celkového počtu provedených kontrol. Oproti prvnímu čtvrtletí tak došlo k poklesu podílu kontrol se zjištěným porušením právních předpisů o 12,8 %. Porušení zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, zjistila při 86 kontrolách (tj. 29,1 % všech provedených kontrol). V některých případech bylo kvalifikováno i více porušení jednotlivých ustanovení daného právního předpisu současně. Vzhledem k vysokému podílu kontrol se zjištěním porušení zákona o výrobcích s ukončenou životností, bude Česká obchodní inspekce v kontrolách pokračovat i v následujícím čtvrtletí roku 2023.

Zjištěné nedostatky

Porušení některého z ustanovení zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, bylo zjištěno v 97 případech. Z tohoto počtu:

- v 51 případech nebyla splněna povinnost posledního prodejce, distributora a výrobce při prodeji nového elektrozařízení uvést odděleně od jeho ceny náklady na zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění odpadního elektrozařízení na 1 kus nebo1 kg nového elektrozařízení (ust. § 73 odst. 1 zákona č. 542/2020 Sb.)

- v 31 případech bylo zjištěno porušení, které se týká povinnosti posledního prodejce, u něhož výrobce nezřídil místo zpětného odběru, umístit viditelnou a čitelnou informaci ve svém prodejním místě o možnostech odevzdání odpadní baterie nebo akumulátoru, nebo kde je lze odevzdat k zpětnému odběru (ust. § 88 odst. 2)

- v 10 případech poslední prodejce písemně neinformoval konečného uživatele o způsobu zajištění zpětného odběru vybraných výrobků po ukončení jejich životnosti (ust. § 18 odst. 3)

- ve 4 případech byly porušeny povinnosti, které ukládají poslednímu prodejci přenosných baterií nebo akumulátorů zpětně odebírat odpadní přenosné baterie nebo akumulátory od konečného uživatele přímo v prodejním místě po celou provozní dobu, bez nároku na úplatu za tento odběr, bez ohledu na výrobní značku, bez ohledu na datum jejich uvedení na trh a bez vazby na koupi nového výrobku, pokud jde o prodejní místo posledního prodejce, jehož ekonomická činnost je uvedena v příloze č. 4 k tomuto zákonu (viz 542/2020 Sb. Zákon o výrobcích s ukončenou životností (zakonyprolidi.cz)), a přenosné baterie nebo akumulátory jsou nabízeny jako stálá součást prodejního sortimentu (§ 88 odst. 1 písm. a)

- v 1 případě bylo zjištěno porušení, které se týká povinnosti posledního prodejce uvádět odděleně od ceny pneumatiky náklady na zpětný odběr, zpracování a využití odpadních pneumatik na 1 kus nebo 1 kg (ust. § 99 odst. 1)

Porušení některého z ustanovení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, bylo prokázáno celkem ve 105 případech. Mezi nejčastější porušení patřilo neseznámení spotřebitele s cenou nabízených výrobků a poskytovaných služeb, případně nebyl spotřebitel řádně neinformován o slevě z ceny výrobku (§ 12 a § 12a). Toto porušení bylo zjištěno u 30 případů. Porušování zásad poctivosti prodeje (§ 3) u 29 případů, nevydání dokladu o zakoupení výrobků, ačkoli si o něj spotřebitel požádal nebo vydání dokladu bez potřebných náležitostí (§ 16) u 14 případů. Porušení dalších ustanovení zákona o ochraně spotřebitele bylo zjištěno v menším počtu.

Uložená opatření


Česká obchodní inspekce pravomocně uložila v období od 1. dubna do 30. června 2023 celkem 134 pokut v hodnotě 1 127 500 Kč.

Pro porušení povinností stanovených zvláštními předpisy byl v rámci kontrolní akce uložen zákaz prodeje na 249 kusů výrobků v celkové hodnotě 30 073 Kč a zákaz používání na 14 kusů neověřených měřidel, která neodpovídala obecně závazným právním předpisům, technickým normám, jiným technickým předpisům, popřípadě schválenému typu.

Zdroj: ČOI

Další články z rubriky Domácí

AV ČR: Revoluční metoda českých vědců odhalila strukturu chromozomu

Jako první na světě zobrazili celý chromozom v přirozeném stavu. Vědcům z Ústavu přístrojové techniky AV ČR ve spolupráci s Ústavem experimentální botaniky AV ČR se díky revoluční metodě podařilo to, o co se pokoušeli experti nejprestižnějších ...

Piráti navrhnou opatření pro snížení konzumace alkoholu

Alkohol představuje v České republice závažný problém s významnými zdravotními a sociálními důsledky. Piráti proto plánují změny v regulaci alkoholu, ...

STUDENT AGENCY TRAVEL zveřejňuje trendy v prodeji letenek pro letní sezonu

Společnost STUDENT AGENCY TRAVEL, přední český prodejce letenek, přináší nejnovější přehled cestovatelských trendů pro letní prázdniny 2024. Analýza r ...

Ministerstvo zdravotnictví představilo médiím stav plnění dohody z 8. prosince loňského roku

Ministerstvo zdravotnictví představilo médiím stav plnění dohody s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, zdravotnickými odbory a Českou lékařskou komorou ...

Česká republika obdržela od EU další refundaci za vojenský materiál dodaný na Ukrajinu

Česká republika patří mezi významné dodavatele vojenské techniky Ukrajině, která již více než dva roky čelí ruské agresi. Česko za vojenský materiál, ...

DoporučujemeSobota 20.7.2024
Počasí v ČR
Počasí v regionech »