InfoDnes.cz » Zpravodajství » Domácí

Ředitelé Drážní inspekce, Drážního úřadu a Státní plavební správy obhájili svoje pozice

20.07.2023
Vláda znovu jmenovala na pět let do funkce generálního inspektora Drážní inspekce Jana Kučeru. Státní tajemník Ministerstva dopravy zároveň od 1. srpna potvrdil na pětileté funkční období v pozici ředitele Drážního úřadu Jiřího Koláře a ředitelku Státní plavební správy Kláru Němcovou. Všichni uspěli ve výběrových řízeních na tyto pozice.
Foto: mdcr.cz
"Svoje pozice obhájili profesionálové, kteří mají mou důvěru. Věřím, že stejně jako doposud budou spravovat svoje úřady odpovědně, budou hledat další nutné provozní úspory, zjednodušovat a redukovat agendy a přispívat k další digitalizaci v dopravě," říká ministr dopravy Martin Kupka.

Výběrová řízení byla vypsána 16. března letošního roku. Důvodem byla novela služebního zákona, která stanovila povinnost přesoutěžení pozic vedoucích státních úředníků po uplynutí pětiletého funkčního období.

Mgr. Jan Kučera vystudoval Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Na Drážní inspekci nastoupil v roce 2003, od roku 2016 zastává pozici generálního inspektora.
Drážní inspekce je správní úřad podřízený Ministerstvu dopravy. Zřízen byl 1. ledna 2003 na základě zákona o drahách. Vykonává roli nezávislého národního úřadu pro šetření příčin a okolností vzniku mimořádných událostí na drahách.

Doc. Ing. Jiří Kolář, Ph.D. vystudoval Vysokou školu dopravy a spojů Žilina. V Drážním úřadu pracuje od roku 2014, a to na pozici ředitele.
Drážní úřad je správní úřad s celostátní působností podřízený Ministerstvu dopravy. Drážní úřad byl zřízen zákonem o dráhách 1. ledna 1995. Vykonává činnosti národního bezpečnostního úřadu pro provozování drah a drážní dopravy.

Mgr. Klára Němcová vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Ve Státní plavební správě pracuje od roku 2000, od roku 2016 zastává pozici ředitelky.
Státní plavební správa je správní úřad podřízený Ministerstvu dopravy. Zřízen byl zákonem o vnitrozemské plavbě 1. října 1995. Vykonává státní správu a státní dozor při provozování plavby na vnitrozemských vodních cestách a šetření nehod v plavebním provozu.

Zdroj: Ministerstvo dopravy

Další články z rubriky Domácí

On-line služby objednalo v červnu nejvíce Čechů v letošním roce

Nákup služeb v on-line prostředí provedlo nejvíce spotřebitelů v dosavadním průběhu roku. Podle pravidelného výzkumu Asociace pro elektronickou komerci (APEK) to v červnu bylo více než 28 % internetových uživatelů. V předchozích měsících byla ...

Ordinace Armády spásy významně přispívají k ochraně veřejného zdraví

Hlavním cílem zpřístupnění zdravotní péče lidem bez domova je bezpochyby zlepšení jejich zdravotního stavu. Nesmíme ale také zapomínat na fakt, že v p ...

ČEZ v 1. pololetí postavil téměř stovku nových veřejných dobíjecích stojanů pro elektroauta

Takřka 100 nových dobíjecích stojanů, celkový výkon všech stanic téměř 58 MW a více než 50procentní meziroční růst celkově načerpané bezemisní elektři ...

Vláda se bude zabývat technickým zhodnocením darovaných vrtulníků systému H-1

Na středečním zasedání vlády se budou ministři zabývat technickým zhodnocením 8 kusů vrtulníků systému H-1 darovaných České republice Spojenými státy ...

Kultura hlásí více než desítiprocentní nárůst návštěvnosti

Návštěvnost kulturních zařízení vzrostla podle předběžných údajů Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu (NIPOS) v roce 2023 o víc ...

DoporučujemeStředa 24.7.2024
Počasí v ČR
Počasí v regionech »