InfoDnes.cz » Zpravodajství » Domácí

V oblasti internetového prodeje dochází stále k vysokému počtu porušování práv spotřebitelů

13.07.2023
Česká obchodní inspekce kontrolovala v 1. čtvrtletí 2023 dodržování platné legislativy při nabídce a prodeji výrobků, které obchodníci realizují prostřednictvím internetu. Celkem uskutečnila 218 kontrol a porušení právních přepisů zjistila při 186 z nich. Prodávající nejčastěji neposkytovali komplexní informace o prodávaných výrobcích. Dále neinformovali spotřebitele o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (ADR) nebo o uplatnění práva zboží reklamovat.
Ilustrační snímek | Foto: pixabay.com
Česká obchodní inspekce v období od 2. ledna do 31. března 2023 provedla kontrolní akci, která byla zaměřená na dodržování povinností vyplývajících ze zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v oblasti internetového prodeje. Součástí kontrol bylo prověřování i dalších právních předpisů v dozorové kompetenci ČOI.

Kontrolovanými subjekty byly podnikající fyzické a právnické osoby, které realizují obchodní aktivity v internetovém prostředí (http, www).

Celkem bylo zjištěno porušení právních předpisů při 186 kontrolách (85,3 %).

Inspektoři ČOI zjistili porušení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve 297 případech (může se jednat o kumulaci několika porušení souběžně).

Výsledky kontrol za 1. čtvrtletí roku 2023 potvrdily, že v oblasti internetového prodeje přetrvává porušování spotřebitelské legislativy. Prodávající například nedodržují povinnosti stanovené v novele občanského zákoníku. Nedostatky ve sledované oblasti byly zaznamenány i u poskytování komplexních informací o prodávaných výrobcích. Provozovatelé e-shopů také opomíjeli informovat spotřebitele o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (ADR) nebo neposkytli informace o uplatnění práva reklamace.

Výsledky kontroly, i přes zjištěné procento porušení právních předpisů, nelze považovat za reálný odraz stavu elektronického obchodování v ČR. Důvodem je skutečnost, že kontroly jsou z převážné části prováděny na základě předchozího hodnocení webových stránek prodávajících. Kontroly se tedy primárně zaměřují na subjekty, u kterých bylo identifikováno podezření na porušení právních předpisů.

Vzhledem ke zjištěným nedostatkům bude Česká obchodní inspekce v kontrolách internetového prodeje pokračovat i v následujícím období roku 2023.

Zjištěné nedostatky

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, byl ve sledovaném období porušen v celkových 297 případech, konkrétně:

- v 88 případech prodávající neinformoval spotřebitele o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění (reklamace), společně s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit (§ 13)

- v 65 případech bylo zjištěno klamavé konání prodávajícího vůči spotřebiteli ve smyslu poskytování nepravdivých informací či informací uvádějících v omyl o výrobku, službě, ceně, servisu, prodávajícím, právech spotřebitele, atp. (§ 4 odst. 4 v návaznosti na § 5 odst. 1, 2)

- v 36 případech prodávající neinformoval žádným způsobem spotřebitele o subjektu mimosoudního narovnání spotřebitelských sporů - ADR (§ 14)

- v 32 případech bylo zjištěno klamavé opomenutí, neboť prodávající či poskytovatel služby opomenul spotřebiteli poskytnout podstatné informace o výrobku či službě, popř. informace zatajil nebo je poskytl nejasným, nejednoznačným či nesrozumitelným způsobem, případně neinformoval o tom, zda zveřejněné recenze jsou či nejsou ověřené (§ 4 odst. 4 v návaznosti na § 5a odst. 1, 2, 5)

- ve 21 případech prodávající neinformoval spotřebitele o ceně výrobků, nebo služeb v souladu
s cenovými předpisy (§ 12)

- v 10 případech prodávající nezahrnul do informace o slevě z ceny výrobku informaci
o předchozí nejnižší ceně, za kterou jej nabízel a prodával před poskytnutím slevy (§ 12a odst. 1)

Porušení dalších ustanovení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, bylo zjištěno v menším rozsahu. Právní předpisy Evropské unie byly v rámci akce porušeny v 36 případech. V dalších 286 případech bylo prokázáno porušení ostatních právních předpisů, které jsou předmětem dozoru České obchodní inspekce.

Zdroj: ČOI

Další články z rubriky Domácí

CzechInvest upozorňuje na podvodné e-maily a zprávy

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest (dále jako "Agentura") varuje před případy, kdy se neznámí pachatelé nebo osoby s falešnou identitou vydávají za zaměstnance agentury či přímo generálního ředitele agentury a rozesílají podvodné ...

Sněmovna ustanovila vyšetřovací komisi ke střelbě na fakultě v Praze, fungovat by měla půl roku

Při Poslanecké sněmovně začala dnes 12. července zvolením předsedy Pavla Kašníka fungovat vyšetřovací komise ke střelbě na Filozofické fakultě Univerz ...

Nákupem speciálního piva můžete podpořit sbírku na opravu parní lokomotivy Šlechtična

ČD Minibary, železniční muzeum v Lužné u Rakovníka a nově i restaurace Zastávka by Pivstro na plzeňském hlavním nádraží. Tam všude najdete pivní speci ...

Předseda vlády Fiala jednal s předsedou izraelského Knesetu Amirem Ohanou

Ve čtvrtek 11. července 2024 přijal ve Strakově akademii premiér Petr Fiala předsedu Knesetu Státu Izrael Amira Ohanu. Ten přijel do Česka na pozvání ...

Vláda se zabývala návrhy k posílení vnitřní bezpečnosti České republiky

Návrhy opatření, které předložila ministerstva vnitra a spravedlnosti, souvisí jak se střelbou na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, tak s posilo ...

DoporučujemeNeděle 14.7.2024
Počasí v ČR
Počasí v regionech »