InfoDnes.cz » Zpravodajství » Domácí

Úřad práce ČR pomáhá nezaměstnaným rodičům s nezletilými dětmi

02.05.2023
Ke konci března evidoval Úřad práce ČR v řadách nově příchozích uchazečů o zaměstnání 1940 rodičů, kteří pečují o dítě do 4 let věku. Tvořili tak 5,6 % ze všech uchazečů, kteří se v tomto měsíci přihlásili do evidence ÚP ČR a 0,7 % z celkového počtu nezaměstnaných. Rodiče malých dětí patří mezi nejohroženější skupiny na trhu práce a ÚP ČR jim proto věnuje zvýšenou péči mimo jiné i prostřednictvím přesně cílených projektů. K 31. 3. 2023 do nich zařadil téměř 13,5 tisíce klientů.
Ilustrační snímek | Foto: MPSV
Úřad práce ČR realizuje v rámci republiky 10 regionálních projektů přímého přidělení (RIP), které jsou určeny na podporu zaměstnanosti rodičů. Jejich cílem je pomoci jim v co nejrychlejším návratu na trh práce. Díky těmto aktivitám úspěšně absolvovaly téměř 4 tisícovky účastníků skupinové poradenství, přes 2,2 tisíce rodičů prošlo rekvalifikací a bezmála 5 tisíc klientů získalo práci v rámci společensky účelného pracovního místa (SÚPM).

RIP zaměřené na podporu osob pečujících o děti


1. Návrat do práce v Pardubickém kraji
2. Rodina i práce v Plzeňském kraji
3. Práce s rodinou na Vysočině
4. Péče a příležitost ve Zlínském kraji
5. Rodina není překážkou v Karlovarském kraji
6. Rodiče na trhu práce v Libereckém kraji
7. Rodina i práce v Moravskoslezském kraji
8. Flexibilně do práce v Ústeckém kraji
9. Mámo, táto, neseďte doma!
10. Šance pro rodiče v Jihomoravském kraji

"U rodičů po rodičovské dovolené, kteří jsou specifickou skupinou uchazečů o zaměstnání, dochází velmi často ke ztrátě sebevědomí, a to zejména v oblasti pracovního uplatnění, klesají jejich znalosti aktuálních trendů a také kvalifikace. Ztráta zaměstnání s sebou nese negativní důsledky a dlouhodobá nezaměstnanost ovlivňuje sociální fungování rodiny. Výsledkem může být psychická zátěž s dopady na rodinné vztahy i ekonomickou situaci domácnosti," shrnuje zastupující generální ředitel ÚP ČR Karel Trpkoš a dodává:

"V praxi se velmi často ukazuje, že pokud zaměstnavatelé umožní rodičům sladit pracovní a rodinný život , má to velice pozitivní vliv na získávání loajálních zaměstnanců. Rodiče dokážou ocenit takový vstřícný přístup zaměstnavatelů. V tomto ohledu sehrává Úřad práce ČR velmi důležitou roli."

Jak už bylo řečeno - této skupině uchazečů věnuje ÚP ČR zvýšenou péči. Ať už prostřednictvím cílených projektů, nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) nebo například bonifikace zkrácených pracovních úvazků v rámci podporovaných pracovních míst. Díky této podpoře dostávají rodiče šanci získat novou práci, zvýšit si profesní kvalifikaci, a tím pádem i posílit své sebevědomí. ÚP ČR se vždy snaží řešit jejich situaci komplexně.

"Zejména v době nízké nezaměstnanosti zaměstnavatelé nabízejí svým zaměstnancům nejrůznější benefity, jako třeba možnost umístit dítě do firemní či soukromé školky nebo zkrácené úvazky, aby se mohli zapojit do chodu firmy alespoň v částečném režimu. Hlavně z tohoto důvodu jsou součástí našich projektů také příspěvky na hlídání dětí, které zařazení účastníci vítají a velmi často využívají. Zaměstnavatele zase motivujeme například k vytváření většího počtu pracovních míst s možností flexibilnější pracovní doby nebo práce z domova," upřesňuje zastupující ředitelka odboru Zaměstnanosti a nepojistných sociálních dávek Generálního ředitelství ÚP ČR Marcela Ottová.

Pokud zaměstnavatel přijme například maminku s malým dítětem na půl úvazku, může od ÚP ČR dostat příspěvek odpovídající vyššímu počtu hodin. Maximální částka příspěvku například na poloviční úvazek, tak není stanovena pouze jako 50 % stanovené výše příspěvku na celý úvazek, ale je výrazně bonifikována, až 75%. Žadatelé, tj. v tomto případě zaměstnavatelé, nemusí plnit žádné zvláštní podmínky oproti podpoře zaměstnávání uchazečů o zaměstnání na úvazky celé. Jde o pracovní místa v rámci veřejně prospěšných prací (VPP), SÚPM a pracovní místa pro osoby se zdravotním postižením. V současné době nabízejí zaměstnavatelé prostřednictvím ÚP ČR celkem 10 942 volných pracovních míst na částečný/zkrácený úvazek.

Zaměstnavatelé mají největší zájem o SÚPM vyhrazené, v jejichž rámci mohou dostat příspěvek na mzdové náklady podpořeného zaměstnance. Maximální výši příspěvku stanoví místně příslušné pracoviště ÚP ČR s ohledem na komplexní situaci na lokálním trhu práce. V potaz bere i to, zda a do jaké rizikové skupiny uchazečů o zaměstnání, konkrétní klient spadá, jaké má reálné šance se uplatnit na otevřeném trhu práce atd. Zaměstnavatel může částku dostávat po dobu šesti měsíců až jednoho roku, výjimečně i po dobu delší, nejdéle však 2 roky. Jestliže firma přijme rodiče na pozici vytvořenou v rámci VPP, pak činí měsíční výše příspěvku ze strany ÚP ČR až 16 tisíc Kč. Při poskytování příspěvků z APZ zohledňuje Úřad práce ČR i to, zdali zaměstnavatel nabízí možnost využití dětské skupiny či jinou možnost zajištění hlídání dětí. V průběhu celého loňského roku takto ÚP ČR podpořil celkem 2 946 uchazečů o zaměstnání (od ledna do března 2023 to bylo 448 uchazečů o zaměstnání). Jde o pracovní místa v rámci VPP, SÚPM, pracovní místa pro OZP a vytvořená pracovní místa.

Evidovaní rodiče zase mají největší zájem o rekvalifikační kurzy, jejichž prostřednictvím si mohou zvýšit svou profesní kvalifikaci, a tím pádem i šanci na získání nové práce. Nejčastěji se hlásí na administrativní obory, kurzy pro pracovníky v sociálních službách, kosmetické kurzy, pedikúru nebo manikúru. A žádají též o příspěvek na rekvalifikace pro chůvy, hospodyně a úklidové pracovníky. Jen v loňském roce kurzy s tímto zaměřením úspěšně absolvovalo 265 uchazečů o zaměstnání. V průběhu 1. čtvrtletí 2023 se "rozběhlo" 106 těchto rekvalifikací, které do 31. 3. 2023 úspěšně ukončilo 63 účastníků. ÚP ČR se ještě více zaměřuje na podporu zejména zvolených rekvalifikací a tam kde to je jen trochu možné, podporuje i kurzy v online podobě. Zájemci mohou využít též eshop rekvalifikací. Jedná se o nabídku rekvalifikací a vzdělávacích kurzů pro širokou veřejnost. Přihlásit se mohou všichni, kteří chtějí zlepšit své vyhlídky na trhu práce. Veškeré náležitosti se dají vyřídit on-line bez nutnosti chodit na úřad.

Uchazeči s dětmi také často volí možnost založit vlastní podnikání. Hlavně kvůli flexibilitě, která jim nabízí organizovat si čas podle svých potřeb. I v tomto ohledu jim může ÚP ČR pomoci a to poskytnutím příspěvku na zahájení samostatné výdělečné činnosti. Jeho přiznání a také výše se opět odvíjí od konkrétní situace konkrétního trhu práce. Uchazeč musí mimo jiné předložit smysluplný podnikatelský plán. Podstatná je také jeho udržitelnost.

Úřad práce ČR pracuje s klienty po rodičovské dovolené i v rámci speciálního a kariérového poradenství.

Kromě projektů zaměřených přímo na rodiče po RD, běží ve všech 14 krajích celá řada dalších regionálních projektů, do kterých mohou uchazeči z této cílové skupiny vstoupit. Za zmínku stojí "Záruky pro mladé v .... kraji". Cílovou skupinou jsou uchazeči o zaměstnání do 29 let věku včetně bez ohledu na dosažené vzdělání. Šanci na nové pracovní místo dostávají mladí lidé, kteří jsou v evidenci ÚP ČR minimálně 3 měsíce a od doby, kdy ukončili studium, odpracovali dohromady maximálně tři roky. Dosud do projektů vstoupilo téměř 15,8 tisíce absolventů a mladých lidí z celé ČR a přes 4,7 tisíce z nich už podepsalo pracovní smlouvu.

A pomáhá i projekt "Podpora forem flexibilního zaměstnávání (FLEXI)", který je zaměřen na podporu uplatňování flexibilních forem v praxi. Je určen zájemcům a uchazečům o zaměstnání, kteří jsou v evidenci Úřadu práce ČR bez ohledu na jejich vzdělání. Primárně se jedná o osoby, kterým úřad věnuje zvýšenou péči, protože například pečují o děti do 10 let věku nebo osobu blízkou, mají určitá omezení kvůli svému zdravotnímu stavu nebo jim chybí tolik potřebná praxe. FLEXI cílí i na stávající pracovníky firem, kteří jsou těsně před důchodem a kvůli vysokému věku mohou práci ztratit.

Zdroj: Úřad práce ČR

Další články z rubriky Domácí

AV ČR: Revoluční metoda českých vědců odhalila strukturu chromozomu

Jako první na světě zobrazili celý chromozom v přirozeném stavu. Vědcům z Ústavu přístrojové techniky AV ČR ve spolupráci s Ústavem experimentální botaniky AV ČR se díky revoluční metodě podařilo to, o co se pokoušeli experti nejprestižnějších ...

Piráti navrhnou opatření pro snížení konzumace alkoholu

Alkohol představuje v České republice závažný problém s významnými zdravotními a sociálními důsledky. Piráti proto plánují změny v regulaci alkoholu, ...

STUDENT AGENCY TRAVEL zveřejňuje trendy v prodeji letenek pro letní sezonu

Společnost STUDENT AGENCY TRAVEL, přední český prodejce letenek, přináší nejnovější přehled cestovatelských trendů pro letní prázdniny 2024. Analýza r ...

Ministerstvo zdravotnictví představilo médiím stav plnění dohody z 8. prosince loňského roku

Ministerstvo zdravotnictví představilo médiím stav plnění dohody s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, zdravotnickými odbory a Českou lékařskou komorou ...

Česká republika obdržela od EU další refundaci za vojenský materiál dodaný na Ukrajinu

Česká republika patří mezi významné dodavatele vojenské techniky Ukrajině, která již více než dva roky čelí ruské agresi. Česko za vojenský materiál, ...

DoporučujemeNeděle 21.7.2024
Počasí v ČR
Počasí v regionech »