InfoDnes.cz » Zpravodajství » Ekonomika

Lesy ČR a Státní pozemkový úřad spolupracují na pozemkových úpravách

06.04.2023
Na další spolupráci při pozemkových úpravách se dohodli ředitelé Lesů ČR Dalibor Šafařík a Státního pozemkového úřadu (SPÚ) Martin Vrba, kteří 5. dubna podepsali v Hradci Králové oficiální dohodu.
Foto: lesycr.cz
"Pozemkové úpravy umožňují lépe se vyrovnávat s klimatickými a hydrologickými extrémy, jako je sucho a povodně, zamezit zrychlené erozi půdy a zajistit prostupnost krajiny. Jsem proto rád, že se Lesy České republiky a Státní pozemkový úřad dohodly na spolupráci, která naše úsilí v boji proti suchu a nedostatku vody způsobenému změnou klimatu podpoří. Pokud jde o pozemkové úpravy, je dobré připomenout, že v letech 2017 až 2022 vznikla opatření za 9,5 miliardy korun. Byly to peníze z Programu rozvoje venkova, Operačního programu Životní prostředí, Národního plánu obnovy a ze státního rozpočtu," řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula.

"Společně nám jde o racionální hospodaření na lesní a zemědělské půdě, lepší ochranu lesního a zemědělského půdního fondu, řešení odtokových poměrů a retence vody v krajině i větší ekologickou stabilitu venkovských pozemků," uvedl generální ředitel Lesů ČR Dalibor Šafařík.

"Při naší práci je nutná spolupráce s dalšími subjekty, jejichž činnost má dopad do zemědělské krajiny. Proto si vážíme vstřícného přístupu Lesů ČR, s nimiž jsme uzavřeli dohodu, jejíž předmětem je spolupráce v nosných agendách našeho úřadu jako je správa majetku a pozemkové úpravy", sdělil Martin Vrba, ústřední ředitel SPÚ. Nově nastavená spolupráce v oblasti financování pozemkových úprav napomůže k realizaci navržených krajinných opatření. "Pozemkové úpravy jsou hrazeny státem. Státní rozpočet však mnohdy těžko hledá prostředky na uspokojení poptávky. Investice do pozemkových úprav jsou ale investicí do budoucnosti českého zemědělství a života na venkově, proto je každý další zdroj vítán," upřesnil Vrba.

V této aktualizované dohodě státní podnik i úřad avizují spolupráci při správě majetku, a především společný postup při zjišťování a odstraňování majetkových a evidenčních pozemkových nesrovnalostí, ale také společné shromažďování podkladů pro pozemkové úpravy, přípravu návrhů a jejich realizaci. "Vzhledem k častějším klimatickým výkyvům se především jedná o vodohospodářská opatření, která výrazně sníží riziko povodní a zadrží vodu v krajině, ale i protierozní. Mám na mysli například zakládání větrolamů i ochranu drobných remízků a krajinné zeleně," doplnil Šafařík. I proto Lesy České republiky letos na jaře založily speciální fond se 150 miliony korun.

Zdroj: Lesy ČR

Další články z rubriky Ekonomika

SP ČR: Zaměstnavatelé na tripartitě řešili strategické investice i změny v důchodovém systému

Na pondělním jednání Rady hospodářské a sociální dohody České republiky delegace vedená prezidentem Svazu průmyslu a dopravy ČR Janem Rafajem projednala za zaměstnavatele otázky strategických investic, situaci ve zdravotnictví či důchodovou ...

Agentura Fitch zlepšila výhled pro rating ČR z negativního na stabilní

Agentura Fitch Ratings změnila v pátek výhled hlavního úvěrového ratingu České republiky z negativního na stabilní. Hodnocení schopnosti České republi ...

V březnu Finanční správa poradí s daňovým přiznáním po telefonu i osobně v terénu

Na podání přiznání k dani z příjmů v listinné (papírové) podobě je letos čas do úterý 2. dubna, na elektronické podání do 2. května. Ti, kterým přizná ...

Síkela bude v Abú Dhabí jednat o budoucnosti Světové obchodní organizace

Ministerská konference Světové obchodní organizace (WTO) se zaměří na diskuzi o úpravě pravidel světového obchodu. Cílem konference bude také potvrdit ...

Jarní zasedání Czech Convention Bureau přineslo nové výzvy i posílení spolupráce

Společné aktivity v letošním roce, budoucí strategie rozvoje i mezinárodní spolupráce nebo nutnost zajištění udržitelnosti ve spojení s kongresovou tu ...

DoporučujemeStředa 28.2.2024
Počasí v ČR
Počasí v regionech »