InfoDnes.cz » Zpravodajství » Domácí

Česká obchodní inspekce zjistila v loňském roce 15 podezření na diskriminaci spotřebitele

17.03.2023
V roce 2022 zjistila Česká obchodní inspekce 15 podezření na některou z forem diskriminace spotřebitele. V průběhu roku 2022 uskutečnila inspekce 157 kontrol a podezření na diskriminaci zjistila v 15 případech.
Ilustrační snímek | Foto: pixabay.com
Česká obchodní inspekce v období od 3. ledna do 30. prosince 2022 kontrolovala, zda nedochází ze strany prodávajících k některé z forem diskriminace spotřebitelů. Součástí akce byly také kontroly plnění dalších právních předpisů v dozorové působnosti ČOI. ČOI provedla celkem 157 kontrol a podezření na některou z forem diskriminace zjistila v 15 případech, což představuje 9,6 %. Porušení dalších právních předpisů pak zjistila v 66 případech, tj. 42 %.

Zjištěné nedostatky


Podezření na porušení ustanovení § 6 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, které zakazuje prodávajícímu diskriminovat spotřebitele při prodeji výrobků nebo poskytování služeb, (tj. zakazuje se odlišné zacházení s lidmi ve srovnatelných situacích zejména na základě různé rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku zdravotního postižení, víry, náboženského vyznání a světového názoru), vzniklo celkem v 15 případech.

V osmi případech bylo zjištěno porušení v oblasti obecné diskriminace. Čtyři případy se týkaly diskriminace národnostní. V jednom případě byla zjištěna diskriminace z důvodu zdravotního postižení. V jednom případě byla zjištěna diskriminace z důvodu věku a v jednom případě byla zjištěna rasová diskriminace.

Vedle specifického zaměření kontrol na dodržování zákazu diskriminace spotřebitele bylo součástí kontrolní akce i ověřování plnění dalších povinností dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, i dalších právních předpisů v dozorové pravomoci České obchodní inspekce.

Nejčastěji byl porušen zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, kdy ve 23 případech se jednalo o nedostatky v dodržování zásad poctivosti prodeje (§ 3), v 19 případech prodávající neseznámili spotřebitele s cenami nabízených výrobků nebo poskytovaných služeb v souladu s cenovými předpisy (§ 12) a v 9 případech prodávající neinformovali spotřebitele, jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem, o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (§ 14 odst. 1). Porušení dalších ustanovení zákona o ochraně spotřebitele bylo zjištěno v menším rozsahu.

V některých kontrolních případech bylo zjištěno porušení více zákonů současně.

Uložená opatření


Česká obchodní inspekce pravomocně uložila v tomto období při kontrolách diskriminace celkově 78 pokut v celkové výši 1 124 500 Kč. Z toho přímo v souvislosti s prokázaným diskriminačním jednáním nabylo právní moci 10 pokut v celkové výši 227 000 Kč.
Zdroj: ČOI

Další články z rubriky Domácí

ERÚ: Spotřeba tepla ze soustav zásobování loni klesla o 12 %

Stejně jako plynem a elektřinou, i teplem se loni výrazně šetřilo. Spotřeba tepla ze soustav zásobování teplem meziročně klesla o 12 % a byla nejnižší za šest let, kdy Energetický regulační úřad (ERÚ) data eviduje. Celkem se v Česku v loňském roce ...

Tento víkend vyrazí uklízet ven tisíce dobrovolníků! Jarní úklidy právě vrcholí

Je jaro, příroda se probouzí, je tedy čas ideální pro úklidy. A to nejen doma, ale i venku. A tak tedy opět vyrazí tisíce dobrovolníků do přírody, aby ...

Olga Richterová: Proč se podpora rodin vyplatí úplně všem

Současná ekonomická krize tvrdě dopadla na rodiče s malými dětmi, o samoživitelkách a samoživitelích nemluvě. V přepočtu na počet lidí v domácnosti to ...

Novým dozorčím rady pražského dopravního podniku se stal náměstek primátora pro dopravu Zdeněk Hřib

Dozorčí rada Dopravního podniku hl. m. Prahy (DPP) se ve středu sešla v obměněném složení se šesti novými členy, které k 7. březnu a 21. březnu 2023 z ...

Bývalý viceguvernér ČNB Marek Mora bude novým náměstkem ministra financí

Ministr financí Zbyněk Stanjura jmenuje k 1. 4. 2023 Marka Moru svým náměstkem. Ten poslední 4 roky až do února tohoto roku zastával pozici viceguvern ...

DoporučujemeNeděle 26.3.2023
Počasí v ČR
Počasí v regionech »