InfoDnes.cz » Zpravodajství » Domácí

Česká obchodní inspekce zjistila v loňském roce 15 podezření na diskriminaci spotřebitele

17.03.2023
V roce 2022 zjistila Česká obchodní inspekce 15 podezření na některou z forem diskriminace spotřebitele. V průběhu roku 2022 uskutečnila inspekce 157 kontrol a podezření na diskriminaci zjistila v 15 případech.
Ilustrační snímek | Foto: pixabay.com
Česká obchodní inspekce v období od 3. ledna do 30. prosince 2022 kontrolovala, zda nedochází ze strany prodávajících k některé z forem diskriminace spotřebitelů. Součástí akce byly také kontroly plnění dalších právních předpisů v dozorové působnosti ČOI. ČOI provedla celkem 157 kontrol a podezření na některou z forem diskriminace zjistila v 15 případech, což představuje 9,6 %. Porušení dalších právních předpisů pak zjistila v 66 případech, tj. 42 %.

Zjištěné nedostatky


Podezření na porušení ustanovení § 6 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, které zakazuje prodávajícímu diskriminovat spotřebitele při prodeji výrobků nebo poskytování služeb, (tj. zakazuje se odlišné zacházení s lidmi ve srovnatelných situacích zejména na základě různé rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku zdravotního postižení, víry, náboženského vyznání a světového názoru), vzniklo celkem v 15 případech.

V osmi případech bylo zjištěno porušení v oblasti obecné diskriminace. Čtyři případy se týkaly diskriminace národnostní. V jednom případě byla zjištěna diskriminace z důvodu zdravotního postižení. V jednom případě byla zjištěna diskriminace z důvodu věku a v jednom případě byla zjištěna rasová diskriminace.

Vedle specifického zaměření kontrol na dodržování zákazu diskriminace spotřebitele bylo součástí kontrolní akce i ověřování plnění dalších povinností dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, i dalších právních předpisů v dozorové pravomoci České obchodní inspekce.

Nejčastěji byl porušen zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, kdy ve 23 případech se jednalo o nedostatky v dodržování zásad poctivosti prodeje (§ 3), v 19 případech prodávající neseznámili spotřebitele s cenami nabízených výrobků nebo poskytovaných služeb v souladu s cenovými předpisy (§ 12) a v 9 případech prodávající neinformovali spotřebitele, jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem, o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (§ 14 odst. 1). Porušení dalších ustanovení zákona o ochraně spotřebitele bylo zjištěno v menším rozsahu.

V některých kontrolních případech bylo zjištěno porušení více zákonů současně.

Uložená opatření


Česká obchodní inspekce pravomocně uložila v tomto období při kontrolách diskriminace celkově 78 pokut v celkové výši 1 124 500 Kč. Z toho přímo v souvislosti s prokázaným diskriminačním jednáním nabylo právní moci 10 pokut v celkové výši 227 000 Kč.
Zdroj: ČOI

Další články z rubriky Domácí

Česká pošta opět varuje před podvodnými zprávami

Česká pošta v poslední době opět zaznamenala vlnu podvodů, při nichž je zneužito jméno České pošty a klientům jsou podsouvány nepravdivé informace o jejich zásilkách za účelem vymámit z nich přístupové údaje k jejich elektronickému ...

Z Kanady dorazila do Česka mimořádná dodávka vakcín proti černému kašli pro dospělé

Tato druhá mimořádná dodávka byla zajištěna po dohodě Ministerstva zdravotnictví se společností Sanofi z důvodu zvýšeného zájmu o očkování proti černé ...

Prezident USA Biden přijal Fialu v Bílém domě, jednali o strategické, obranné a ekonomické spolupráci

V Oválné pracovně v Bílém domě přijal v pondělí 15. dubna 2024 americký prezident Joe Biden předsedu vlády ČR Petra Fialu. Oba lídři spolu jednali zej ...

Dávky pro osoby se zdravotním postižením budou podle návrhu MPSV systémově sjednoceny pod ČSSZ

MPSV připravilo návrh zákona, jehož cílem je systémové sjednocení všech sociálních dávek podmíněných dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem pod hlav ...

VZP: Zájem o příspěvky láme rekordy. Za první kvartál dorazilo už 465 tisíc žádostí, o polovinu víc než vloni

O příspěvky z fondu prevence Všeobecné zdravotní pojišťovny je letos rekordní zájem. VZP eviduje za první čtvrtletí už 465 tisíc podaných žádostí. V p ...

DoporučujemeStředa 17.4.2024
Počasí v ČR
Počasí v regionech »