InfoDnes.cz » Zpravodajství » Ekonomika

Projekt EURES+3Z Up! zkvalitní služby Úřadu práce a zatraktivní pracovní trh nejen pro zahraniční pracovníky

07.02.2023
Služby Úřadu práce ČR pomůže do budoucna zlepšit nový projekt EURES+3Z Up!. Poskytované aktivity v oblasti zaměstnanosti se zásluhou projektu stanou dostupnější také cizincům, včetně držitelů dočasné ochrany, kteří do České republiky utíkají před válkou na Ukrajině. Součástí projektu bude digitalizace vybraných služeb úřadů práce a také rozvoj mezinárodní spolupráce.
Ilustrační snímek | Foto: MPSV
Projekt usiluje o modernizaci a podporu kapacity i komplexnosti služeb zaměstnanosti poskytovaných cizincům, a to mimo jiné vytvořením podmínek pro poskytování individualizovaných služeb zaměstnanosti zahrnující mimo jiné tlumočení. Klíčové je i zvýšení odborných kompetencí zaměstnanců úřadů práce zaměřených na práci s klienty
ze zahraničí.

Aktivity projektu budou směřovat k posílení atraktivity tuzemského trhu práce v globální soutěži o kvalifikované zaměstnance. Česká republika je součástí Evropské sítě evropské služby zaměstnanosti (EURES), jejímž základním posláním je usnadňovat mezinárodní mobilitu pracovních sil. Poskytuje také služby užitečné všem pracovníkům, uchazečům a zájemcům o práci i zaměstnavatelům, kteří mají zájem využívat práva volného pohybu osob. Na straně zahraničních pracovníků bude také zvýšena informovanost o možnostech a rizicích na trhu práce, což přispěje ke zlepšení pracovněprávních podmínek obecně.

Projekt byl zahájen letos v lednu a bude fungovat čtyři a půl roku. Je spolufinancován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus. MPSV na projektu spolupracuje s partnery na trhu práce, především zaměstnavateli, vzdělávacími organizacemi, kraji a obcemi, nestátními neziskovými organizacemi, centry pro integraci a výzkumnými institucemi.

EURES+3Z Up! navazuje na projekt Evropské služby zaměstnanosti ČR II, který skončí v polovině letošního roku. Veškeré informace o projektu naleznete na webu MPSV.

Zdroj: mpsv.cz

Další články z rubriky Ekonomika

22 miliard korun pro Česko. Evropská komise schválila první žádost o platbu z NPO pro oživení a odolnost

928 milionů EUR, tedy přes 22 miliard Kč. Česká republika obdržela první platbu z evropského Nástroje pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility, RRF). Prostředky byly Evropskou komisí uvolněny Česku v návaznosti na úspěšnou realizaci ...

MZe: Zemědělské dotace přispějí v příštích letech k lepšímu hospodaření s přírodními zdroji

Ministerstvo zemědělství připravilo pět nových nařízení vlády, která do roku 2027 stanoví podmínky pro vyplácení hlavních zemědělských dotací. Opatřen ...

V loňském roce měli zemědělci nadprůměrný rok, letos bude následovat propad

Podle interního šetření Zemědělského svazu ČR dosáhly oslovené zemědělské podniky v loňském roce průměrného čistého zisku 6 242 Kč na hektar. Pokud vý ...

Hospodářská komora: Vladimír Dlouhý se stal prvním Čechem v čele Eurochambres

Zástupci hospodářských komor sdružených v evropské asociaci Eurochambres vybrali během jednání ve Stockholmu do svého čela prezidenta Hospodářské komo ...

MZe: Je nutné řešit obtížnou situaci na zemědělských trzích a posílit ochranu životního prostředí

Zemědělské, lesnické a vodohospodářské aspekty obnovy přírody, iniciativu EU pro opylovače, situaci na trhu se zemědělskými komoditami, nebo asociační ...

DoporučujemeNeděle 26.3.2023
Počasí v ČR
Počasí v regionech »