InfoDnes.cz » Zpravodajství » Ekonomika

Ministr Síkela ocenil klíčové lidi českého předsednictví

27.01.2023
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) splnilo všechny cíle, které si před předsednictvím v Radě Evropské unie (EU) stanovilo. Za všemi úspěchy stojí konkrétní lidé a jejich týmy, bez kterých by nebylo možné přijímat důležitá opatření pro celou Evropu. Těmto klíčovým lidem předal ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela plakety ministra. Jedná se o symbolické ocenění za jejich pracovní nasazení a výsledky.
Foto: MPO
"Těší mě, že těmito plaketami mohu ocenit úsilí a práci kolegů, kteří přispěli k tomu, že můžeme naše předsednictví označit za velice úspěšné. Jenom za náš resort jsme pořádali zhruba třicet akcí - od formálních a neformálních Rad po expertní konference a zasedání. Jednalo se o náročný půlrok plný vyjednávání se členskými státy, příprav podkladů, materiálů a logistiky," říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela s tím, že české předsednictví spojilo Evropskou unii v naprosto klíčové době.

Oceněnými jsou:

- Tomáš Prouza - poradce ministra a zmocněnec pro české předsednictví na MPO

- Martin Bednář - ředitel odboru evropských záležitostí a vnitřního trhu

- Tomáš Juhás - vedoucí oddělení českého předsednictví

- Renáta Oblezarová a Jana Macková - oddělení protokolu

- Lucie Krčmářová - ředitelka odboru sektorové expertízy a průmyslové politiky

- Věra Knoblochová - vedoucí oddělení spotřebitelské legislativy

- zástupce stálého představitele ČR při EU Jaroslav Zajíček a Mertens Lucie Šestáková

- energetický tým Stálého zastoupení v Bruselu (Petr Binhack, Jakub Černohorský, Martin Pejřimovský, Lea Petrová, Lenka Tomanová)

- Dmitrij Černikov, Jana Kramlová, Vojtěch Srnka, Marek Vošahlík - komunikační tým

- ředitelka odboru pro předsednictví ČR v Radě EU Alice Krutilová a koordinační tým Úřadu vlády

"Byl jsem u koordinace a příprav každé akce, kterou mělo Ministerstvo průmyslu a obchodu v gesci. A mohu říct jedno. Za lidmi z ministerstva, Stálého zastoupení v Bruselu a Úřadu vlády je obrovský kus práce, za který nás schválí napříč Evropou," říká zmocněnec pro české předsednictví na MPO Tomáš Prouza a dodává: "Ještě jednou bych chtěl všem poděkovat za výbornou spolupráci a podílení se na stěžejních opatřeních pro Evropskou unii. V Praze i Bruselu jsme fungovali jako výborně sehraný tým a dokázali výrazně posílit pověst České republiky u našich partnerů."

Česká republika si díky úspěšnému předsednictví vybudovala mezi členskými státy EU pověst silné a schopné země, která umí vyjednávat a uzavírat dohody. Cílem je na dosavadní práci navázat a být nadále na evropské úrovni aktivní v prosazování zájmů českých obyvatel. "Chci využít naši novou silnou pozici a postarat se o to, že hlas Česka bude v Evropě nadále hodně slyšet. V nejbližší době nás čekají témata jako je reforma energetického trhu, možnosti podpory firem ve světle nových amerických dotací pro tamní firmy nebo zdůraznění důležitosti zachování a posílení průmyslové produkce v Evropě," říká ministr Síkela a dodává: "To všechno jsou věci, kde umíme budovat shodu velké části členských států a musíme i do budoucna zůstat těmi, kteří se podílejí na smysluplných řešeních." Na české předsednictví navázal ministr Síkela svou aktivní účastí na Světovém ekonomickém fóru ve švýcarském Davosu. "Na všech jednáních jsem od našich partnerů slyšel, že chtějí silnou Evropu, která podporuje volný obchod a modernizaci ekonomiky. Česká republika má možnost se vrátit tam, kam patří," zdůrazňuje Síkela.

Hlavní roli hrála během českého předsednictví energetika, kterou má MPO v gesci. Podařilo se dojednat klíčová opatření pro posílení energetické bezpečnosti, ale i pro utlumení ruského zneužívání energetiky jako zbraně. Ministři pod českým vedením našli shodu na úsporách plynu i elektřiny a dohodli se na společných nákupech plynu i na pravidlech vzájemné solidarity. Shodli se také na krizovém cenovém mechanismu, který zavádí dynamický cenový strop na cenu plynu. Zásadní bylo na začátku zimy přijímání opatření, které naplnily zásobníky s plynem v členských státech.

Nedávné zkušenosti také ukázaly, jak nebezpečné je pro evropský průmysl být závislý na dovozech čipů ze zahraničí. Proto se české předsednictví soustředilo na to, aby výroba polovodičů dostala impuls vrátit se do Evropy. A to se povedlo. České předsednictví udělalo velký krok k dohodě o aktu o čipech, který posílí jejich vývoj a výrobu v Evropské unii, soběstačnost v této oblasti a povzbudí investice v řádech miliard euro.

Další z priorit bylo rozšiřování obchodních dohod EU se třetími zeměmi a udržení role EU jako šampiona volného obchodu. Za českého předsednictví se například podařilo dotáhnout dlouho vyjednávanou obchodní dohodu s Chile.

Mezi další priority patřila pro ministerstvo tradičně ochrana spotřebitelů. Podařilo se vyjednat opatření, která posílí ochranu spotřebitelů a nastaví jednotná pravidla pro podnikatele.Zdroj: MPO

Další články z rubriky Ekonomika

22 miliard korun pro Česko. Evropská komise schválila první žádost o platbu z NPO pro oživení a odolnost

928 milionů EUR, tedy přes 22 miliard Kč. Česká republika obdržela první platbu z evropského Nástroje pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility, RRF). Prostředky byly Evropskou komisí uvolněny Česku v návaznosti na úspěšnou realizaci ...

MZe: Zemědělské dotace přispějí v příštích letech k lepšímu hospodaření s přírodními zdroji

Ministerstvo zemědělství připravilo pět nových nařízení vlády, která do roku 2027 stanoví podmínky pro vyplácení hlavních zemědělských dotací. Opatřen ...

V loňském roce měli zemědělci nadprůměrný rok, letos bude následovat propad

Podle interního šetření Zemědělského svazu ČR dosáhly oslovené zemědělské podniky v loňském roce průměrného čistého zisku 6 242 Kč na hektar. Pokud vý ...

Hospodářská komora: Vladimír Dlouhý se stal prvním Čechem v čele Eurochambres

Zástupci hospodářských komor sdružených v evropské asociaci Eurochambres vybrali během jednání ve Stockholmu do svého čela prezidenta Hospodářské komo ...

MZe: Je nutné řešit obtížnou situaci na zemědělských trzích a posílit ochranu životního prostředí

Zemědělské, lesnické a vodohospodářské aspekty obnovy přírody, iniciativu EU pro opylovače, situaci na trhu se zemědělskými komoditami, nebo asociační ...

DoporučujemeNeděle 26.3.2023
Počasí v ČR
Počasí v regionech »