InfoDnes.cz » Zpravodajství » Ekonomika

Pojistné a daňové Milostivé léto: MPSV a MF nabídnou další šanci dostat se z dluhů

26.01.2023
Česká vláda pokračuje v boji proti exekucím. Pokud se lidé ocitají v dluhové pasti, ovlivňuje to negativně nejen jejich osobní život, ale i celou společnost. Proto stát po lidoveckém Milostivém létě I a II navazuje další akcí. Opět dlužníkům umožní zaplatit pouze jistinu dluhu, poplatky a penále jim odpustí. Týká se to například dluhů na sociálním pojištění či u finanční a celní správy, nikoli soudních exekucí.
Předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Marek Výborný | Foto: kdu.cz
"Při plánování využijeme zkušeností z akcí Milostivé léto I a II. Věřitelé se díky nim jednorázově dostali k penězům, jejichž vymáhání by jinak bylo složité, či zcela nemožné. I proto se k nabídce oddlužení kromě státních institucí loni a předloni připojila také řada soukromých firem, které si jeho výhodnost pro obě strany uvědomují. Nyní máme šanci na obě předchozí úspěšné oddlužovací akce navázat," říká předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Marek Výborný, autor lidoveckého Milostivého léta I a II.

"Mnoho dlužníků nemělo šanci využít akcí Milostivé léto I a II, jelikož se týkaly pouze soudních exekucí. Nyní dostanou šanci zbavit se poplatků a penále u finančních a správních exekucí, které částečně spadají pod Ministerstvo práce a sociálních věcí, například pod Českou správu sociálního zabezpečení. Týká se to většinou živnostníků nebo těch, kteří se dobrovolně přihlásili k důchodovému pojištění a pak jej neplatili," vysvětluje předseda KDU-ČSL a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

Podle údajů České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) by se toto mimořádné odpuštění mělo týkat zhruba 715 tisíc fyzických osob a 262 tisíc právnických osob. Prominuté penále by mohlo dosáhnout částky 17,5 miliardy korun. Akce se týká pouze dluhů, které vznikly před 30. zářím 2022. Potenciální zájemce musí v období od 1. července do 30. listopadu 2023 dlužné pojistné uhradit prostřednictvím elektronické aplikace (ePortál ČSSZ). Návrh zákona připouští platbu dlužného pojistného též ve splátkách.

Novela se týká také některých dluhů u finanční a celní správy, Ministerstva financí, soudů a vězeňské služby. Jednorázově zaniknou nedoplatky na dani nedosahující 200 korun, v případě daně z nemovitých věcí 30 korun. Pokud má dlužník více malých nedoplatků, nesmí jejich součet překročit 1 000 korun. Také u Ministerstva financí se akce týká pouze dluhů, které vznikly před 30. zářím 2022.

"Zákon pozitivně ovlivní podnikatelské prostředí České republiky, ale bude mít i pozitivní sociální dopady, a to včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, například osoby sociálně slabé. Dojde k umenšení daňových dluhů domácností a k narovnání jejich vztahů ke státu na poli plnění daňových povinností." dodal ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS).

Zdroj: KDU-ČSL

Další články z rubriky Ekonomika

22 miliard korun pro Česko. Evropská komise schválila první žádost o platbu z NPO pro oživení a odolnost

928 milionů EUR, tedy přes 22 miliard Kč. Česká republika obdržela první platbu z evropského Nástroje pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility, RRF). Prostředky byly Evropskou komisí uvolněny Česku v návaznosti na úspěšnou realizaci ...

MZe: Zemědělské dotace přispějí v příštích letech k lepšímu hospodaření s přírodními zdroji

Ministerstvo zemědělství připravilo pět nových nařízení vlády, která do roku 2027 stanoví podmínky pro vyplácení hlavních zemědělských dotací. Opatřen ...

V loňském roce měli zemědělci nadprůměrný rok, letos bude následovat propad

Podle interního šetření Zemědělského svazu ČR dosáhly oslovené zemědělské podniky v loňském roce průměrného čistého zisku 6 242 Kč na hektar. Pokud vý ...

Hospodářská komora: Vladimír Dlouhý se stal prvním Čechem v čele Eurochambres

Zástupci hospodářských komor sdružených v evropské asociaci Eurochambres vybrali během jednání ve Stockholmu do svého čela prezidenta Hospodářské komo ...

MZe: Je nutné řešit obtížnou situaci na zemědělských trzích a posílit ochranu životního prostředí

Zemědělské, lesnické a vodohospodářské aspekty obnovy přírody, iniciativu EU pro opylovače, situaci na trhu se zemědělskými komoditami, nebo asociační ...

DoporučujemeNeděle 26.3.2023
Počasí v ČR
Počasí v regionech »