InfoDnes.cz » Zpravodajství » Domácí

Konec zneužívání osobních dat pro politickou reklamu a vyšší transparentnost, odhlasoval výbor

25.01.2023
Nově budou moci političtí aktéři k cílení své reklamy využívat pouze data, která uživatelé explicitně pro tento účel schválí. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (IMCO) také schválil konec zneužívání osobních dat, či využívání takzvané behaviorální reklamy, tedy metody, která analyzuje chování občanů. Nová pravidla také počítají s větší transparentností politické reklamy, kdy bude jasné, kdo na koho cílí, za kolik peněz a proč.
Europoslanec Marcel Kolaja | Foto: pirati.cz
"Transparentnost v politické reklamě vnímám jako klíčovou. Proto jsem rád, že se nám podařila prosadit lepší ověřitelnost toho, kteří politici či politické subjekty za danou politickou reklamou stojí. Návrh přináší povinnost zveřejnit informace o zadavateli, kolik peněz za reklamu vynaložil, či na základě jakých údajů na určitou skupinu míří. Zároveň významně snižujeme možnosti cílení, tak aby nebylo možné zneužívat osobní data pro politické účely," říká europoslanec a člen výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů Marcel Kolaja.

Návrh zavádí nový registr, kam budou muset zadavatelé politické reklamy všechny informace povinně zadávat. "Občané, nevládní organizace či novináři tak budou mít přehledně a na jednom místě všechny informace. Bude tedy snadné zjistit, kdo za kterou reklamou stojí, či kolik za ní platí," vysvětluje Kolaja, který je také kvestorem Evropského parlamentu.

Podle přijatého návrhu, který nyní putuje na plénum, má být zakázané cílení politických reklam na základě rasového či etnického původu, náboženského přesvědčení, sexuální orientace, zdravotního stavu či politických názorů. Toto omezení bude platit jak online, tak offline. Po schválení plénem bude finální znění pravidel vyjednáno v trialogu.

Zdroj: Pirátská strana

Další články z rubriky Domácí

ČSÚ: Domácnosti omezují výdaje

Růst hrubé přidané hodnoty nefinančních podniků zpomalil a klesla i jejich míra investic. Domácnostem se nadále reálně propadaly příjmy. Reálně klesla jejich spotřeba a přibrzdily také investiční výdaje. Hospodaření vládních institucí skončilo ve ...

Piráti usilují o zlepšení podmínek nezletilých dětí ve zdravotnických zařízeních

Děti hospitalizované v nemocnicích bez rodičů často zažívají velký stres. V praxi přitom velice často a zbytečně dochází k tomu, že jsou práva rodičů ...

Ministr Bartoš jednal s vládní zmocněnkyní pro záležitosti romské menšiny o sociálně vyloučených komunitách

O fungování Agentury pro sociální začleňování i o řešení sociálního vyloučení Romů nejen v hospodářsky postižených regionech hovořil místopředseda vlá ...

Ministerstvo zahraničí hostilo jednání k zajištění odpovědnosti za zločin agrese spáchaný proti Ukrajině

Na pozvání ministra Jana Lipavského se ve čtvrtek 26. ledna 2023 setkali právní experti z řady členských států EU, ukrajinských zástupců, a některých ...

MŽP: Navyšujeme alokaci v NZÚ Light na tři miliardy korun

Program Nová zelená úsporám Light se u seniorů a domácností s nižšími příjmy těší velkému zájmu. Za první dva týdny od spuštění příjmu žádostí jsou vy ...

DoporučujemeNeděle 29.1.2023
Počasí v ČR
Počasí v regionech »